Pakuj do swej duszy skarby trwałe i wieczne! pakuj tyle, ile wlezie, bo czasu jest bardzo niewiele - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Pakuj do swej duszy skarby trwałe i wieczne! pakuj tyle, ile wlezie, bo czasu jest bardzo niewiele - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (215 KB)
2 strony
524Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące bagażu duszy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

[20] PAKUJ DO SWEJ DUSZY SKARBY TRWAŁE I WIECZNE! PAKUJ TYLE, ILE WLEZIE, BO CZASU JEST BARDZO NIEWIELE!!!

[21] Aby żyd dla Chrystusa i całkowicie dla Niego się poświęcid, trzeba „znienormalnied” w oczach świata, czyli wejśd na wyższy poziom… Bo świętośd nie jest „normalnością”… Nie możesz byd „normalny”, czyli obojętny na sprawy święte lub płytki, i nie płynąd pod prąd, jeśli chcesz byd świętym… Taka „nienormalnośd” według wielu ludzi może byd często czymś negatywnym ponieważ ich oko choruje… Patrzą oni tylko na to, co widad na zewnątrz…

[22] Boże Narodzenie, jako pamiątka przyjścia na świat naszego Zbawiciela, to nie tylko święto Boże, ale także i nasze Święto!! Bóg przychodzi do człowieka cały czas, tzn. przez 365 dni w cyklu kalendarzowym. Okres Adwentu to zaś szczególny czas otwierania się Bożą łaskę. To również czas refleksji, zadumy i sięgania w głąb swego serca. To nie jest jedynie czuwanie i oczekiwanie na moment, w którym Pan będzie chciał do nas przyjśd, ale jest okazją, by odpowiedzied sobie na pytanie: „na ile ja jestem gotowy w swej duszy na to, by Go przyjąd? Jak bardzo jestem już teraz zanurzony w Jego łasce i jak wielka jest moja Nadzieja?” To nie jest także oczekiwanie na jakiś wielki, widzialny tylko dla ludzkich oczu cud…

[23] Warto byd świętym i dobrym, upodabniając się do Chrystusa, gdyż zapłatą dla nas jest wiecznośd! Warto również dlatego, że Bóg czyni z nas użytek dla ludzi w naszym otoczeniu…

[24] Trzeba nam żyd tak, jakby się miało jutro umrzed… I to nie znaczy, że masz już dzisiaj pisad testament albo żyd w lęku i smutku. Trzeba tak przeżywad wiarę, by móc w każdej chwili powiedzied Bogu: „nie wiem Panie czy przyjdziesz po mnie dziś w nocy czy za dwadzieścia pięd lat. Niech będzie Twoja wola bo tylko Ty znasz liczbę moich dni…” Na dnie serca prawdziwego Chrześcijanina świeci się światło Nadziei, dlatego nigdy nie chodzi przygnębiony i śmierci bad się nie powinien. Wierzy, że Bóg chce mu podarowad wiecznośd, dlatego tym gorliwiej jeszcze pragnie się w Nim uświęcad…

[25] Mówi się, że okres studencki to najprzyjemniejszy czas w życiu… Sam coś wiem na temat życia studenckiego, a biurko pełne notatek z bazgrołami, przesiadywanie po nocach i indeks z „autografami” profesorów nie są mi obce… Z drugiej jednak strony, patrząc na świat przez pryzmat wiary Chrześcijaoskiej oraz w kontekście życia duchowego, nie na tym kooczy się cały urok ludzkiego życia… Bowiem możliwe jest, iż ludzie żyjący np. w okresie wieku podeszłego, który może nam się kojarzyd np. ze zgarbionym staruszkiem, mogą byd radośniejsi od niejednego młodego człowieka w sile wieku, a okres starości może byd jednym z piękniejszych okresów ludzkiego życia… Wystarczy popatrzed na ostatnie chwile życia bł. Jana Pawła II, który był tego przykładem. Dlatego mówię Ci: żyj z Jezusem, a całe życie będzie Ci pieśnią i weselem! Jeśli Mu tylko uwierzysz i zaufasz… Nie bój się

docsity.com

postępowad jak święci… Absolutnie nie ma się czego bad bo zyskuje się o wiele więcej… Każdy z nas realizuje na swej drodze życiowej powołanie wedle otrzymanych darów lub charyzmatu, czyli wykonywanie określonego zawodu, obowiązki rodzinne i inne, a Jezus sprawia, że człowiek NAPRAWDĘ ŻYJE. To oczywiście nie przeczy faktu, że okres studiowania ma swoje piękne strony, aczkolwiek w okresie zbliżającej się sesji czy kolokwium ciężko jest oczywiście przyjąd do świadomości, że studia to najprzyjemniejszy czas… Ale jakieś pozytywne spojrzenie lub sentyment może zrodzid się z upływem czasu…

[26] Oto, w jaki sposób Pan Bóg mówi do człowieka: „Kochaj Mnie chod odrobinkę, kochaj Mnie jakby jedną kropeleczką, kochaj Mnie niedoskonale i nietypowo oraz tak, jak umiesz. Ale bądź cały dla Mnie, nie bądź dwulicowy. Nie możesz żyd dla Mnie i dla grzechu. Bądź cały we Mnie i nie udawaj lecz bądź prawdziwy!”

[27] Ktoś powiedział, że ciało jest więzieniem dla duszy… I to jest prawda. Ale to nie znaczy, że nie można byd wolnym człowiekiem żyjąc w ciele!

[28] Niektórzy mawiają, że zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Owszem - zdrowie jest ogromnym darem Bożym i jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wypełniania zadao życiowych. Ale nie można stawiad je na pierwszym miejscu w życiu, gdyż nawet człowiek chory może swoje cierpienie przeżywad razem z Jezusem Chrystusem i byd zdrowym na duszy, a przez to osiągnąd zbawienie i życie wieczne z Panem. A cóż zyska człowiek zdrowy i w pełni sił i, który nie ma w sobie miłości do Boga i zakopuje w ziemi dary duchowe?

[29] Nie ma większej i głębszej radości od tej, która towarzyszy przeżywaniu każdej chwili w zjednoczeniu z Bogiem, dziękując Mu za każdego człowieka, w którym możemy Go miłowad i adorowad, oraz za wszystko, co dla nas stworzył, wielbiąc Go i błogosławiąc, doznając szczęścia duchowego, żyjąc w Jego świętej łasce i pokładając w Nim całą swą nadzieję poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech będzie chwała na wysokości Bogu za to, iż zechciał nam podarowad ten błogosławiony czas życia ziemskiego!

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument