Analiza strategiczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Analiza strategiczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (89 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: analiza strategiczna polega na takiej diagnozie otoczenia i podstawowych elementów organizacji byśmy mogli stwierdzić jak jest w obecnym momencie, ale także jakie zm...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Analiza strategiczna polega na takiej diagnozie otoczenia i podstawowych elementów organizacji

byśmy mogli stwierdzić jak jest w obecnym momencie, ale także jakie zmiany będą zachodzić w

otoczeniu w przyszłości. W związku z tym jeśli mówimy i analizie organizacji pojawia nam się problem

otoczenia.

Ogólnie możemy powiedzieć, że organizacja albo otoczenie wewnętrzne to te elementy, które są

wewnątrz organizacji, czyli będą to: struktura, sposób zarządzania, kultura organizacyjna, a więc

wszystkie te elementy, które wiążą się z samą organizacją. Będą wchodziły w to zasoby, umiejętności,

czyli to co stanowi o sile, o potencjale organizacji. Ale każda organizacja jest systemem otwartym.

Oznacza to, że zachodzą stałe interakcje między organizacją a otoczeniem. Czyli organizacja

współpracuje z otoczeniem, a otoczenie (wszystko to, co jest na zewnątrz organizacji) oddziałuje na

organizację.

Mówimy o dwóch elementach otoczenia zewnętrznego: otoczenie celowe (bliższe) i otoczenie ogólne

(makrootoczenie).

Otoczenie celowe są to konkretne organizacje, które dają się zidentyfikować, które dają się wyróżnić.

Otoczenie celowe to: konkurenci (z nimi współzawodniczymy na tym samym rynku, oferujemy

produkty do tych samych klientów), klienci, dostawcy, sojusznicy strategiczni [z którymi

współpracujemy w zakresie realizowania określonych celów (z nimi nie konkurujemy, tylko

współpracujemy). Np. sojusz strategiczny może polegać na korzystaniu ze wspólnych kanałów

dystrybucji. Nie wytwarzamy pełnej gamy produktów, a więc nawiązujemy kontakt z inną firmą, które

wytwarza produkty uzupełniające gamę naszych wyrobów. Często są zawierane w firmach

motoryzacyjnych: jedna oferuje samochody osobowe, inna terenowe, jest to uzupełnienie oferty. Są

też często zawierane w dziedzinie badań i rozwoju, ze względu na ogromne koszty (wspólne

finansowanie badań: Renault, Peugeot i Citroën mają wspólną fabrykę silników, mimo to konkurują ze

sobą)], agencje regulacyjne [to instytucje, organizacje, organy, które mają prawo kontrolować, albo w

inny sposób wpływać na to co dzieje się w organizacji. Np. może to być bank, który bardzo istotnie

ingeruje u swoich kredytobiorców, organy kontrolne np. Sanepid, NIK, Inspekcja Pracy. Wchodzą tu

także organy administracji państwowej i samorządowej], związki zawodowe [są one traktowane jako

element otoczenia celowego, w układzie wpływu na sferę społeczną działalności organizacji],

właściciele [są traktowani jako dostarczyciele kapitału, aby organizacja mogła funkcjonować, w

zasadzie nie jest on członkiem organizacji, nie ma prawa bezpośredniego oddziaływania na

organizację, organ założycielski, który reprezentuje interesy właściciela. Właściciele są widoczni

bardziej w firmach, w których da się wyróżnić konkretne osoby, które tego kapitału dostarczają,

poziom zainteresowania jest również inny. Właściciel może oddziaływać na firmę tylko i wyłącznie

poprzez radę nadzorczą, chyba że zostanie członkiem zarządu, czy władz spółki, co jest spotykane w

mniejszych spółkach. Jest to bardzo ważny element otoczenia celowego, bo może bardzo istotnie

wpływać na to się dzieje w firmie].

Relacje między organizacją a otoczeniem bliższym są wzajemne. W pewnym sensie kierownictwo

organizacji ma możliwość jakiegoś wpływu na te elementy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument