Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (193 KB)
1 strona
445Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; Narodowe Fundusze Inwestycyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 9. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 9.

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

Przewiduje ją ustawa o prywatyzacji, może być przeprowadzona przez

zbywanie akcji i udziałów przez Skarb Państwa osobom trzecim. W

momencie zbycia wszystkich mamy do czynienia z przedsiębiorstwem

sprywatyzowanym. Związane jest to jednak z wyceną jednej akcji, na

podstawie wyceny całości wartości przedsiębiorstwa. Można ogłosić

ofertę publicznie, ogłosić przetarg publiczny lub zaprosić do rokowań.

Zaproszenie to też musi być podane do publicznej wiadomości.

Pracownicy spółek, w których Skarb Państwa zbywa akcje otrzymują

bezpłatnie 15% akcji. Wartość ta nie może przekroczyć jednak kwoty 18 -

miesięcznego wynagrodzenia na pracownika. Prawo do udziału w puli

15% mają także rolnicy i rybacy, którzy stale współpracowali z

prywatyzowanym przedsiębiorstwem, rolnicy ci jednak muszą w ciągu

roku muszą złożyć oświadczenie o tym, czy chcą otrzymać nieodpłatnie

akcje. Ustawa jest niechlujna, przewiduje np. oddanie akcji również

emerytom, ale gdy złożą oświadczenie, że chcą na pół roku po

zarejestrowaniu przedsiębiorstwa (podczas, gdy ustawa wchodzi jutro -

8.1.1997, a zarejestrowano parę lat temu).

Bezpośrednie zadysponowanie składników majątkowych i

niemajątkowych przedsiębiorstw państwowych może polegać na:

 sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego

 wniesieniu jako aport do spółki

 oddaniu przedsiębiorstwa w znaczeniu składników majątkowych i

niemajątkowych do odpłatnego korzystania np. na podstawie umowy

dzierżawy czy leasingu.

Decyzję o sprzedaży bezpośredniej dokonuje organ założycielski

(najczęściej Minister Skarbu).

Emisja bonów wydawanych wszystkim obywatelom do zapłaty za:

 nabycie praw akcji

 nabycie udziałów w przedsiębiorstwach państwowych

Ustawa przewiduje, że 10% akcji oferowanych przez Skarb Państwa zasili

ubezpieczenia społeczne.

30.04.1993 - ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Program

Powszechnej Prywatyzacji. Nie stajemy się właścicielami majątku

przedsiębiorstw, ale akcji funduszy będących właścicielami

przedsiębiorstw - spółek Skarbu Państwa.

Narodowe Fundusze Inwestycyjne mają na celu zwiększanie swego

majątku poprzez zwiększanie wartości spółek, których fundusze są

właścicielami. Wykonuje się to przez:

 wykonywanie praw z akcji ze spółek powstałych przez przekształcenie

przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

 prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i

zbywaniu akcji spółek oraz wykonywaniu uzyskanych praw

 udzielanie pożyczek oraz zaciąganie pożyczek i kredytów dla realizacji

swoich celów statutowych.

Istnieje 15 NFI SA, są posiadaczami 60% akcji ok. 500 spółek. Z owych

60%: 33% przypada na jeden NFI, pozostałe 27% rozdzielone po równo

między pozostałe 14 NFI. 40% pozostaje w rękach Skarbu Państwa i

pracowników.

Ostatecznie struktura własności pojedynczej spółki przedstawia się

następująco:

 33 % wiodący NFI

 27% pozostałe NFI

 15% pracownicy

 25 % Skarb Państwa.

Ostatnio trochę się przemieszało, by jeden fundusz nie zdominował

pojedynczej branży przemysłu. Świadectwa Udziałowe są papierami

wartościowymi na okaziciela, odebrać je mógł każdy, kto ukończył 18 lat

przed 31 grudnia 1994. Świadectwo można zdematerializować za

niewielką opłatą w biurze maklerskim. Świadectwa zostaną zamienione na

akcje NFI (15 akcji, każda z innego NFI), tymi akcjami można będzie

obracać na giełdzie.

Jest to prywatyzacja pośrednia - nie stajemy się bezpośrednimi

właścicielami majątku przedsiębiorstw. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest

największym udziałowcem NFI scedowano na radę nadzorczą większość

uprawnień walnego zgromadzenia. Przy tak wielkim rozproszeniu

pakietem kontrolnym może dysponować posiadacz 2% akcji. Wybrano na

drodze egzaminów ludzi mogących zasiadać w radach nadzorczy

funduszy. 14 NFI podpisało umowy o zarządzanie funduszami przez

zewnętrzną firmę, jeden tylko zarządza sam.

Ustawa przewiduje dwa rodzaje świadectw: powszechne i

rekompensacyjne. Te drugie mają rekompensować niskie wynagrodzenia

np. nauczycieli, żołnierzy, policjantów itd.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument