Analiza porównawcza serwisów aukcyjnych - Notatki - Zarządzanie jakością - Część 1, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Analiza porównawcza serwisów aukcyjnych - Notatki - Zarządzanie jakością - Część 1, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (550 KB)
21 strona
747Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do analizy porównawczej serwisów aukcyjnych. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 21

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

Analiza porównawcza wybranych polskojęzycznych serwisów aukcyjnych

2

WSTĘP ....................................................................................................................................... 1. PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ ................................................. 6

1.1. Internet .................................................................................................................. 6

1.2. Handel oraz e-commerce ...................................................................................... 10

1.3. Aukcja i aukcja internetowa ................................................................................. 13

1.4. Rodzaje aukcji internetowych ............................................................................. 15

2.PRZEDSTAWIENIE POLSKOJĘZYCZNYCH

SERWISÓW AUKCYYJNYCH ................................................................................... 16

2.1. Uzasadnienie wyboru ........................................................................................... 23

3. ANALIZA PORÓWNAWCZA ................................................................................... 23

3.1. Ustalenie kryteriów porównawczych ................................................................... 24

3.2. Ocena poszczególnych serwisów aukcyjnych ...................................................... 29

3.2.1. Czas połączenia z serwerem aukcyjnym ...................................................... 29

3.2.2. Zakładanie konta (rejestracja) ...................................................................... 31

3.2.3. Systemy pomocy ........................................................................................... 34

3.2.4. Bezpieczeństwo transferów danych .............................................................. 35

3.2.5. Ilość reklam .................................................................................................. 37

3.2.6. Interfejs użytkownika ................................................................................... 38

3.2.7. Podział na kategorie i subkategorie .............................................................. 45

3.2.8. Ilość użytkowników ...................................................................................... 45

3.2.9. Ilość trwających aukcji ................................................................................. 46

3.2.10. Dostępne rodzaje aukcji .............................................................................. 47

3.2.11. Opłaty za wystawiane aukcje i prowizje od sprzedaży............................... 50

3.2.12. System punktowy za dokonane transakcje (System komentarzy) .............. 52

3.3. Analiza wyników .................................................................................................. 56

3.4. Podsumowanie ...................................................................................................... 58

4. ZAKOŃCZENIE ...........................................................................................................

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................

WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW ...............................................................................

3

WSTĘP

Wiek XXI to wiek handlu elektronicznego. Tempo rozwoju tego rynku jest bardzo

szybkie. Handel ten może stać się wkrótce zjawiskiem masowym. Dynamicznie rośnie

zarówno liczba internautów, jak i udział internautów kupujących w sieci. Każdego roku

przybywa wiele nowych sklepów internetowych i platform aukcyjnych. Liczba

użytkowników i transakcji dokonywanych na aukcjach internetowych powoduje, że sprzedaje

i kupuje się tam prawie wszystko. Portale aukcyjne pozwalają na dotarcie z ofertą do wielu

kupujących, którzy w danym momencie potrzebują określonego towaru. Umożliwiają to coraz

bardziej rozbudowywane kategorie aukcji. Użytkownicy, którzy są zainteresowani zakupem

konkretnego towaru lub usługi mogą dzięki wbudowanym wyszukiwarkom szybko

i skutecznie znaleźć interesującą ich aukcję. Moja praca będzie miała na celu porównanie

dostępnych na rynku polskojęzycznych serwisów aukcyjnych oraz wybranie faworyta poprzez

moją ocenę jako użytkownika. W pracy przedstawię również najmocniejsze i najsłabsze

strony poszczególnych serwisów aukcyjnych, dzięki czemu będzie można wybrać portal

najbardziej przyjazny użytkownikowi. Serwisy aukcyjne cieszą się coraz większym

zainteresowaniem ze względu na:

 wygodną formę zakupu i dostawy towaru (poczta, kurier, e-mail),

 niższe konkurencyjne ceny (dzięki np. wyeliminowaniu pośredników oraz możliwości

osiągnięcia niższych lub zerowych kosztów magazynowania),

 duże zgromadzenie przeróżnych towarów w jednym miejscu,

 możliwość sprzedania oraz kupienia rzadkich i unikatowych przedmiotów i usług,

 częściową anonimowość,

 dużą ilość użytkowników, którzy tworzą jeden z największych rynków zbytu

w Polsce,

 szybki dostęp do serwisów aukcyjnych poprzez Internet,

 możliwość porównania cen z różnych rejonów Polski.

Wszystkie te cechy sprawiają, że aukcje internetowe stają się coraz bardziej popularną

formą zakupów przez Internet. Szacowana liczba trwających aukcji na Polskich serwisach

aukcyjnych wynosi około 2.000.000. Świadczy to o tym, jak wielu internatów używa tej

formy handlu w Internecie. Dzięki wyżej wymienionym cechom serwisy aukcyjne są bardziej

4

konkurencje wobec klasycznych form zakupów takich jak sklepy, komisy, domy aukcyjne,

targi, giełdy, salony samochodowe. Poprzez bardzo szeroką gamę produktów i usług

dostępnych na aukcjach internetowych, serwisy takie mogą konkurować w formie pośrednika

praktycznie z każdą inną formą zakupów. Popularność aukcji internetowych zawdzięczamy

coraz większemu dostępowi do sieci Internet, co powoduje, że liczba użytkowników aukcji

internetowych rośnie z roku na rok w bardzo dużym tempie. Gama towarów i usług

znajdujących się na aukcjach jest bardzo szeroka można tam zarówno towary codziennego

użytku jak i towary luksusowe. Rozbieżność cen jest równie duża jak i gama towarów i usług

np. można kupić długopis za 5 złotych, bądź dom z ogrodem pod Warszawą za 1 milion

złotych.

Praca zawiera 3 rozdziały:

Rozdział 1 - przedstawia podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami handlu w sieci

Internet oraz czym jest aukcja internetowa. W tym rozdziale znajdą się również informacje,

jakiego typu istnieją aukcje internetowe oraz czym się od siebie różnią.

Rozdział 2 - w tym rozdziale zostaną przedstawione, główne dostępne polskojęzyczne

serwisy aukcyjne. Postaram się wybrać najbardziej odpowiednie portale do mojej analizy

porównawczej. W rozdziale tym znajdą się również informacje na temat tego, które serwisy

są największe oraz jak się rozwijała ta gałąź handlu w Internecie.

Rozdział 3 – poświecony będzie właściwej analizie porównawczej, poprzez ustalenie

właściwych, istotnych kryteriów porównawczych. Postaram się ocenić wybrane serwisy

aukcyjne i wybrać najbardziej przyjazny użytkownikowi portal aukcyjny.

Po przeanalizowaniu wyników będzie można wyłonić najlepszy polskojęzyczny serwis

aukcyjny.

Rozdział 4 – w tym rozdziale znajdzie się podsumowanie, w którym znajdzie się końcowa

ocena platform aukcyjnych biorących udział w przeprowadzonej analizie porównawczej.

Postaram się również opisać w kilku zdaniach jakie są perspektywy dla rozwoju tej części

e-commerce.

5

1. PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Celem tego rozdziału będzie przybliżenie pojęć związanych z aukcjami

internetowymi. Internet jest środowiskiem, w którym odbywają się aukcje internetowe,

dlatego niezbędne są podstawowe informacje na temat tej sieci. E-commerce jest pojęciem

stosowanym od kilku lat, a portale aukcyjne są jego nieodłącznym składnikiem, warto zatem

przybliżyć pojęcie e-commerce. Podstawowym pojęciem jednak jest to czym jest aukcja

internetowa oraz jakiego rodzaju formy przybierają generowane przez użytkowników aukcje.

1.1 Internet

Internet jest siecią komputerową o globalnym zasięgu, w której skład wchodzą sieci

lokalne, sieci rozlegle i wszystkie komputery do nich podłączone. Początki Internetu wiążą

się z ARPANET i sięgają końca lat 60 XX w. Prace nad Internetem rozpoczęły się w roku

1969 jako projekt o nazwie ARPANET, finansowany przez Agencję Zaawansowanych

Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych (Defence Advanced Research

Projects Agency - DARPA). Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci komputerowej,

która mogłaby przetrwać atak nuklearny - w przypadku zniszczenia części sieci, łączność

pomiędzy pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana. Sieć miała zapewnić

wydajność, niezawodność i niezależność od wytwórców przy przesyłaniu danych. Wiele

rozwiązań stosowanych współcześnie zostało opracowanych w ramach prac nad siecią

ARPANET. Eksperymentalna sieć ARPANET odniosła tak duży sukces, że wiele

dołączonych do niej organizacji zaczęło wykorzystywać ją do normalnej, codziennej

wymiany danych. W roku 1975 ARPANET została przemianowana z sieci eksperymentalnej

na operacyjną, a administracja siecią została przekazana do Agencji Komunikacyjnej

Departamentu Obrony (Defense Communications Agency - DCA). Do komunikacji w sieci

ARPANET zastosowano nowatorski wtedy protokół IMP, następnie zamieniony na protokół

NCP, z którego rozwinęła się później cała rodzina protokołów TCP umożliwiających pewne

i szybkie przesyłanie informacji między stacjami odległymi setki a nawet tysiące kilometrów.

TCP stał się dominującym protokołem w komunikacji internetowej1.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu Wikipedia (wolna encyklopedia), informacje na temat historii Internetu, stan z dnia 15-04-2006

6

Internet to, mówiąc precyzyjnie, wielka liczba małych sieci komputerowych

połączonych ze sobą w jedną wielką sieć globalną. Internet jest dziś czymś bardzo

powszechnym, dzięki przeglądarkom internetowym i serwisom WWW, które dają nam

przyjemny i łatwy sposób dotarcia do informacji2. Aby korzystać z Internetu potrzebne są

odpowiednie protokoły zainstalowane na komputerze użytkownika. Dostawca usług

Internetowych może udostępnić nam jako użytkownikom następujące usługi:

Przeglądanie stron - World Wide Web(WWW), który można określić jako

hipertekstowy, multimedialny, sieciowy system dostępu do informacji. World Wide

Web zostało stowrzone w 1989 roku w European Particle Physics Lab w Genewie,

w Szwajcarii. Wynalazł je Tim Berners-Lee, który obecnie kieruje organizacją World

Wide Web Consortium (W3). Ustala ona standardy i w niezbyt restrykcyjny sposób

nadzoruje rozwój WWW. Tim Berners-Lee wymyślił protokół HTTP (HyperText

Transport Protocol), – który określa sposób, w jaki przeglądarki WWW komunikują

się z serwerami WWW3. HTML powstał w oparciu o język SGML (ang. Standard

Generalized Markup Language).4 Używając przeglądarek internetowych takich jak

Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz wyszukiwarek takich jak „www.google.com”

mamy dostęp do gigantycznych zasobów informacji. Poprzez tą usługę możemy

korzystać z internetowych serwisów aukcyjnych. Żeby jednak znaleźć to czego

szukamy, przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego szukać, to znaczy, trzeba mieć

elementarna wiedzę na określony temat. Jest to niezbędne z dwóch powodów.

Po pierwsze, jeśli kompletnie nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, nie zdołamy

sformułować pytania, które zaprowadzi nas do właściwej strony. Jeśli np. chcemy

kupić samochód, musimy znać marki producentów, wiedzieć coś o wyposażeniu,

silniku itd. Wpisanie „samochód” do „Google”, nie przybliży nas do znalezienia

oferty, gdyż ilość wyników będzie olbrzymia, a większość z nich nie na interesujący

nas temat. Po drugie wiedza jest konieczna do wstępnej oceny wiarygodności

znalezionej witryny.

2 Peter Kuo i John Pence, Sieci komputerowe, Giwice, 2000, Helion,, strona 25 3 John R. Levine Carol Baroudi Margaret Levine Young, Internet dla opornych, Warszawa, 1997, Oficyna wydawnicza READ ME, strona 66 4 Laura Lemay, HTML 4 vademecum profesjonalisty, Gliwice, 1998, Helion, strona 76

7

Pamiętajmy iż korzystając z sieci, jesteśmy zdani w tej materii wyłącznie na siebie5.

Wiedza na temat tego jak skutecznie wyszukać interesujące nas informacje rozwija się

z czasem użytkowania Internetu. Dobre zapytanie do wyszukiwarki powinno się

składać z kilku słów (min. trzech). Jeśli tak sformułowane pytanie, nie przyniesie

pożądanego efektu jedynym sposobem na zawężenie listy trafień jest użycie

operatorów logicznych6.

Transfer – plików - Protokół FTP (File Transfer Protocol) pozwala użytkownikom

Internetu na przesyłanie plików na serwery skąd inny zainteresowany użytkownik

może pobrać plik na swój komputer. Protokół ten czasem jest używany podczas

finalizowania aukcji, gdy do przesłania jest wylicytowany plik lub program. Jest to

wtedy bardzo szybka transakcja, ponieważ w chwilę po zakończeniu licytacji osoba,

która wygrała może otrzymać wylicytowany towar. Towary które możemy wysłać

w ten sposób to np. instrukcje w formie elektronicznej.

Pocztę elektroniczna (e-mail) - to usługa internetowa służąca do przesyłania

wiadomości tekstowych (listów elektronicznych) poprzez protokół SMTP (ang.

Simple Mail Transfer Protocol). SMTP to dość prosty protokół, przysyłający

wiadomości tekstowe, w którym określa się, co najmniej jednego odbiorcę

wiadomości.

Grupy dyskusyjne - dostępne w ramach Usenetu. Usenet to najbardziej popularne

forum publicznych dyskusji w Internecie. W ciągu jednego dnia internauci z całego

świata publikują na jego grupach dyskusyjnych około 1,2 miliona wiadomości.

Rozmowy w czasie rzeczywistym – używając programów takich jak Skype, Tlen,

możemy porozmawiać w czasie rzeczywistym z użytkownikami z całego świata lub

nawiązać wideo konferencje. Istotnym problemem przy łączeniu się w ten sposób jest

szybkość łącza, czyli nasz i użytkownika, z którym chcemy się skontaktować, jest to

upload i download. Download jest to przesyłanie pliku z serwera na komputer lokalny,

upload jest przeciwieństwem downloadu, czyli jest to wysyłanie plików na serwer.

5 Bartłomiej Mrożewski, Wyszukiwanie Informacji w sieci, ENTER, 01/2006, strona 92. 6 Tamże.

8

Usługi multimedialne - takie jak np. radio internetowe i telewizja internetowa. Duża

ilość internetowych stacji radiowych i telewizyjnych pozwala nam na wybranie

spośród setek rozgłośni wybrać te, które najbardziej nam odpowiadają.

Faksowanie – dzięki zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania na naszym

komputerze możemy przesłać wiadomości tekstowe bądź graficzne.

Podłączenie do sieci Internet możliwe jest w następujący sposób:

 połączenie kablem z dostawcą Internetu – linia dzierżawiona – połączenie to odbywa

się za pomocą routera, połączenie takie umożliwia szybki transfer danych w postaci

sygnałów cyfrowych,

 analogowe połączenie telefoniczne z dostawcą Internetu – zwykła linia telefoniczna

– połączenie wymaga zastosowania modemu telefonicznego przyłączonego do linii

telefonicznej, w tym przypadku transmisja sygnałów odbywa się w postaci ciągłej

fali elektrycznej,

 cyfrowe połączenie telefoniczne z dostawcą Internetu – linia telefonii cyfrowej –

ISDN połączenie to odbywa się za pomocą routera lub modemu, połączenie takie

umożliwia szybki transfer danych w postaci sygnałów cyfrowych,

 cyfrowe połączenie z dostawcą Internetu – stały dostęp do Internetu (dawniej:

szybki) SDI (technologia HIS) połączenie to odbywa się za pomocą routera lub

modemu, połączenie takie umożliwia szybki transfer danych w postaci sygnałów

cyfrowych,

 połączenie radiowe z dostawcą Internetu połączenie wymaga zastosowania modemu

radiowego, sygnał przekazywany jest w postaci fali elektromagnetycznej,

 połączenie kablem telewizji kablowej.

9

Badania liczby użytkowników Internetu są dość trudne, a ich wyniki są często bardzo

rozbieżne. Podstawowym dylematem jest określenie, kogo można uważać za użytkownika

Internetu. Czasami przyjmuje się, że są to tylko osoby dorosłe, które korzystały z usług

poczty elektronicznej oraz WWW w ciągu ostatniego tygodnia oraz posiadają konto

pocztowe. Czasami do badań przyjmuje się kryterium korzystania z jakiejkolwiek usługi

internetowej w ciągu ostatniego miesiąca przez osobę w wieku powyżej 12 lat. Stąd wynikają

podstawowe różnice w definiowaniu wielkości audytorium internetowego. 30 procent

Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z Internetu. 70,8 proc. z nich łączy się z siecią

w domu, a niemal co czwarty w pracy - wynika z najnowszych danych badania NetTrack

przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC. Z Internetu korzysta więcej mężczyzn

(51,7 proc.) niż kobiet (48,3 proc.). Dominuje przedział wiekowy 15-24 lata (42,1 proc.).

44,6 proc. internautów posiada wyższe wykształcenie. 58,8 proc. polskich użytkowników

posiada stałe łącze. Codziennie lub prawie codziennie sieci używa 55,7 proc. użytkowników

Internetu. Kilka razy w tygodniu z Internetem łączy się niemal co czwarty Polak.

Najpopularniejszą stroną internetową w Polsce pozostaje portal „Onet”, który 69,8 proc.

badanych odwiedziło przynajmniej raz w miesiącu. Na kolejnych pozycjach znalazły się:

wyszukiwarka „Google” (63,6 proc.), „Wirtualna Polska” (58,9 proc.), serwis aukcyjny

„Allegro” (48,3 proc.) i Interia.pl (41,1 proc.). Badanie zostało przeprowadzone przez instytut

MillwardBrown SMG/KRC w okresie listopad 2005 - styczeń 20067.

1.2 Handel oraz e-commerce

Handel we wszelkich formach jego występowania jest produktem wymiany

towarowej. Handel bowiem to zawodowe pośrednictwo w wymianie. Aby to pośrednictwo

mogło zaistnieć i upowszechnić się, wymiana towarowa musiała osiągnąć pewien etap

rozwoju. Należało by więc uzupełnić dotychczasowe rozważania i dodać, że handel jest

produktem wymiany towarowo-pieniężnej, czyli w pełni rozwiniętej formy wymiany.

W bardzo wczesnych fazach procesu społecznego gospodarowania, kiedy krąg

wymieniających był ograniczony, a przedmioty podlegające wymianie nieliczne,

występowała naturalna, prosta forma wymiany towar za towar8.

7 Ł. Macheta , Internet po polsku, Artykuł opublikowany na stronie http://www.mediarun.pl/ Stan na dzień : 20-04-2006 8 Szumilak Jan, Handel detaliczny, Kraków, Oficyna ekonomiczna, 2004, strona 13.

10

Przez długi okres czasu formy handlu ewoluowały. Od pewnego czasu handlowanie

możliwe jest w Internecie. Ta gałąź handlu nazywana jest e-commerce (Handel

Elektroniczny). Handel w Internecie rozwija się w błyskawicznym tempie. Podstawy do jego

narodzin stworzyła powszechna komputeryzacja oraz tani dostęp do Internetu w Stanach

Zjednoczonych9. W 1996 roku obroty firm prowadzących działalność w sieci wyniosły 800

milionów. USD, w roku 1997 dziesięciokrotnie więcej - 8 miliardów. USD by w 1999 roku

sięgnąć poziomu 18 miliardów USD.. USD, w roku 1997 dziesięciokrotnie więcej – 8

miliardów. USD by w 1999 roku sięgnąć poziomu 18 miliardów USD. E-commerce obejmuje

kupno oraz sprzedaż towarów i usług w Internecie10. Dostępne w Internecie są witryny

WWW, na których można obejrzeć oferty i katalogi firm. Największa zaletą handlu

internetowego jest jego dostępność 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu. Inne zalety to

bogactwo asortymentu, szybki dostęp do nieograniczonej ilości informacji (popartych

zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produktów), możliwością wyboru najbardziej

dogodnej dla klienta formy płatności oraz możliwości wyboru towaru wielu oferentów.

Elektroniczny handel tworzy tzw. Nową Ekonomie, – czyli gospodarkę, dla której nie

istnieją granice państwowe. Rozwój elektronicznego handlu zależny jest w dużym stopniu od

pewność standardów pozwalających na bezpieczne przeprowadzanie transakcji sieciowych.

Dla sklepu internetowego o względnym bezpieczeństwie, można mówić dopiero, gdy

zostaną spełnione 4 warunki:

 możliwość potwierdzenia tożsamości obu stron transakcji,

 szyfrowany kanał transmisji na drodze klient – sprzedawca zapewniający

poufność przesyłanych informacji, przede wszystkim numerów kart

kredytowych,

 zabezpieczenie serwera przed dostępem do prywatnych informacji o klientach

przez osoby do tego nieupoważnione,

 zabezpieczenie serwera sklepu przed celowymi atakami przeprowadzanymi

zarówno z zewnątrz (z Internetu) jak i od środka (z sieci lokalnej firmy).

9 Turban E., Lee J., King D., Electronic Commerce, A Managerial Perspective, Prentice Hall, 2000 10 http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia , e-commerce, informacje na temat e-commerce, stan na dzień 15-04-2006

11

Liczbę Polskich sklepów internetowych szacuje się na około 1000. Każdego roku

przybywa kilkaset nowych, wiele z istniejących znika, nie wytrzymując konkurencji

z silniejszymi. Na internetowym rynku funkcjonuje kilkadziesiąt dobrze wypromowanych

marek sklepów internetowych oraz platform aukcyjnych, które kontrolują lwią cześć rynku.

Są wśród nich m.in. Merlin.pl, Vivid.pl, Hoopla.pl, Komutronik.pl oraz Allegro.pl.

Niekwestionowanym liderem rynku jest platforma aukcyjna „Allegro”, której ubiegłoroczne

obroty wyniosły blisko 1,5 miliarda zł i były o 80% wyższe niż w 2004 roku. Wyniki

osiągnięte przez konkurentów, „eBay” i „Świstak”, nie są podawanie do publicznej

wiadomości, można jednak szacować że generują ułamek obrotów „Allegro”11.

Zakupy w Internecie

23,7

3,4

6,4

30,8

18

14,3

3,4

0 5 10 15 20 25 30 35

tylko raz

rzadziej niż raz w roku

mniej wiecej raz w roku

kilka razy w roku

mniej wiecej raz w miesiacu

kilka razy w miesiącu

mniej więcej raz w miesiącu

O dp

ow ie

dz

dane w procentach

Wykres 1.1 Zakupy w Internecie.

Z badań przeprowadzonych przez Gemius S.A. (Wykres 1.1) na temat rynku

e-commerce wynika iż najwięcej użytkowników Internetu korzysta z możliwości zakupu

przez Internet kilka razy w roku. Jednak bardzo dużo Internautów korzysta już z tej formy

zakupów kilka razy w miesiącu. Pytani internauci odpowiadali na pytanie „Jak często robi

pan(i) zakupy przez Internet?”.

11 Marcin Kuśmierz, W sklepach internetowych przybywa klientów, Gazeta prawna dodatek firma innowacyjna, 2006, 49(1667), strona tytułowa.

12

1.3 Aukcja i aukcja internetowa

Aukcja jest formą sprzedaży (pewnego rodzaju przetargu), w której wygrywa osoba

oferująca najwyższa kwotę za licytowany przedmiot bądź usługę. Aukcje są przeprowadzane

zazwyczaj wtedy, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar. Początkową

faza aukcji jest określenie ceny minimalnej (wyjściowej). Następnie osoby zainteresowane

kupnem podbijają cenę, wygrywa osoba, oferująca najwyższą cenę. Istnieje również aukcja

tzw. aukcja holenderska, w której osoba prowadząca licytację proponuje stopniowo coraz

niższą cenę za towar, a nabywcą staje się ten, kto pierwszy zaakceptuje proponowaną cenę.

Cechą charakterystyczną klasycznej aukcji jest powierzenie na pewien czas towaru

pośrednikowi, który prowadzi aukcje.W umowie między pośrednikiem i sprzedającym

zwykle zawarty jest punkt zakazujący sprzedającemu wycofanie się z transakcji niezależnie

od wylicytowanej ceny, dlatego bardzo istotne jest ustalenie odpowiedniej ceny minimalnej.

Od wielu lat organizowane są aukcje, na których można kupić określone przedmioty np.

dzieła sztuki, numizmaty, antyki, konie rasowe. Wyżej wymienione towary są dość często

poddawane licytacji, ponieważ są unikatowe i rzadkie. Aukcje stosuje się również często przy

handlu nieruchomościami, zwierzętami hodowlanym jak i przy zbywaniu majątku

zadłużonych osób i zbankrutowanych przedsiębiorstw.

Ostatnio bardzo popularne stały się aukcje prowadzone za pośrednictwem Internetu, czyli

po prostu aukcje internetowe. Aukcja internetowa prowadzona jest w bardzo podobny sposób

do klasycznej formy aukcji, czyli punktem wyjścia jest cena wywoławcza, od której zaczyna

się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za

oferowany towar. Zakupu dokonuje osoba, która w ramach licytacji zaproponuje najwyższą

cenę, osobie wystawiającej przedmiot lub usługę. W przypadku, gdy wylicytowany cena jest

niższa od ceny minimalnej, sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonania transakcji.

Popularna formą wystawiania aukcji są też aukcje z opcją „Kup teraz” (ang. "Buy it, now”) co

zwalnia potencjalnych nabywców z potrzeby ciągłego obserwowania aukcji i pozwala na

natychmiastowy zakup towaru bądź usługi. Znaczna cześć serwisów aukcyjnych dopuszcza

również sprzedaż wielu towarów równocześnie, aukcje takie nazywane są „aukcjami

wieloprzedmiotowymi”.

13

Rysunek 1.1. przedstawia przykładową aukcje internetowa zamieszczoną w serwisie

„Allegro”. Przedmiotem, który wystawiony jest na przykładowej aukcji jest książka

„Imperium słońca”. Aukcja ta ma charakter klasycznej licytacji, czyli przedmiot zakupi

osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę za licytowany towar. Kolejną informacją jest to, iż

aukcja kończy się za jeden dzień oraz to, że do tej pory zalicytowały cztery osoby.

Rysunek 1.1 Przykładowy zrzut ekranu (printscreen) z aukcją internetową.

Największą popularnością na aukcjach internetowych cieszy się szeroko pojęta

elektronika, komputery, telefony, aparaty fotograficzne oraz sprzęt audio-wideo. Tego rodzaju

przedmioty sprzedają się bardzo dobrze na aukcjach internetowych. Po za nimi bardzo dobrze

sprzedają się również artykuły gospodarstwa domowego oraz motocykle i samochody12.

Przedmioty te sprzedają się tak dobrze ponieważ na nich można najbardziej zminimalizować

koszty magazynowania oraz promowania. Przedmioty tańsze takie jak książki, cieszą się

mniejszą popularnością ponieważ dodatkowe koszty przesyłki sprawiają, że cena którą trzeba

zapłacić za przedmiot w księgarni niewiele różni się od ceny która trzeba zapłacić na aukcji

typu „Kup Teraz”.

12 Marcin Kuśmierz, W sklepach internetowych przybywa klientów, Gazeta prawna dodatek firma innowacyjna, 2006, 49(1667), strona tytułowa.

14

1.4 Rodzaje aukcji internetowych

Aukcje internetowe można podzielić ze względu na sposób, w jaki ma się odbywać

licytacja. Sposób ten zależny jest od wiedzy o cenie i jakości wystawianego towaru.

Aukcja z licytacją – Aukcje tego typu są dla osób, które nie wiedzą, jaką wartość ma

wystawiany przez nie przedmiot. Licytacja rozpoczyna się od ceny minimalnej

a zainteresowani kupnem przebijają swoje oferty. W tego typu aukcjach wygrywa

osoba, która w czasie trwania aukcji zaoferuje najwyższa cenę.

Aukcja z licytacją z opcją „Kup Teraz” – Osoby zainteresowane mogą wybrać,

licytować lub kupić przedmiot po stałej ustalonej przez sprzedającego cenie.

Aukcja tylko z opcją „Kup Teraz” – Ustala się stałą cenę przedmiotu a kupujący

może go kupić od razu bez licytowania. Tego typu aukcją jest raczej klasyczna forma

kupna a nie aukcją, ponieważ nie odbywa się licytacja.

Aukcja wieloprzedmiotowa - Tego typu aukcja może odbywać się na podobnych

zasadach jak wyżej wymienione. Rożni się tym, iż licytacji poddanych jest wiele

przedmiotów, więc może mieć wielu zwycięzców.

15

2. PRZEDSTAWIENIE POLSKOJĘZYCZNYCH SERWISÓW

AUKCYJNYCH

Polskojęzyczne serwisy aukcyjne dostępne są w Internecie od grudnia 1999 r. Pierwszym serwisem zajmującym się pośrednictwem na aukcjach było „Allegro”. Ponieważ

zainteresowania aukcjami znacznie rosło i rośnie, faktem oczywistym było powstawanie

kolejnych internetowych serwisów aukcyjnych takich jak „Świstak”, „Aukcje 24”,

„Kiermasz”, „eBay”. „Allegro” liczy sobie już ponad 3 miliony użytkowników, co sprawia,

że są największym polskojęzycznym serwisem aukcyjnym. Poniżej przedstawione są

dostępne w Internecie polskojęzyczne serwisy aukcyjne. Wykres 2.1. przedstawia liczbę

trwających aukcji na trzech największych polskich platformach aukcyjnych w przeciągu

ostatnich 18-nastu miesięcy. Jak widać niekwestionowanym liderem w ilości trwających

aukcji jest „Allegro”, jednak tendencje wzrostowe przedstawiają wszystkie zamieszczone na

wykresie platformy aukcyjne.

Wykres 2.1. Liczba trwających aukcji w czasie ostatnich 18 miesięcy.

Źródło (http://www.statystyki.certus.com.pl/) Strona zajmująca się monitorowaniem liczby trwających aukcji

na serwisach aukcyjnych.

16

Tabela 2.1. przedstawia dostępne na polskim rynku serwisy aukcyjne zajmujące się

wystawianiem aukcji internetowych. Jest to tylko cześć serwisów zajmujących się aukcjami

internetowymi, poza nimi dostępne są również serwisy które, specjalizują się tylko

w określonej dziedzinie. Przykładem takiego serwisu może być serwis „Promocar”

wyspecjalizowany w obrocie powierzchnią reklamową lub „Aukcje.art.” zajmujący się

obrazami, rzeźbami, antykami i wyrobami rzemiosła artystycznego.

Tabela 2.1. Polskojęzyczne serwisy aukcyjne.

Logo Nazwa serwisu Strona WWW Liczba

zarejestrowanych użytkowników

Liczba trwających

aukcji

Allegro www.allegro.pl ~ 3 500 000 ~ 1500 000

Świstak www.swistak.pl ~ 300 000 ~ 150 000

eBay www.ebay.pl ~ 450 000 ~ 125 000

Aukcje 24 www.aukcje24.pl Brak danych ~ 50 000

Wszystko www.wszystko.pl ~ 2 500 ~ 21 000

Xara www.xara.pl ~ 1 800 ~ 1400

Polano www.aukcje-internetowe.net ~ 8 000 ~ 1 000

Aukcje mlo

www.aukcje. mlo.pl ~2 300~ 2 000

Vatera www.vatera.pl Brak danych ~ 10 000

Kiermasz www.kiermasz.pl ~ 2 500 ~ 21 000

(Źródło: opracowanie własne)

17

1. „Allegro” jest pionierem aukcji internetowych w Polsce. Pierwsze aukcje on-line na

stronach „Allegro” rozpoczęły się w grudniu 1999 roku. Twórcy serwisu liczyli na to, iż ta

forma zawierania transakcji ma duże szanse na popularność i zainteresowanie. Jak dziś widać,

nie pomylili się. Pomysłodawcą był Arjan Bakker, który wraz z programistą Tomkiem

Dudziakiem stworzyli i rozwinęli własną koncepcję bezpiecznego oraz powszechnego handlu

w polskim Internecie. „Allegro” rozwijało się przez wiele lat, a liczba trwających aukcji na

ich stronach stale rosła, co przyczyniło się do tak dużej popularności tego serwisu. Serwis

„Allegro” jest bardzo bogaty w doświadczenia w przeprowadzaniu transakcji poprzez

Internet, świadczy o tym ciągle poprawiająca się jakość interfejsu użytkownika oraz stale

rosnąca liczba zainteresowanych tym serwisem internatów. „Allegro” jako jedyny serwis

aukcyjny posiada dużą gamę narzędzi wspomagających bezpieczne kupowanie

i sprzedawanie w sieci Internet.

Dla kupujących są to:

System Escrow - ten system umożliwia zabezpieczenie transakcji. System

polega na tym, że najpierw kupujący wpłaca pieniądze za wylicytowany towar

na konto w płatnościach „Allegro”. Następnie sprzedający wysyła towar do

kupującego. Dopiero, gdy kupujący potwierdzi otrzymanie towaru, sprzedający

może dysponować zapłatą. Dzięki Escrow obie strony dokonujące transakcji

mają pewność, że transakcja zakończy się pomyślnie.

Płatności „Allegro” - to usługa, która umożliwia szybkie i bezpieczne

dokonywanie i otrzymywanie wpłat poprzez Internet. Płatności „Allegro”

powstały we współpracy z serwisem PayU. Serwis PayU umożliwia szybkie

i bezpieczne regulowanie płatności on-line. Wystarczy, by wpłacający

i odbiorca posiadali konto e-mail. Dzięki PayU można zapłacić kartą

kredytową lub przelewem bankowym. PayU jest doskonałym sposobem na

rozliczenia między stronami dowolnej transakcji, np. aukcji internetowych.

Program ochrony Kupujących - daje możliwość odzyskania pewnej części

lub całości, straconych pieniędzy, które można utracić przy transakcji

z nieuczciwym sprzedającym. Program Ochrony Kupujących zapewnia

kupującemu zwrot wylicytowanej kwoty (do 300 zł) w przypadku, gdy:

18

zapłacił za towar, ale go nigdy nie otrzymał lub otrzymał towar znacznie

różniący się z opisem znajdującym się na stronie z przedmiotem. Jednak lista

określająca przypadki, w których kupujący nie jest objęty programem ochrony

kupujących jest tak długa, iż uzyskanie zwrotu jest bardzo mało

prawdopodobne.

Program współpraca o ochronie praw - Program „Współpraca w Ochronie

Praw” przewiduje wspólne działania „Allegro”, firm, instytucji i towarzystw,

zmierzające do usuwania z serwisu towarów naruszających prawo, zwłaszcza

w przypadkach, w których dopuszczono się naruszenia praw chroniących znak

towarowy i markę oraz naruszenia innych praw własności intelektualnej.

Wymienione wyżej udogodnienia dla kupujących dają większe poczucie

bezpieczeństwa wszystkim osobom, które chcą dokonać zakupu przy pomocy serwisu

aukcyjnego „Allegro”. Program Escrow i program płatności PayU stają się coraz bardziej

popularne, mimo iż wiążą się z dodatkową opłatą, ponieważ osoby kupujące przedmioty oraz

usługi w Internecie, jako jedną z najważniejszych wartości cenią sobie bezpieczeństwo.

Dlatego tworzenie oraz rozwijanie wszystkich tych systemów i programów jest tak ważne.

Jako sprzedający mamy również dostęp do kilku narzędzi, które sprawią, że handel poprzez

serwis „Allegro” będzie znacznie łatwiejszy i mniej czasochłonny.

Menadżer sprzedaży - Menedżer sprzedaży to narzędzie on-line dla

sprzedających, którzy przeprowadzają średnią lub dużą liczbę transakcji

miesięcznie.Narzędzie to pozwala wykonać wiele czynności automatycznie

i ma wiele opcji, które można samodzielnie skonfigurować według własnych

potrzeb. Daje to większa kontrole nad prowadzonymi aukcjami i pozwala

zachować porządek w prowadzonych aukcjach.

Program lojalnościowy PayBACK – Poprzez ten program aktywni

użytkownicy serwisu mogą zbierać punkty w systemie PayBACK, które mogą

wymieć na nagrody. Więcej informacji o tym systemie punktowym dostępnych

jest na stronie domowej „www.payback.pl”.

19

Pomocnicy Handlowi – System ten przeznaczony jest dla osób, które nie maja

jeszcze doświadczenia bądź nie maja czasu na aktywne sprzedawanie. Poprzez

listy dostępnych Pomocników Handlowych możemy zlecić komuś sprzedanie

przedmiotu bądź usługi. Pomocnicy Handlowi są to osoby, które mają duże

doświadczenie w sprzedaży na „Allegro” i zajmują się sprzedawaniem

dostarczonych do nich przedmiotów. Wielu Pomocników handlowych

specjalizuje się w określonych kategoriach – wiedzą jak sprzedać przedmiot za

najwyższą cenę.

Program Super Sprzedawca – celem tego programu jest promowanie tych

użytkowników, którzy są aktywni oraz świadczą usługi wysokiej jakości. Aby

stać się jednym z super sprzedawców na „Allegro” należy spełnić kilka

warunków. Jednym z nich jest osiąganie dużego procentu pomyślnie

przeprowadzonych transakcji. Wskaźnik ten pokazuje, jaki procent transakcji

został przeprowadzony pomyślnie dla kupujących.

RekS – jest to system dzięki któremu można samemu zrobić boksy reklamowe

na stronach, poprzez które można zdobyć nowych klientów na swoje towary.

Wystawienie swojego boksu możliwe jest na kilku polskich najczęściej

odwiedzanych serwisach : w „Allegro”, „motoAllegro”, „Onet” (w ogólnej

wyszukiwarce Onet.pl Szukaj) oraz w „Wirtualnej Polsce” (w części aukcyjnej

- Aukcje WP oraz w ogólnej wyszukiwarce WP).

Quick Loader – Jest to program komputerowy, który instaluje się na

komputerze użytkownika. Program ten pomaga sprzedającemu w trybie offline

przygotować aukcje do wystawienia w serwisie „Allegro”. Można wstawić

wszystkie opisy oraz zdjęcia po czym jednym przyciskiem wysłać aukcje na

serwer aukcyjny. Program ten jest bardzo pomocny przy tworzeniu aukcji

w trybie offline, ponieważ nie każdy użytkownik posiada stałe łącze,

a przygotowanie aukcji może wymagać poświęcenia pewnej ilości czasu.

Program ten pozwala zaoszczędzić na połączeniach z Internetem przy

połączeniu dokonywanym za pomocą modemu.

20

Narzędzia przydatne sprzedającym są dość zaawansowanymi aplikacjami. Dostępność

wielu funkcji takich jak: transfery aukcji do kart, notatki do transakcji oraz ponowne

wystawianie przedmiotu znajdującego się na liście transakcji, dają sprzedającemu znacznie

większą kontrolę nad prowadzonymi aukcjami. Ponieważ znaczna cześć sprzedających na

„Allegro” wystawia dużo przedmiotów jednoczenie Menadżer Sprzedaży w znacznym

stopniu ułatwia im wykonanie niektórych czynności oraz pozwala na skrócenie cyklu obsługi

Klienta.

2. Firma „eBay” została założona we wrześniu 1995 roku i jest największą platformą

aukcyjną na świecie. Serwis aukcyjny „eBay” jest platformą sprzedaży towarów i usług,

z której korzystać mogą zarówno osoby prywatne jak i firmy. Społeczność „eBay” na świecie

szacowana jest na ponad 114 milionów zarejestrowanych użytkowników. Szacowana liczba

trwających aukcji na stronach „eBay” wynosi 25 milionów. Liczba nowych aukcji

tworzonych każdego dnia oscyluje w granicach 3,5 miliona. Firma „eBay” ma swoje portale

w wielu Państwach takich jak: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny,

Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Kanada, Korea, Malezja,

Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja,

Tajwan, Wielka Brytania oraz Włochy. Wszystkie te fakty sprawiają iż jest to najbardziej

popularny na świecie, serwis aukcyjny. W Polsce „eBay” dostępny jest od 2005 roku.

„Ebay.pl” szybko stał się popularny wśród polskich użytkowników ponieważ wiele osób

korzystało już z wcześniej powstałych obcojęzycznych serwisów „eBay-a”. Platforma

„eBay.pl” zanotowała swój pierwszy milion odwiedzających już w lipcu 2005 (źródło:

Megapanel PBI/Gemius). Mimo iż „eBay” jest firmą międzynarodową w Polsce oferuje

platformę handlową dostosowaną do wymagań i potrzeb użytkowników w Polsce.

Społeczność eBay składa się zarówno z Polaków, jak i obcokrajowców.

Firmę „eBay” założył Pierr Omidyar. Szukał interesujących możliwości zastosowania

Internetu oraz interesował się koncepcją wolnego rynku na którym ceny oferowanych

towarów i usług kształtują się w sposób naturalny i odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość.

Doszedł do wniosku, że wolne rynki można tworzyć w Internecie, a najlepszą formą handlu

są aukcje online. Aby sprawdzić tę teorię, postanowił stworzyć pierwszą witrynę serwisu

aukcyjnego „eBay”. Z potencjału kryjącego się w handlu za pośrednictwem witryny

21

internetowej zdał sobie sprawę w momencie, gdy za wystawiony na aukcję zepsuty wskaźnik

laserowy uzyskał cenę 14 dolarów amerykańskich13.

3. „Świstak” prowadzi swoją działalność w branży aukcji internetowych od 1 marca

2004 roku. Pierwsze testy tej platformy aukcyjnej rozpoczęły się 24 października 2003 roku.

Twórcy tego serwisu zadali sobie pytanie „Po co w Polsce kolejne aukcje internetowe?”.

Odpowiedz była prosta, nie byli zadowoleni z usług świadczonych przez dostępne w tym

okresie czasu serwisy aukcyjne14. Twórcy „Świstaka” byli niezadowoleni nie tylko

z konieczności wnoszenia opłat za korzystanie, ale także z jakości obsługi i użyteczności

innych serwisów. Postanowili to zmienić i stworzyć własny serwis aukcyjny. Nazwa

„Świstak” została wybrana przypadkowo i dopiero po pewnym czasie okazało się , że nazwa

ta jest bardzo chwytliwa, łatwa do zapamiętania i sympatyczna. „Świstak” chce

zaproponować użytkownikom usługę na wysokim poziomie, a przy tym całkowicie darmową

oraz przyjazną w użytkowaniu. „Świstak” jako jedyny serwis aukcyjny jest dostępny przez

WAP (Wireless Application Protocol), pozwalający na prowadzenie działalności na

„Świstaku” za pomocą telefonu komórkowego, poprzez odpowiednie protokoły aplikacji

bezprzewodowych. Misją „Świstaka” jest stworzenie najpopularniejszego, najbardziej

przyjaznego użytkownikowi oraz taniego serwisu aukcyjnego. Skupiają się na wygodzie

użytkownika, ponieważ są świadomi tego, iż to on jest najważniejszym elementem sprawnie

działającego serwisu aukcyjnego. Ciekawie rozwiązane zostały opłaty za korzystanie

z serwisu, ale więcej informacji o tym systemie zostanie umieszczona w analizie

porównawczej.

4. Platforma aukcyjna „Wszystko” działa na polskim rynku od lipca 2003 roku.

Aukcje wystawiane na tej platformie znajdują się również na platformie „kiermasz.pl”.

Serwisy są praktycznie identyczne różnią się jedynie adresem strony domowej oraz kolorami.

Najwięcej wystawianych aukcji znajduje się w kategoriach „Filatelistyka” oraz

„Numizmatyka”, dlatego można założyć, iż najwięcej użytkowników odwiedzających serwis

zainteresowanych jest kolekcjonowaniem znaczków i monet.

13 http://pages.ebay.pl/aboutebay/thecompany/companyoverview.html - strona informacyjna serwisu eBay.pl 14 http://www.swistak.pl/info/o_swistaku.html - strona informacyjna platformy Świstak, stan na 14-03-2006

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument