Finanse publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Finanse publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (87 KB)
1 strona
672Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: wpływ decyzji instytucji fiskalnych na poziom mikropodmiotów, zjawisk inflacyjnych, granic alokacji środków publicznych, problemy wywoływane przez własn...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Finanse publiczne – widziane przez pryzmat skutków, jakie dla zachowań mikropodmiotów mają podatki i inne instrumenty fiskalne. Mikropodmioty musiały uwzględnić podatki i czynniki zewnętrzne. Wykształcone stosunki społeczne, poddanie władz kontroli społeczeństwa. Zadania państwa traktowane były w określonym zakresie. Finanse publiczne mają charakter obiektywny. Państwo realizowało coraz więcej potrzeb, rozwój tego powoływał pytania:

- Wielkość i przyczyny nakładanych podatków - Sposób kierunków wykorzystania środków publicznych - Rodzaje instytucji finansowych w istniejącej gospodarce

Wpływ decyzji instytucji fiskalnych na poziom mikropodmiotów, zjawisk inflacyjnych, granic alokacji środków publicznych. Kryterium własności działalności gospodarczej i społecznej podzielimy na:

- Działalność prywatną - Działalność publiczną (sektor publiczny i prywatny)

Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Problemy wywoływane przez własność publiczną:

- Przyczyny powołania własności publicznych - Przedmiot własności publicznych - Jakie funkcje spełnia własność publiczna?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument