Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (96 KB)
1 strona
829Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w

społeczeństwie

Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych

ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu

i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami.

W społeczeństwie zamkniętym podstawa jest pogląd, że stoi ono ponad

poszczególnymi jednostkami, których interes jest podrzędny wobec interesu ogółu. W społeczeństwie zamkniętym nie istnieją problemy

społeczne i klasowe – naturalna jest kastowość i rządy jednej klasy.

Brak jest dążenia do zajmowania pozycji innych członków wspólnoty.

Społeczeństwo zamknięte zapewnia swoim członkom poczucie bezpieczeństwa i nienaruszalności ładu społecznego.

Społeczeństwa ewoluują od zamkniętego do otwartego..

Wielu ludzi dąży tu do awansu społecznego i do zajęcia miejsca innych

ludzi. Takie współzawodnictwo o status społeczny prowadzić może do walki klas. Wraz z rozwojem społeczeństwa otwartego pojawiły się

problemy społeczne i napięcia między klasami – zwłaszcza zagrożone

poczuły się klasy dotąd uprzywilejowane.

Społeczeństwo otwarte może stopniowo przekształcać się w

społeczeństwo „abstrakcyjne”, stopniowo zatracając charakter konkretnej grupy ludzi, i ulegając depersonalizacji. Taki charakter mają

często współczesne społeczeństwa, w których znacznemu ograniczeniu

ulegają bezpośrednie i osobiste kontakty międzyludzkie. Działają one w

dużej mierze na zasadzie stosunków takich jak wymiana i współpraca.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument