Opis przypadku, zapalenie oskrzeli - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Opis przypadku, zapalenie oskrzeli - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (56 KB)
5 strona
921Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: opis przypadku, zapalenie oskrzeli.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

1

Opis przypadku. Pacjent J.C. Lat 84.zgłosił wizytę domową do lekarza POZ z powodu duszności i kaszlu. Parametry życiowe: RR 155/90,Tętno-126u/minTem.37,8C. Pacjent osłabiony,brak apetytu,wezwano lekarza rodzinnego z powodu,że pacjent jest po amputacji kończyny dolnej w wyniku działań wojennych.Porusza się na wózku inwalidzkim Mieszka z żoną w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim piętrze. Jest na emeryturze,warunki socjalno-bytowe dobre.Mieszkanie czyste,zadbane,jest bieżąca ciepła woda,ogrzewanie centralne. Pacjent pali 10 papierosów dziennie,otyły. Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodni.

2

Problem: -problemy z oddychaniem Cel: -zmniejszenie duszności -zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Plan:- -poinformowanie pacjenta o przebywaniu w łóżku w pozycji półsiedzącej -wykonanie inhalacji w/g zleceń lekarza -zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu,tem18-20C,wietrzenie pomieszczenia. -wykonanie gimnastyki oddechowej -oklepanie pleców -wytłumaczenie wszystkich realizowanych czynności. Realizacja: -zastosowano pozycje półsiedzącą z zastosowaniem poduszek -przygotowano i wykonano inhalacje -zapewnienie odpowiedniej temperatury poprzez wietrzenie pomieszczenia,zastosowano nawilżacz powietrza -wykonano gimnastykę oddechową -oklepano plecy. Ocena: -dostosowanie się do zleceń spowodowało zmniejszenie dusznosci,pacjent poczuł się bezpieczniej. Problem: -podwyższona temperatura ciała. Cel: -obniżenie temperatury. Planowanie: -kontrola temperatury ciała -podanie leków obniżających temperaturę ciała - zmiana bielizny osobistej i pościelowej -wykonanie okładów chłodzących -zadbanie o odpowiedni mikroklimat -toaleta ciała -podanie zwiększonej ilości płynów do picia. Realizacja: -skontrolowano temperaturę ciała -podano leki obniżające temperaturę -zmieniono bieliznę osobistą i pościelową

3

-wykonano chłodzące okłady -nawilżono i wywietrzono pomieszczanie -wykonano toaletę ciała -podano zwiększoną ilość płynów do picia. Ocena: -temperatura ciała obniżyła się. Problem: -nadmierne pocenie się z powodu podwyższonej temperatury. Cel: -zapewnienie higieny osobistej. Planowanie: -wykonanie toalety -zmiana bielizny osobistej i pościelowej. Realizacja: -pomoc w wykonaniu toalety ciała -zmieniono bieliznę osobistą i pościelową. Problem: -męczący kaszel. Cel: -ułatwienie odksztuszania. Planowanie: -poprawa drożności drzewa oskrzelowego -nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej -zastosowanie inhalacji w/g zleceń lekarza -oklepanie pleców -zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności pomieszczenia. Realizacja: -zastosowano wysokie ułożenie chorego -często podawano płyny -zastosowano inhalacje w/g zleceń lekarza -oklepano plecy -wywietrzono pomieszczenie. Ocena: -pacjent łatwiej odksztusza zalegającą wydzielinę. Problem: -palenie papierosów. Cel: -zmobilizowanie do rezygnacji z palenia papierosów.

4

Planowanie: -ocena poziomu wiedzy na temat szkodliwości nikotyny -edukacja z zakresu negatywnego wpływu palenia papierosów na stan zdrowia -zapoznanie z sposobami ułatwiającymi rzucenie palenia papierosów. Realizacja; -przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości palenia -zapoznano chorego z negatywnym wpływem nikotyny -przedstawiono możliwość zastosowania środków pomagających rzucenia palenia -zachęcono do zerwania z nałogiem -dostarczono ulotki i broszurki informacyjne. Ocena: -pacjent podjął próbę rzucenia nałogu. Problem: -nadmierna otyłość. Cel: -zapobieganie nadmiernej otyłości. Planowanie: -zapewnienie odpowiedniej diety -zaangażowanie rodziny -kontrola masy ciała. Realizacja: -edukacja rodziny na temat diety i otyłości -mobilizacja rodziny do przygotowania odpowiednich posiłków lekkostrawnych -kontrola masy ciała 1x tygodniu. Ocena: -po zastosowaniu odpowiedniej diety,chory czyje się lepiej -schudł 2 kg. Problem: -wzrost ciśnienia tętniczego. Planowanie: -kontrola ciśnienia tętniczego -naukę samodzielnego pomiaru RR -prowadzenie dzienniczka pomiarów RR -przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi w/g wskazań lekarza -wyrobienie u chorego nawyku stosowania regularnie leków. Realizacja: -skontrolowano ciśnienie krwi -nauczono chorego samodzielnie wykonywać pomiar RR -wytłumaczono prawidłowe i dokładne prowadzenie dzienniczka pomiarów RR

5

-podanie leków obniżające ciśnienie krwi w/g zleceń lekarza -zapropowanie choremu z korzystania dozowników leków. Ocena: -po regularnym stosowaniu leków obniżających RR i systematycznej kontroli,ciśnienia,ciśnienie krwi obniżyło się,pacjent czuje się lepiej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument