Międzynarodowy handel towarami i usługami - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Międzynarodowy handel towarami i usługami - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (277 KB)
1 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: międzynarodowy handel towarami i usługami; czynniki wpływające na stopień otwarcia danego kraju, dynamika handlu międzynarodowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Międzynarodowy handel towarami i usługami

Dynamika handlu międzynarodowego. Wskaźnik wzrostu eksportu światowego w latach 1970- 1993 wynosi 275 %. Eksport światowy zwiększył się 2,5 razy. Jeśli porównamy export światowy z produkcją światową to zorientujemy się czy jest to wyższy wskaźnik czy niższy od wskaźnika wzrostu eksportu światowego. Produkt światowy w tym samym czasie wynosi 198 %. Mamy do czynienia z dwukrotnym zwiększeniem się produktu światowego w okresie 1970 – 1993. Wskaźnik wzrostu eksportu jest większy od wskaźnika wzrostu produktu światowego. Analogiczna tendencja miała miejsce w poszczególnych krajach. Udział eksportu w wytwarzanym produkcie krajowym i w skali światowej i w poszczególnych krajach powinien wykazywać tendencje rosnące. Coraz większa część wytwarzanego w poszczególnych krajach produktu przeznaczana była na rynki zagraniczne. Analogiczna tendencja dotyczy również importu. Do gospodarki napływają coraz potężniejsze strumienie towarów pochodzenia zagranicznego które zasilają zarówno sektor konsumpcyjny jak i sektor produkcyjny każdego społeczeństwa. W procesie długofalowego wzrostu gospodarczego kraje coraz szerzej otwierają się na wymianę towarową. Udział eksportu w wytwarzanym produkcie zwiększał się:

1. Niemcy rok 1960 – 19% 1984 - 31% 2. Wlk. Brytania rok 1960 – 21% 1984 – 29% 3. Włochy rok 1960 – 14% 1984 – 27% Jest to ujęcie dynamiczne.

Rok 1984 – ujęcie statyczne. Udział eksportu w produkcie narodowym.

USA - 8% Belgia – 79%

Jakie czynniki wpływają na stopień otwarcia danego kraju : - wielkość danego kraju i potencjał ekonomiczny, potencjału siły roboczej, zasoby kapitału, zaplecze

naukowe i techniczne jakim dysponuje dany kraj. 3 tezy:

- obserwujemy przyśpieszenie obrotów handlu zagranicznego w stosunku do wzrostu światowego i krajowego produktu narodowego.

- w procesie długofalowego wzrostu kraje coraz szerzej otwierają się na wymianę międzynarodową - stopień otwarcia się krajów jest bardzo zróżnicowany a to zależy od zasobów jakimi dany kraj

dysponuje. Geograficzna struktura handlu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument