Strategor - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Strategor - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (159 KB)
2 strony
717Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: metoda mapa dróg strategicznych, grupa strategiczna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

STRATEGOR z kolei zastosowali inny sposób oceny. Nie bawią się w ważenie poszczególnych

kryteriów, przedstawili listę kryteriów oceny, skalę od 0 do 3, przy czym mają klucz do oceny.

przyznają określoną ocenę np. 0; 0,5; czy 1,5 w zależności od poziomu kształtowania się określonych

czynników.

Możemy zastosować punktową ocenę atrakcyjności sektora jako ocenę. Bardzo często zdarza się, że nasza firma ma zdywersyfikowany portfel działalności, czyli działa w różnych sektorach, branżach, rynkach. Jak ocenić, porównać który rynek jest lepszy?. To też jest sposób na pewną zobiektywizowaną ocenę. Jeśli podejmujemy decyzję o inwestowaniu w którąś dziedzinę to bezwzględnie musimy później przeprowadzić bardzo gruntowną, solidną analizę sektorową, która może nam potwierdzić te informacje, przypuszczenia, które udało nam się uzyskać przy pomocy tej metody. Prowadząc profil ekonomiczny sektora jesteśmy w stanie określić jakie szanse i zagrożenia stwarza nam sektor. Punktowa oceny atrakcyjności sektora pozwala nam na porównanie różnych branż, różnych dziedzin. Metoda mapa dróg strategicznych Co to jest grupa strategiczna ?.Grupa strategiczna jest to grupa

kilku przedsiębiorstw, organizacji, które są pod pewnymi względami podobne do siebie. Te firmy

konkurują ze sobą w ramach grupy strategicznej. Mamy bardzo różne kryteria, sposoby wyodrębniania

grup strategicznych. Do takiej grupy strategicznej należą np. firmy, które mają zbliżoną cenę, jakość

produktów. Pod pojęciem jakość produktu rozumiemy poziom zadowolenia klienta,

punktów sprzedaży gdzie można ten produkt kupić, czy gęstość sieci sprzedaży, czy ilość punktów

serwisowych, może być to szerokość oferty czyli dyferencjacji, zróżnicowania oferty, stosowana

strategia przez firmę, stosowany sposób zarządzania tą firmą, sposób prowadzenia walki

konkurencyjnej, sposób zachowania rynkowego mniej czy bardziej agresywny. Tych kryteriów do

wyodrębnienia dróg strategicznych możemy przyjąć bardzo wiele. Jeśli mówimy o konkurowaniu na

rynku, to konkurujemy tylko z tymi firmami, które należą do grupy strategicznej. Patrząc ze strony

klienta. Klient oczekuje od firmy określonej wartości i potrzebuje tego elementu, cechy, określonej

wartości w związku z tym będzie wybierał tylko te firmy które mu tą wartość zapewnią. Jeśli mamy

bardzo wybrednego klienta, który oczekuje indywidualnej obsługi to on nie ma czasu, chęci żeby być z

tłumem innych w jakichś kolejkach czy czekać na urzędnika który go może obsłużyć to on będzie

wybierał tylko te firmy, które mu zapewnią takie warunki zakupu jakich oczekuje. Tutaj inne kryteria nie

będą brane pod uwagę bo dla niego to jest najważniejsze kryterium. Musimy ustalić, określić kto jest

naszym konkurentem. I tu jest ta metoda mapy dróg strategicznych. Jest to metoda bardzo często

stosowana, bo można ją z powodzeniem zrobić w tabelce, na papierze i jest efekt dokładnie ten sam.

Sporządzając mapę dróg strategicznych rysujemy macierz. Jest to macierz dwuwymiarowa czyli

musimy w każdym przypadku przyjąć określone kryteria wyodrębniania grup strategicznych. Kryteria

muszą być mieszane, nie możemy wziąć kryteriów których się nie da zmierzyć, bo pozycję takiej firmy

musimy przedstawić przy pomocy punktów na tej mapie. Mamy cenę i ilość punktów serwisowych.

Jeśli przyjmiemy, że dla klienta ta cena jest bardzo ważna to mając produkty o zbliżonych

parametrach cenowych musimy ustalić, określić jak one wyglądają pod względem innych parametrów.

Większość produktów klasowanych do określonego segmentu rynku są kierowane do klientów którzy

są skłonni zapłacić określoną kwotę kupując ten produkt (np. są klienci którzy kupują poloneza i są

klienci którzy kupują sejczento. Te samochody są porównywalne cenowo, zmienia się klasa

samochodu, bo to jest jakaś tam klasa, jest to jakoś ocenione. Czyli szukamy klienta, sprawdzamy co

dla klienta może być równie ważne oprócz tej ceny, czyli mając określoną cenę za produkt z kim my

docsity.com

właściwie konkurujemy. Producent poloneza w pewnym zakresie okazuje się że konkuruje z

producentem sejczento. Gdybyśmy nie brali ceny pod uwagę, no bo przecież jest to inny samochód.

Musimy tutaj wybrać jakieś kryteria. Sporządzamy kilka map dróg strategicznych, nigdy nie kończymy

na jednej. Bierzemy pod uwagę firmy które są potencjalnymi naszymi konkurentami. Zaczynamy od

nas, oceniamy siebie w zakresie każdego ? i stawiamy punkcik. Robimy dokładnie to samo

z naszymi konkurentami, czyli ci nasi konkurenci też gdzieś tam się plasują. Punkciki oznaczają

środek pola, bo mapa dróg strategicznych jest to ileś kółek. Rysujemy te kółka, przy czym średnica

koła jest uzależniona od udziału rynkowego danego producenta. Im wyższy udział rynkowy, tym to

kółko jest większe, im niższy tym kółko jest mniejsze. Będziemy mieli kilka. Jeśli firmy są blisko siebie

to rysujemy wspólne koło. Sporządzając mapę dróg strategicznych mamy na rysunku przedstawione

gdzie, w pobliżu jakich konkurentów się plasujemy. Jeśli jesteśmy blisko konkurentów, to znaczy że z

tymi firmami konkurujemy w sposób bezpośredni, ale nas wspólny potencjał może być bardzo duży

w stosunku do tych innych konkurentów. I wtedy można się zastanowić czy nie mogli byśmy

konsolidując swoje wysiłki pokonać ich w jakimś aspekcie czy w jakimś zakresie. Sporządzając kilka

map dróg strategicznych możemy sobie dokładnie określić z którymi firmami, w jakim aspekcie

konkurujemy w sposób bezpośredni, czyli która firma, w jakim aspekcie jest naszym konkurentem.

Może się zdarzyć, że będzie jedna firma występowała w kilku przypadkach, czyli to będzie nasz

konkurent w różnych aspektach, ale może zdarzyć się też tak że my będziemy w różnych aspektach

mieć różnych konkurentów. Musimy stworzyć tak strategię by wygrać z naszą konkurencją, w związku

z tym musimy dokładnie wiedzieć czym możemy walczyć z tą konkurencją. W momencie kiedy wiemy

z kim konkurujemy, w czym możemy być lepsi od naszych od tych naszych konkurentów to możemy

rozpocząć bezpośrednią walkę w oparciu o te nasze umiejętności, nasze zasoby z tymi konkretnymi

konkurentami. Mapa dróg strategicznych jest to metoda, która umożliwia nam zidentyfikowanie

naszych konkurentów ale także sprecyzowanie obszarów w których z nimi w sposób bezpośredni

konkurujemy. Metody analizy strategicznej różnią się między sobą, ale przy pomocy różnych metod

uzyskujemy różne informacje. Nie oznacza to wcale, że prowadząc analizę ekonomiczną firmy trzeba

wszystkie te metody wykorzystywać. Możemy wybrać sobie te metody, które będą nam faktycznie

potrzebne, które później wykorzystamy. Ważne jest żebyśmy wiedzieli gdzie szukać i jakie mogą to

być metody. Reasumując. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej firmy wiemy gdzie jest nasz

rynek, jaki to jest rynek, kto jest naszym konkurentem, kto jest naszym klientem i jakie szanse i

zagrożenia występują w otoczeniu czyli w jakich aspektach to otoczenie będzie nam sprzyjało a w

jakich będzie dla nas niekorzystne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument