Rozkład zmiennej losowej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Rozkład zmiennej losowej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (162 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: rozkład zmiennej losowej; formy przedstawienia rozkładu: tabelaryczna, analityczna, graficzna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ

Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ...

odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej realizacji zmiennej losowej X

przyporządkowane jest więc pewne prawdopodobieństwo. To prawdopodobieństwo można traktować jako funkcję określoną na zbiorze wartości, jakie może

przyjmować zmienna losowa X.

Rozkładem skokowej (dyskretnej) zmiennej losowej X nazywa się prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa X przybiera wartość xi (i=1, 2, ...)

P(X=xi)=pi ,

przy czym

1 1

 

n

i

ip .

Formy przedstawienia rozkładu:

 tabelaryczna:

X x1 x2 ... xn P p1 p2 ... pn

 analityczna:

P(X=xi)=f(xi),

gdzie: f(xi) – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.

 graficzna:

docsity.com

DYSTRYBUANTA ZMIENNEJ LOSOWEJ (SKUMULOWANE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument