Poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego - Notatki - Historia wychowania, Notatki'z Historia. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego - Notatki - Historia wychowania, Notatki'z Historia. University of Lódz

RTF (40 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Historia wychowania: notatki przedstawiające poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego

Jędrzej Śniadecki(1768-1838) biolog, filozof, doktor medycyny, publicysta polski.Pragnął on zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych na niebezpieczeństwo grożące dzieciom z takiego jednostronnego wyłącznie intelektualnego rozwoju. Każde wychowanie , w pojęciu Śniadeckiego zmierza do tego aby dziecko stało się doskonałym człowiekiem. Człowiek doskonały powinien odznaczać się dużą siłą fizyczną i żelaznym zdrowiem , gdyż jedynie te dary natury gwarantują mu szczęśliwe życie.Wychowanie fizyczne powinno się rozpocząć już od pierwszych dni życia dziecka i trwać aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości.Wiele uwagi ze stanowiska lekarskiego poświęcał Śniadecki kąpaniu dziecka , jego higienie , hartowaniu. Starał się przekonać czytelników , że wielkie miasta ze względów higienicznych i moralnych nie nadają się do wychowywania dzieci.Śniadecki godzi się ostatecznie z istnieniem miast i koniecznością wychowywania w nich dzieci , żąda tylko by odbywało się to w obszerniejszych pokojach , bardzo często wietrzonych.W drugim okresie życia dziecka od końca pierwszego roku życia do końca siódmego , powinien być poświęcony rozwojowi sił fizycznych ponieważ te lata nie nadawały się na żadną naukę. Nie oznacza to że umysł dziecięcy nie powinien się zupełnie rozwijać , małe dzieci można nauczyć bardzo wiele przez zabawę. Nie należy jednak opowiadać dzieciom bajek , ponieważ są przeważnie nieodpowiednie z punktu widzenia pedagogicznego. Dużo uwagi poświęcił hartowaniu dzieci i przyzwyczajaniu ich do niewygód. Wskazania jego na temat wychowania fizycznego dzieci nie zawierają konkretnego programu , a sprowadzają się jedynie do zaleceń lekarskich. Systematyczne nauczanie Śniadecki zalecał rozpocząć po ukończeniu przez dziecko siódmego roku życia , gdyż w tym okresie jego władze umysłowe są nieco silniejsze. Można dziecko zacząć uczyć ale tylko dorywczo, ale tylko tego do czego ma wyraźne zamiłowanie i zdolności.

Gdy skończy siedem lat należy osobno wychowywać dziewczęta i osobno chłopców. Ponieważ dziewczęta szybciej dojrzewają i można je wcześniej zacząć kształcić , są mniej zdolne do długiej wytężonej pracy umysłowej , oznaczają się natomiast dobrą pamięcią i wyobraźnią.Należy uczyć dziewczęta historii z geografią, rysunku, śpiewu, muzyki, poezji i literatury, aby nie przeciążać umysłów dziewcząt Śniadecki radził urozmaicić takimi zajęciami jak roboty ręczne , ogrodnictwo , lekcje tańca oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Uważał że nauczanie wszystkich przedmiotów powinno odbywać się wyłącznie w języku ojczystym. Nie był przeciwny nauce języków obcych to jednak występował ostro przeciwko zastępowaniu nimi mowy ojczystej.

Wychowanie chłopców po siódmym roku życia radził opierać na wzorach starożytnych Aten, a zwłaszcza na programie gimnazjum ateńskiego. Należało więc chłopców uczyć tańców, biegów, zapasów, polowania, śpiewu, zabaw na wolnym powietrzu i jazdy konnej. Zalecał naukę języków obcych , ale bez książek i gramatyki. Naukę czytania , pisania oraz prostych działań arytmetycznych radził zaczynać dopiero w dwunastym roku życia i kontynuować do ukończenia lat piętnastu. Nauczanie na poziomie średnim powinno zacząć się po ukończeniu piętnastego roku życia , dysz wtedy rozwija się chłopca pamięć , uwaga i rozsądek. Śniadecki twierdził że naród potrzebuję wielu światłych obywateli. Na osobną uwagę zasługuje śmiały projekt Śniadeckiego dotyczący uczenia wszystkich chłopców po ukończeniu siódmego roku życia wybranych rzemiosł , zwłaszcza tych których rozwijają całe ciało. Nauka ta nie tylko ułatwi im nie tylko przyjemne i pożyteczne spędzenia czasu , ale także przypadku niepowodzeń życiowych zapewni niezbędne środki do życia. Do największych osiągnięć Jędrzeja Śniadeckiego należało: 1)stworzenie w Katedrze Chemii w uniwersytecie w Wilnie ośrodka naukowo-dydaktycznego 2)napisanie pierwszego polskiego podręcznika akademickiego z chemii. Publikacja ta miała zasadnicze znaczenie w tworzeniu i upowszechnieniu polskiego nazewnictwa chemicznego,przez pół wieku była najważniejszym polskim podręcznikiem chemii.

Literatura: Historia wychowania Łukasza Kurdybacha tom.II

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument