Test z informatyki - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Test z informatyki - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (133 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: test z informatyki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1. Jednostka arytmetyczno- logiczna, będąca podstawowym elementem każdego komputera, zbudowana w postaci układu scalonego, zawierającego od kilku milionów tranzystorów. Zadaniem tego układu jest wykonywanie poleceń zapisanych w programach komputerowych. Które z poniższych odpowiedzi są właściwe dla podanej definicji:

a) HDD – dysk twardy; b) CPU – mikroprocesor; c) CD ROM – czytnik płyt CD; d) FDD – napęd dyskietek elastycznych. 2. Podstawowym elementem komputera, służącym do przetwarzania danych, jest płyta główna, na

której montuje się urządzenia wewnętrzne, pełniące różne funkcje. Zaznacz, które z poniższych elementów można znaleźć na płycie głównej:

a) magistrale lokalne – złącza krawędziowe; b) RAM -pamięć operacyjna; c) SVGA- karta grafiki; d) CPU – mikroprocesor. 3. podaj które z poniższych wyjaśnień odpowiada pamięci operacyjnej RAM: a) program komputerowy służący do wykonywania obliczeń z dziedziny Badań operacyjnych; b) rodzaj pamięci zainstalowany na płycie głównej, zawierający dane dot. konfiguracji i sposobu pracy komputera, przeznaczona tylko do odczytu; c) jest to pamięć o dostępie swobodnym, do której komputer wczytuje z pamięci zewnętrznych

programy i dane niezbędne do ich wykonania; d) jest to urządzenie rejestrujące wszystkie operacje wykonane przez użytkownika w komputerze. 4. Który z wymienionych poniżej procesorów montuje się we współcześnie sprzedawanych

komputerach osobistych: a) 80286, 80386, 80486; b) 80386SX,;Pentium, Pentium MMX; c) Pentium PRO, Pentium II, Celeron; d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 5. Którą z niżej wymienionych drukarek zakupiłabyś do szkoły, w celu drukowania kolorowych

materiałów dydaktycznych, mając do dyspozycji ograniczone środki finansowe ( np. Nie przekraczając 50% wartości nowego standardowego PC- ta) :

a) igłową; b) termiczną; c) laserową; d) atramentową. 6. Terminem Low Radiation określamy: a) przeplot, czyli wybieranie międzyliniowe w monitorach; b) obniżone promieniowanie emitowane przez monitor, zgodnie z normami TCO'95, MPR III; c) system oszczędzania prądu; d) technikę wyładowania powierzchniowego, wykorzystywana w wyświetlaczach FED. 7. jaką funkcje w komputerze spełnia karta muzyczna: a) umożliwia komunikację z innymi komputerami przy pomocy sieci telefonicznej; b) pozwala na korzystanie z sieci INTERNET poprzez specjalizowanie przeglądarki stron WWW; c) można korzystać z oprogramowania FTP, służącego do wymiany plików między komputerami,

podłączonymi do sieci INTERNET; d) pozwala na generowanie i zapis dźwięków. 8. Zaznacz, która z poniższych odpowiedzi poprawnie określa standardową rozdzielczość karty

grafiki SVGA, współpracującej z monitorem 15” : a) 300 dpi; b) 300x600 dpi; c) 9600x1000 punktów; d) 800x600 punktów. 9. W powszechnie stosowanym w komputerach osobistych standardzie komunikacji EIDE można

obecnie dołączyć dyski twarde o pojemnościach z przedziału:

docsity.com

a) 2 – 15 GB; b) 100 – 1000 MB; c) 2 – 15 kB d) 30 – 50 GB

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument