Potrzeby społeczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Potrzeby społeczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (73 KB)
1 strona
834Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: potrzeby społeczne są pożądaniem wartości użytkowych rozumianych jako dobra i usługi wynikających z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalnego lu...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Potrzeby społeczne Potrzeba jest pożądaniem wartości użytkowych rozumianych jako dobra i usługi wynikających z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalnego ludności. Są zgłaszane przez jednostki, grupy, społeczeństwo. Nie każde potrzeby możemy zaspokoić w sposób indywidualny tylko w sposób lokalny np. oświetlenie, droga. Cechą charakterystyczną jest, że odbiorcą ich jest całe społeczeństwo lub mniejsza grupa. Zaspokojenie potrzeb zbiorowych wymaga nakładów kapitałowych i bieżących. Władza państwowa nie może generować swoich dochodów na sfinansowanie potrzeb

zbiorowych, musi sięgać do dochodów innych podmiotów. Zaspokojenie potrzeb zbiorowych zawsze ogranicza możliwości zaspokojenia potrzeb indywidualnych. Wybór zakresu i rodzaju potrzeb będą finansowane z funduszy publicznych wynika z 3 przesłanek:

- istniejącego w danym kraju systemu ekonomicznego - zrealizowanej doktryny społecznej - poziomu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa

Potrzeby ogólnospołeczne są odczuwane po zaspokojeniu potrzeb a nie przed. Różnica między finansami prywatnymi a finansami publicznymi

- państwo dysponuje przymusem dla zapewnienia sobie dochodów, nie podlega przymusowi wydatków

- finanse prywatne dysponują przymusem wydatkowania a nie ma przymusu po stronie dochodowej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument