Skuteczna polityka personalna według r. Pascala - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Skuteczna polityka personalna według r. Pascala - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (140 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: skuteczna polityka personalna według r. Pascala; etapy tego modelu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

SKUTECZNA POLITYKA PERSONALNA WEDŁUG R. PASCALA Etapy tego modelu 1. Analiza potrzeb personalnych – polega na dokładnym określeniu kogo szukamy i

dlaczego. Należy ustalić czy ma być to osoba kreatywna czy przeciętna, indywidualista czy zorientowana na pracę w zespole.

2. Staranna selekcja pracowników – jasne określenie kryteriów oceny kandydata i analiza proponowanych przez kandydatów rozwiązań sytuacji decyzyjnych

3. Uczenie nowych pracowników pokory wobec firmy – zawalanie nowego pracownika pracą ponad jego możliwości albo zadaniami poniżej jego kwalifikacji. Pracownik będzie pokorny wobec tego albo to rzuci.

4. Chrzest bojowy nowych pracowników – solidny trening nowo zatrudnionych

pracowników i powierzenie im wielu różnych prac jakie wykonuje się na różnych stanowiskach po to, aby pracownik miał ogólną informację o tym, co się w firmie robi, że wszystkie te prace są potrzebne. Eliminuje to wiele konfliktów, które mogą pojawić się w przyszłości

5. Spójny system kontroli i wynagrodzenia – powinien być systemowy, spójny i prosty. Systemowy oznacza łączenie wielu potencjalnych nagród i kar. Spójność polega na tym, że wszystkie elementy materialne i niematerialne wzmacniają te same zachowania i efekty w firmie. Prostota polega na zrozumiałości i komunikatywności systemu. Autorzy mówią, aby mieszać ogólne reguły wynagradzania z lokalnymi zwyczajami,

6. Rozbudowa folkloru organizacyjnego – folklor to klarowna i skondensowana informacja o tym, co jest w firmie ważne i dlaczego. Jak jest wynagradzane zachowanie, o tym co jest złe w firmie i szkodliwe. Informacje te są przekazywane pracownikom za pomocą różnego rodzaju historyjek, plotek i stanowią ważną

wskazówkę dla nowych. 7. Budowa ról organizacyjnych, wzorców dla nowych pracowników – firmy dobrze

zarządzane kreują pracowników na bohaterów, którzy uosabiają cele, zachowania, postawy ważne dla sukcesów firmy i jej rozwoju. Bohater to wzorzec do naśladowania.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument