Kwota wyrównawcza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Kwota wyrównawcza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (69 KB)
1 strona
435Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: kwota wyrównawcza; wskaźnik G, definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kwota wyrównawcza – wyrównanie, pomoc słabszym gminom, które mają niski poziom

dochodów własnych podatkowych, na jednego mieszkańca w stosunku do średniej

obliczonej dla ogółu gmin w kraju.

Dla ustalenia tej kwoty musi być wskaźnik g i p

G – statystycznych dochód

P – dochód gminy

Wskaźnik G – są to należne podstawowe dochody podatkowe danej gminy w przeliczeniu

na jednego mieszkańca tej gminy. Wskaźnik otrzymujemy jeżeli kwotę należnych

dochodów podatkowych gminnych osiągniętych w pierwszym półroczu roku bazowego

poprzedzającego rok na który będziemy obliczać subwencję i dzielone są na ilość

mieszkańców gminy.

Wskaźnik P – obliczamy łącznie dla wszystkich gmin w kraju dzielimy go przez liczbę

wszystkich mieszkańców w kraju.

Kwotę wyrównania otrzymują te gminy, których wskaźnik G jest mniejszy od 85%

wskaźnika P. Kwota wyrównania wynosi jedynie 90% wyrównania na jednego

mieszkańca.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument