Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (137 KB)
2 strony
380Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe; rodzaje rezerw.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

REZERWY TECHNICZNO – UBEZPIECZENIOWE:

- zaliczmy do kapitałów obcych

- jest to tylko pozycja księgowa

- gdy zawiera się składkę nie wiadomo kiedy i ile będzie trzeba wypłacić odszkodowania, ale inkasuje się całą składkę. Składkę tą

dzieli się na części odpowiadające ilości okresów w trakcie

ubezpieczenia (np. 12) na finansowanie poszczególnych okresów, po

okresie w którym nie wypłaci się odszkodowania można tą trzymaną rezerwę zmniejszyć o część składki

- rezerwy te dzieli się na kilka grup

Rodzaje rezerw:

a) rezerwy związane ze składką np. rezerwa składek, rezerwa na pokrycie rezerw nie wygasłych, rezerwa na wyrównanie

szkodowości

Przykład: ubezpieczenie AUTOCASKO 1 rok

Wss = O / S = 100 / 80 = 1,25

O= 125% ubezpieczenia pochłonęło

odszkodowanie

2 rok

Wss = O / S = 40 / 80 = 0,5

O = 50% ubezpieczenia pochłonęło odszkodowanie

3 rok

Wss = O / S = 120 / 80 = 1,5

O = 150% ubezpieczenia pochłonęło

odszkodowanie

Dlatego tworzy się te rezerwy, aby pokryć ten niedobór.

b) rezerwy związane z odszkodowaniami

- rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

- rezerwa na skapitalizowaną wartość rentowną, tworzy się ją wtedy jak wiemy, że

będzie się wypłacać, ale nie wie się kiedy, gdzie i ile

Przykład:

12 miesięcy

umowa na 1 rok

na dzień 30 grudnia rozwiązywane są rezerwy więc nie ma

faktycznych środków na wypłatę szkody na dzień 30 grudnia, dlatego

tworzy się rezerwy za

docsity.com

niewypłacone odszkodowanie

c) rezerwy mieszane – to grupy rezerw, które przeznaczone są na

pokrycie pewnych przyszłych wydatków (rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczającego)

Przykład:

Ubezpieczenie Autocasko 1 rok składka = 100 zł i obiecuje się 5% zniżki na

następny rok

czyli w 2 roku składka wynosi 95zł

Tworzymy rezerwę techniczno – ubezpieczeniową po:

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, które są zobowiązaniami Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu zawartych umów

1. Służą przede wszystkim do ocen działalności Zakładu Ubezpieczeń

2. Wpływają na wysokość wyniku finansowego

3. Kontrolują działalność operacyjną ZU

4. Za pomocą tych rezerw wyznaczamy wysokość Funduszu ubezpieczeniowego

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe = Fundusz ubezpieczeniowy

Utworzenie rezerwy to koszt, a rozwiązanie rezerwy to przychód.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument