Koszty szeroko pojmowane - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Koszty szeroko pojmowane - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (175 KB)
1 strona
312Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: koszty szeroko pojmowane; dwie warstwy sieci handlowej;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Koszty szeroko pojmowane są to : 1. koszty wytwarzania , koszty produkcji takie jak płace, 2. koszt rzeczowe takie jak produkcja i koszty przedmiotów pracy , surowce, paliwa, energia,

półfabrykaty, materiały pomocnicze, amortyzacja, Towar produkuje się po to aby zaspokoił potrzeby, a więc dobra konsumpcyjne , potrzeby wytwórców . Przedłużeniem produkcji jest transportowanie. Towar musi trafić do sieci handlowej . Są dwie warstwy sieci handlowej : 1. sieć handlowa, 2. sieć detaliczna,

Cło ma funkcje cenotwórcze . Ubezpieczenie Rynek wewnętrzny Na rynku wewnętrznym wartość kształtuje się spontanicznie. Na rynkach międzynarodowych kształtuje się wartość międzynarodowa . Brana tu jest pod uwagę średnia ważona . Trzeba też brać udział partnera na rynku. Wartość międzynarodowa kształtuje się pod wpływem dominującej masy towarowej . Tak pojęta wartość jako średnia ważona leży u podstawy cen . Przykład: kalkulacja cen metodą progresywną:

1. koszt wytworzenia produkcji, 2. marża eksportera 3. kwota transportu 4. zysk dla producenta 5. koszt frachtu 6. cło 7. ubezpieczenia drogą morską 8. VAT 9. prowizja dla agenta 10. marżą hurtownika 11. podatek ( marża detaliczna) 12. cena detaliczna 13. porównanie u innego detalisty

Wartość jest podstawą ceny . Związek między kosztami a cena występuje w obrocie surowcami i masowymi towarami ( jednorodnymi) . Największą różnicę między cenną a kosztami dotyczy towarów pochodzenia przemysłowego, Duża rolę odgrywaj pozycja firmy, sezon. Na ceny wpływają różne czynniki produkcyjne, technologiczne , organizacyjne, kulturalne. Popyt lub podaż odchylają cenę w górę lub w dół.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument