Agregaty pieniężne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Agregaty pieniężne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (186 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów: agregaty pieniężne, definicja i przykład.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Agregaty pieniężne:  poszczególne aktywa finansowe różniące się między sobą stopniem płynności, wyodrębnione dla celów analizy sytuacji sektora bankowego i formułowania zadań polityki pieniężnej.

M0 pieniądz banku centralnego, tzw. baza monetarna pozostająca w obiegu banknoty i bilony oraz depozyty banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym nazywamy „pieniądz o najwyższej sile” M1 pieniądz w ścisłym znaczeniu tego słowa, banknoty i bilon pozostający w obiegu oraz depozyty na rachunkach bankowym, płatna na każde żądanie (na każde bieżące wydatki, konsumpcyjne) M2 –M1 plus tzw. „potencjalny pieniądz M1 plus depozyty krótkoterminowe oraz depozyty zwrotne na każde żądanie o ile nie mogą być bezpośrednio wykorzystane do zapłaty (np. za pomocą czeków lub przelewów), nie mogą być wypłacane w formie karty płatniczej M3 najszerzej pojęte zasoby pieniężne, M2 + średnio i długoterminowe depozyty oraz pozostałe depozyty nie zaliczone do M2 (nie wymagające wymiany na pieniądz) M4 zasady płynności gospodarki M3 + papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem obiegu na rynku finansowym. ( to papiery, które mają formę płynną, Bon Skarbowy,

Akcje spółek na giełdzie, bez akcji imiennych z pierwokupem dla przedsiębiorstwa)

Kreacja pieniądza- w celu ograniczenia nadmiernej kreacji pieniądza bank centralny każdego kraju wprowadza pewne rygory: -minimalne rezerwy płynności RE = rD RE – rezerwy obowiązkowe r - stopa procentowa D - depozyt

Przykład r=20% bank „A” bank „B” bank „C” RE= 20 100 RE=16 80 RE=12,80 64

80 64 51,20 podst. kreacji do dyspozycji

Stopa rezerwy obowiązkowej – część którą banki komercyjne muszą odłożyć do banku centralnego Pożyczka z jezdnego banku do drugiego Wykorzystuje się pieniądz z lokat na kreację nowego

pieniądza. Regulacja zobowiązania kontrahenta na rachunek

1

2

1

2

docsity.com

Ograniczenia w kreacji pieniądza:

a) wysokość rezerw obowiązkowych b) jaki może być przyszły depozyt

D = 1/r  R ( R – gotówka, rezerwa początkowa) D = 1/0,2  100 D = 500  depozyty wzrosną do 500

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument