Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 7, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 7, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (104 KB)
2 strony
493Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: psychologia; główne źródła błędów w percepcji ludzi, dysonans poznawczy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PSYCHOLOGIA – WYKŁAD 7

(15/01/2007)

Główne źródła błędów w percepcji ludzi:

przypuszczenie o stałości w zachowaniach i niezauważanie czynników sytuacyjnych wpływających na obserwowane zachowanie, łącznie z zachowaniem samego obserwatora

zbyt intensywne wysiłki zmierzające do skonstruowania spójnego obrazu innych; myślenie, że wszystkie dobre rzeczy chodzą ze sobą w parze

znajdowanie się pod zbyt dużym wpływem pierwszego wrażenia, szczególnie wyglądu fizycznego i akcentu, stosowanie odpowiednich stereotypów

tworzenie pozytywnych wartościowań i dawanie faworyzujących ocen ludziom podobnym sobie

zbyt duża podatność na czynniki negatywne, z zbyt niska na pozytywne cechy innych popełnianie stałych błędów powodujących, że każdy jest określany przez pryzmat osoby

spostrzegającej np. jako agresywny, itp.

pobieżne przyjrzenie się, brak zwrócenia dostatecznej uwagi lub też nadmierny stopień zainteresowania innymi

III Dysonans poznawczy – powstaje, gdy pojawiają się nowe informacje, sprzeczne z przyjętym

dotychczas punktem widzenia.

Sposoby redukcji dysonansu:

 przez zaprzeczanie – odrzucanie nowej informacji

 przez zmiekształcanie – obniżanie znaczenia nowej informacji (palacz: palacze żyją tak

długo)

 przez znalezienie dodatkowej informacji wzmacniającej schemat (palenie to przyjemność, są

filtry)

 przyjęcie i wbudowanie nowej informacji w schemat – zmiana schematu pod wpływem

nowej informacji

Problemy oceniania i podejmowania decyzji:

I Podejmowanie decyzji

II Zakłócenia w ocenianiu i podejmowaniu decyzji

Rodzaje sytuacji decyzyjnych:

pewne – decyzja podejmowana jest w warunkach pewności wyniku; o wyborze określonej

alternatywy decyduje jej globalna użyteczność – subiektywna wartość dla podmiotu

niepewne – występuje w nich element niepewności i ryzyka co do wyniku; o wyborze

określonej alternatywy decyduje jej:

 globalna użyteczność – subiektywna wartość dla podmiotu

 subiektywne prawdopodobieństwo otrzymania danej alternatywy

Reguły (strategie) podejmowania decyzji:

dominacji koniunkcji dysjunkcji leksykograficzna

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument