Podział ustawowy ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podział ustawowy ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (146 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podział ustawowy ubezpieczeń; podział ten został zdefiniowany w załączniku do ustawy ubezpieczeń i dzieli ubezpieczenia na dwa działy: ube...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Podział ustawowy ubezpieczeń:

- podział ten został zdefiniowany w załączniku do ustawy ubezpieczeń i

dzieli ubezpieczenia na dwa działy:

I. Ubezpieczenia życiowe II. Ubezpieczenia majątkowe

podział ten został przepisany z dyrektywy.

Istnieje wymóg, że jeden ZU nie może prowadzić obu tych działów jednocześnie.

I. Ubezpieczenia życiowe podzielone są na pięć grup:

a) na życie

- ok. 53% wszystkich ubezpieczeń na rynku - duże znaczenia tej grupy wynika z tego, że najpopularniejszym

ubezpieczeniem w

Polsce jest ubezpieczenie pracownicze – grupowe

b) ubezpieczenie posagowe - ok. 2% wszystkich ubezpieczeń na rynku

- niskie znaczenia tych ubezpieczeń wynika z niechęci Polaków do

tego ubezpieczenia

c) na życie z Funduszem Inwestycyjnym

- ok. 32% całego rynku - w przypadku starości, zgonu

- wzrost znaczenia tej grupy wynika z:

 problemów finansowych ZUS’u

 reformy emerytalnej  wzrostu zamożności

 wzrostu skłonności do oszczędzania

d) ubezpieczenia rentowe

- ok. 8% całego rynku e) ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe jeżeli związane z grupami a –

d

- ok.14% wszystkich ubezpieczeń na rynku

- wysokie znaczenia tej grupy związane jest z ubezpieczeniami

grupowymi

Obecnie działalność w tym dziale wynosi 34 ZU i dział ten zbiera ok. 34% składki z całego rynku.

DZIAŁ II: Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (18grup)

W ubezpieczeniach majątkowych największe znaczenie mają

ubezpieczenia komunikacyjne. Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych to

34% składki całego działu, a z autocasco 36% (III grupa).

PZU ubezpiecza 7-9 mln samochodów.

docsity.com

Ubezpieczenia komunikacyjne są wysokoszkodowymi. Wskaźnik

szkodowości w tychże grupach ubezpieczeń sięga powyżej 100%.

ZU nie może odmówić ubezpieczenia kierowcy poniżej 25 roku życia,

może wyznaczyć jednak wysoką ceną ubezpieczenia, powodując, iż będzie ono dla niego nie opłacalne.

Kolejne istotne grupy w tym dziale, to ubezpieczenia szkód spowodowane

żywiołami (gr. VIII) i u. kradzieżowe = uszkodzenia mienia. Razem: 15% rynku.

Pozostałe grupy są mniej znaczące.

W najbliższym okresie należy oczekiwać rozwoju następujących grup

ubezpieczeń:

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

2. ubezpieczenie ochrony prawnej 3. ubezpieczenie finansowe (w tym: u należności finansowych,

gwarancje, u należności kontraktowych)

4. ubezpieczenie utraty zysku. Pokrywa koszty stałe i zyski, które

byśmy uzyskali, gdyby dane zdarzenie nie miało miejsca. Ok. 17%

przedsiębiorstw je wprowadza.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument