Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych oraz porządkowanie bazy danych - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych oraz porządkowanie bazy danych - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (16 KB)
2 strony
983Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu informatyki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych oraz porządkowania bazy danych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZEDMIOT: ELEMENTY INFORMATYKI Temat ćwiczenia: EXCEL: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych oraz

porządkowanie bazy danych

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE

Ćwiczenie polega na samodzielnym wykonaniu przedstawionego w części II zadania i stanowi szczególną formę praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji ćwiczeń A1, A2 oraz A3. Nie wnosi ono wprawdzie nowych wiadomości teoretycznych, jednakże ocenie podlegają wszystkie poznane dotychczas elementy arkuszy kalkulacyjnych, wykonywanych za pomocą programu EXCEL

CZĘŚĆ II. ZADANIE DO WYKONANIA

W 6 miastach (A, B, C, D, E, F) zbadano poziom dochodów osobistych ludności. W tym celu poddano ankietowaniu wybraną losowo z każdego miasta grupę reprezentacyjną. Wyniki ankiety zestawiono w tabeli (str. 2). Sporzadzić arkusz kalkulacyjny według podanego wzoru. Wypełnić puste

pola podając odpowiednie wzory do obliczeń liczby ankietowanych o bardzo wysokich dochodach, oraz wskaźników procentowych w każdej grupie dochodów.

Skopiować wykonany arkusz trzykrotnie Uporządkować dane w pierwszej kopii w kolejności rosnącej według łącznej

liczby ankietowanych. Uporządkować dane w drugiej kopii w kolejności malejącej według

wskaźnika procentowego liczby ankietowanych o niskich dochodach. Uporządkować dane w trzeciej kopii w kolejności malejącej według

wskaźnika procentowego liczby ankietowanych o dochodach bardzo wysokich.

POZIOM DOCHODÓW OSOBISTYCH

Łączna

Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki liczba Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % ankieto-

ankietowanyc h

ankietowanyc h

ankietowanyc h

ankietowanyc h

wanych

Miasto A 236 352 532 1236 Miasto B 324 351 246 1325 Miasto C 183 405 438 1262 Miasto D 192 581 287 1125 Miasto E 340 162 872 1623 Miasto F 298 541 152 1123

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument