Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (106 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: system informacyjny to wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wy...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie określonych

informacji, które stanowią jej zasoby. Nie istnieje jedna uznana definicja informacji.

System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które

obejmuje pełny cykl procesu zarządzania. Pozwala na realizację takich

funkcji zarządzania jak: planowanie i podejmowanie decyzji,

organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Informacja dla zarządzania ma bezpośrednio i pośrednio wpływ na proces decyzyjny. Podstawowe

cechy wyróżniające informację dla zarządzania w stosunku do innych

typów informacji są takie, że:

zawsze są one związane z realizacją, wymienionych wcześniej funkcji zarządzania,

pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

System informacyjny to wielopoziomowa struktura, która pozwala

użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich

procedur i modeli.

System informacyjny jest budowany i eksploatowany po to aby

organizacja mogła realizować postawione przed nią cele i wypełniać swoją misję. Cele organizacji wyznaczają jej zamierzenia oraz zadania.

Wraz z rozwojem komputeryzacji przedsiębiorstwa wprowadzają: systemy

informacyjne kierownictwa, systemy wspomagania decyzji oraz systemy

eksperckie. Wszystkie z wymienionych system6w mają za zadanie

dostarczanie kierownictwu odpowiedniego zakresu informacji. Ich rola sprowadza się do przetwarzania zgromadzonych danych w informacje

wspomagające modelowanie decyzji.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi informacji, powinna ona usprawniać

proces zarządzania i umożliwiać realizację cel6w stawianych przedsięwzięciu.

Organizacje używające systemów informacyjnych, zwłaszcza organizacje

duże, często stwierdzają, że potrzebują kilku rodzajów systemów, by

skutecznie zarządzać posiadaną informacją. Do najbardziej ogólnych rodzajów systemów informacyjnych zaliczamy systemy przetwarzania

danych transakcyjnych, systemy informacji kierownictwa, systemy

wspomagania decyzji i systemy informacji najwyższego kierownictwa.

System przetwarzania danych transakcyjnych (SPDT) to system, którego zadaniem jest załatwienie rutynowych i powtarzalnych transakcji w

przedsiębiorstwie. System SPDT można wykorzystać np. do rejestrowania

obciążeń indywidualnych kont kredytowych, wysyłania klientom

miesięcznych rachunków, rejestrację sprzedaży. SPDT jest szczególnie pomocny w łączeniu dużych ilości danych w bardziej poręczne zestawienia

informacyjne. SPDT jest najbardziej przydatny dla menadżerów niższego

szczebla.

docsity.com

System informacji kierownictwa (SIK) to system gromadzący

kompleksowe dane, organizujący je i sumujący w formie przydatnej dla

menadżerów i dostarczający tym menadżerom informacji potrzebnej im w

pracy.

Podstawowy system informacji kierownictwa opiera się na zintegrowanej

bazie danych. Menadżerowie w różnych obszarach funkcjonalnych mogą

sięgać do bazy danych i uzyskiwać z niej informacje niezbędne im w podejmowaniu decyzji. Na przykład menadżerowie do spraw operacji

mogą sięgać do systemu czerpiąc zeń prognozy sprzedaży sporządzone

przez menadżerów marketingu, a menadżerowie do spraw finansów mogą

sprawdzać dane osobowe w celu zidentyfikowania możliwych kandydatów do awansu.

System wspomagania decyzji (SWD) to system, który automatycznie

wyszukuje, przerabia i sumuje informacje potrzebne menadżerom do

podejmowania konkretnych decyzji, np. analiza potencjalnych skutków wzrostu cen na dany produkt, usługę o 5, 7, 10%.

System informacji najwyższego kierownictwa (SINK) to system, którego

zadaniem jest sprostanie szczególnym potrzebom menadżerów

najwyższego szczebla w zakresie przetwarzania informacji. Informacje w SINK pozwalają menadżerom ominąć szczegóły i dotrzeć bezpośrednio do

ogólnych tendencji i wzorców, które mogą mieć wpływ na podejmowanie

strategicznych decyzji. Systemy te syntetyzują informacje, zamiast ją

szczegółowo analizować. Systemy te charakteryzują się łatwością obsługi, są "przyjazne dla użytkownika".

Globalna konkurencja zmusza organizacje do przekształcenia się w

organizacje samouczące. Jest to możliwe dzięki postępowi w IT, który umożliwia wspomaganie pozyskiwania i przechowywania wiedzy. Wiedza

jest traktowana jako zasób firmy, którym trzeba zarządzać jak innymi

zasobami. W takich organizacjach niezbędne jest zapewnienie możliwości

współużytkowania wiedzy i swobodnego przepływu informacji.

Coraz powszechniejszą formą przedsiębiorstw są organizacje wirtualne.

Organizacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych firm stworzoną

za pomocą sieci typu Internet w celu zrealizowania konkretnego

przedsięwzięcia przez wspólne wykorzystanie umiejętności typowych dla każdej z tych firm. jest ona rozległa geograficznie i do współpracy

wykorzystuje nowoczesną technikę teleinformatyczną. Partnerzy tych

organizacji mogą być lokalizowani poprzez sieć elektronicznej kooperacji.

Wszystkie ich działania wspomagane są za pomocą Internetu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument