Polityka personalna i jej zasady - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Polityka personalna i jej zasady - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (129 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: polityka personalna i jej zasady.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Funkcje zarządzania kadrami

1. planowanie zasobów ludzkich

2. rekrutacja i selekcja pracowników

3. przemieszczenie pracowników (awanse, degradacje, przeniesienia,

zwolnienia z pracy)

4. motywowanie (wynagrodzenie, bodźce pozamaterialne)

5. rozwój pracowników (szkolenie, doskonalenie, planowanie karier)

+ rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie w zmianach, prowadzenie

negocjacji

Polityka personalna i jej zasady:

polityka personalna - ogólna koncepcja zarządzania kadrami, w której

wyznaczone są cele związane z kształtowanie potencjału ludzkiego firmy

oraz metody, środki ich realizacji.

Powinna być wypracowana dla każdej firmy. Cele powinny uwzględniać

uwarunkowania zewn. przedsiębiorstwa. Musi być przemyślana, nie

chaotyczna, podana w formie pisemnej by każdy mógł je znać

ZASADY:

1. rozwiązania narzucone z zewnątrz - prawo (pracy, UE, konstytucja)

2. zasady które są rezultatem rozwoju zarz. kadr.

-ludzie są najważniejsi,

-podst. sukcesu to efektywne zarządzanie,

-warunkiem sukcesu jest ścisłe powiązanie systemu motywacyjnego z

cenami i strategią działania,

-osiągnięcia integracji wysiłków wszystkich pracowników na rzecz

realizacji celów firmy jest możliwe tylko wtedy, gdy stworzymy

pracownikom szasnse realizacji ich własnych celów.

3. przejawiające się w codziennych kontaktach, wynikające z socjologii

(każda firma powinna je dostosować do swoich potrzeb)

np. Hewlett-Packard -respektowanie osobowości -wzajemne zaufanie i

pomoc

docsity.com

-błądzenie to rzecz ludzka -radość z wykonywanej

pracy

-uznanie dla wysiłku i uczestnictwo w rezultatach

-współodpowiedzialność -kierowanie przez

uzgadnianie celów

-otwarty system komunikacji -popieranie rozwoju

-bezpieczeństwo (trwałość) zatrudnienia -zabezpieczenie

społ.

-zapewnienie możliwości samorealizacji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument