Etapy i modele wg Pocztowskiego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Etapy i modele wg Pocztowskiego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (119 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: etapy i modele wg Pocztowskiego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ETAPY I MODELE wg Pocztowskiego

1. tradycyjny

-koncentracja uprawnień decyzyjnych w spr. kadr. na najwyższym

szczeblu zarz.

-funkcje polityki personalnej realizowane przez różne kom. org.

-brak koordynacji działań

-koncentracja na sprawach doraźnych i formalno-admin. (nie brane pod

uwagę cele strategiczne)

-słabość warsztatowa (nie stosuje się nowych rozwiązań tylko

amatorskie, intuicyjne, a przez to mało efektywne)

NA ŚWIECIE PRZED I WOJNĄ, W PL NAWET TERAZ!!!

2. menedżersko-technokratyczny

-polityka pers. przestaje być domeną naczelnego kierownictwa

-aktywny udział w kształtowaniu pp biorą udział wszyscy kierownicy

-system motywacyjny uważany za najważniejsze narzędzie zarz.

kadrami

-zintegrowano rozrzucone po różnych pionach komórki kadrowe

-powstały nowe funkcje zarządzania jak mediacje, rokowania

-zaczęto przywiązywać wagę do dobrej bazy danych

-menedżer personalny stał się ważny

NA ŚWIECIE lata 60te i 70te, w Polsce próbowano wprowadzić odgórnie

w latach 80tych (UMEWAP-87), ale nie wynikało to z potrzeb

kierownictwa

3. zasobowo-alokacyjny

-silny nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb kadrowych i potencjału

ludzkiego w firmie

-zmienia się podejście do kosztów pracy

-duża elastyczność pracowników (częste rotacje)

-pol. pers. ma wymiar strategiczny (podporządkowana misji) więc

rośnie ranga projektowania i prognozowania

docsity.com

-ważna jest obserwacja otoczenia (kiedyś o tym nawet nie myślano)

-otwartość, partnerstwo w relacjach kierownik-podwładny

-rezygnacja ze sztywnych ustaleń zakresu obowiązku czynności

-kultura org. i komunikacja staje się bardzo ważna

DOMINUJE współcześnie na świecie w krajach rozwiniętych, w PL też są

już takie firmy, ale jest ich niewiele.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument