Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 12, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 12, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (161 KB)
1 strona
3Liczba pobrań
651Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia. Część 12.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
Pytania z Mikro I

1

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII I.

Budżet państwa (kategorie podstawowe). Pytania do samodzielnej pracy.

1. Przy założeniu, że wydatki rządowe G=500, stopa podatkowa brutto 45,0 Y

T h , zaś

transfery publiczne B wynoszą 300, oblicz, przy jakim poziomie dochodu deficyt

budżetowy nie przekroczy wartości 5% PKB.

2. Podaj rozróżnienie budżetu strukturalnego i rzeczywistego.

3. Jaki jest stosunek do deficytu budżetowego w ujęciu keynsowskim i neoklasycznym?

4. Przedstaw krótkookresowe i długookresowe konsekwencje deficytu i nadwyżki strukturalnej.

5. Na podstawie dostępnej informacji statystycznej prześledź kształtowanie się sytuacji budżetu państwa w Polsce w ostatnich 10 latach. Jak byś scharakteryzował ten okres? Czy

był to budżet strukturalny? Jakie wydatki dominują? Co było głównym źródłem

finansowania wydatków?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument