Opakowania i wzory,rozporządzenie ministra - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Opakowania i wzory,rozporządzenie ministra - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (60 KB)
2 strony
415Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z dziedziny materiałoznawstwa dotyczące opakowań i wzorów oznaczeń opakowań. Rozporządzenie ministra.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. Nr 105, poz. 994)

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje opakowań podlegających oznakowaniu; 2) wzory oznaczeń opakowań.

§ 2. 1. Oznakowaniu ułatwiającemu identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, podlegają opakowania z aluminium i z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Oznakowaniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają opakowania wykonane z:

1) folii aluminiowej powlekanej tworzywami sztucznymi oraz laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu; 2) dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału; 3) aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.

3. Wzory oznaczeń opakowań, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Oznakowanie wskazujące na możliwość wielokrotnego użytku opakowania może być stosowane wyłącznie w przypadku opakowań spełniających wymagania określone w przepisach o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 2. Wzór oznakowania wskazującego na możliwość wielokrotnego użytku opakowania jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Oznakowanie wskazujące na możliwość recyklingu materiałowego opakowania może być stosowane wyłącznie w przypadku opakowań spełniających wymagania określone w przepisach o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 2. Wzór oznakowania wskazującego na możliwość recyklingu materiałowego opakowania jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. 2) Minister Środowiska: Cz. Śleziak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. (poz. 994) Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOŚCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Załącznik nr 3 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOŚCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument