Myślenie kompleksowe - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Myślenie kompleksowe - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (179 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: myślenie kompleksowe i m. strategiczne; zarządzanie strategiczne, elementy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Myślenie: kompleksowe, trzeba wykorzystać wszystkie środki jakie przedsiębiorstwo

posiada do realizacji zadań.

Na sukcesy mogą liczyć dzisiaj tylko te przedsiębiorstwa które mają wyraźnie określone

cele, są dobrze zorganizowane, elastyczne, otwarte na nowe rozwiązania i zdecydowanie

zmierzają do realizacji obranej strategii.

Zarządzanie strategiczne polega na planowaniu całego rozwoju przedsiębiorstwa na

dłuższy okres i podejmowanie decyzji i działań zgodnie z długofalowymi celami.

Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym którego zadaniem nie jest tylko przetrwanie

ale także rozwój. Celem jest przetrwanie otrzymywanych z zewnątrz zasileń (surowce,

energia, informacje) na produkt i wysyłanie dalej.

A B

Zmiany w przedsiębiorstwie są nieciągłe i nieprzewidywalne, zmiany mogą dotyczyć

dostarczanych surowców.

Rozwój – powinien być permanentną cechą każdego przedsiębiorstwa.

Dostarczanie nowych atrakcyjnych produktów.

Konieczne strategiczne myślenie dotyczy kierownictwa przedsiębiorstwa (kierowany

proces wyobraźni).

Myślenie strategiczne ma na celu opisywanie na podstawie analizy i ekstrapolacji

istniejących danych oraz pośrednio wiedzy, wyobraźni i intuicji, możliwych przyszłych

sytuacji przedsiębiorstwa, a także dróg rozwoju, czyli przewidywanych zmian w otoczeniu

i dokonaniu wyboru celów przedsiębiorstwa tak aby mogło ono zachować równowagę

między tymi celami a zasobami i możliwościami jakie stwarza otoczenie.

Zastąpienie niepewności ryzykiem:

- możemy oszacować prawdopodobieństwo nastąpienia czegoś

- nie możemy czegoś przewidzieć

Myślenie strategiczne powinno być zorientowane na cele przedsiębiorstwa jako całości,

ukierunkowane na tworzenie korzystnego wizerunku w społeczeństwie.

Zarządzanie strategiczne (wg Griffina) – proces zarządzania nastawiony na

formułowanie i wdrażanie strategii które zapewnią doskonałe dostosowanie się organizmu

do otoczenia i osiąganie jej strategicznych celów.

Przedsiębiorstwo

docsity.com

Zarządzanie strategiczne (wg Tomsona) – proces ustalania celów, formułowanie zadań

koniecznych do ich osiągnięcia w pożądanym czasie, nadania mocy tym działaniom i

szacowania możliwych do osiągnięcia rezultatów i postępów.

Elementy zarządzania strategicznego:

1. misja przedsiębiorstwa – która określa po co i dla czego przedsiębiorstwo

istnieje

2. wizja strategiczna – wskazuje sytuacje w jakiej przedsiębiorstwo pragnie i może

znaleźć się w przyszłości

3. cele i zadania – to co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości, to co musi

być zrobione dla osiągnięcia tych celów

Strategia działania stanowi projekt zawierający kierunki instrumentów działań, jest więc

koncepcją zapewnienia mu przyszłej pozycji względem otoczenia.

Wizja strategiczna – stanowi pełne spojrzenie w przyszłość przedsiębiorstwa, wynika nie

tylko z wiedzy, zdolności aparacyjnych kierownictwa przedsiębiorstwa ale także z chęci

imponowania otoczeniu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument