Finansowanie deficytu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Finansowanie deficytu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (127 KB)
1 strona
721Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego; źródła pokrycia deficytu budżetowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

56.Finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu

publicznego.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego państwa są: 1.środki powstające na rachunku budżetu państwa w dniu 31.12.

2.przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych

(bony skarbowe, obligacje rynkowe, oszczędnościowe itp.)

3.przychody z prywatyzacji 4.przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych

5.przychody z innych tytułów

6.odsetki od przychodów z odsetek

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument