Elektrokardiograf - Notatki - Medycyna - Część 1, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Elektrokardiograf - Notatki - Medycyna - Część 1, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (2 MB)
15 strona
748Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: elektrokardiograf; serce, interpretacja badań.Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument

Elektrokardiograf – EKG

Michał Gacek,  AiR sem. 2

człowieka jest narządem utworzonym przez dwa przedsionki i dwie komory.

•przedsionki – za pomocą żył otrzymują krew z ciała, •komory – działają jako pompa i za pośrednictwem tętnic umożliwiają przepływ krwi, •zastawki – kontrolują kierunek przepływu krwi przez serce,

Serce

Praca serca Bicie serca spowodowane jest

rytmicznymi skurczami jego przedsionków i komór, które zbudowane są z włókien mięśniowych kurczących się pod wpływem bodźca elektrycznego.

Bodźce te powstają w węźle zatokowym, który z węzłem przedsionkowo-komorowym i drogami przewodzącymi tworzą układ bodźcoprzewodzący serca.

Serce-impulsy

Zdrowe serce uderza ze zmienną częstością, która zależy od wieku i od sytuacji:

• u noworodka - 120-130/min, • w 7 roku życia - ok. 90/min, • u dorosłego człowieka w spoczynku 60-

80/min, podczas wysiłku do 130/min.

Elektrokardiografia

Zabieg diagnostyczny polegający na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze bądź ekranie monitora.

Zależność między rozprzestrzenianiem się pobudzenia w sercu a wykresem EKG

Elektrokardiogram zdrowego, 21 letniego mężczyzny.

Na wykresie EKG analizuje się:

linię izoelektryczną – linia pozioma zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się żadnych pobudzeń (aktywności)

załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni – wychylony w górę; ujemny – w

dół) • odcinki –czas trwania linii izoelektrycznej

pomiędzy załamkami • odstępy – łączny czas trwania odcinków i

sąsiadującego załamka

wyniku EKG zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

• wiek, • stosowane leki, • schorzenia poza sercowe.

Interpretacji wyniku powinien dokonać lekarz.

Interpretacja

Zaburzenia rytmu serca Chore serce pracuje zazwyczaj dużo

szybciej niż zdrowe, jego rytm często jest nieregularny; kiedy indziej staje się wolniejszy albo zanika.

Zaburzenia rytmu pracy serca mogą być trudne do zdiagnozowania oraz leczenia i natychmiast zakłócają funkcjonowanie całego organizmu.

Przyczyny arytmii serca :

 U młodych ludzi najczęściej są to: – następstwa wad wrodzonych, – zaburzenia poziomu elektrolitów, – następstwa przebytych infekcji,

 U dorosłych są to: – nabyte choroby serca i układu krążenia,

spowodowane nieodpowiednim trybem życia i okolicznościami zewnętrznymi.

Aparaty EKG

Historia rozwoju elektrokardiografii

W swoich początkach wiąże się z odkryciami z dziedziny fizyki, gdyż nie należy zapominać, że elektrokardiograf w istocie jest bardzo czułym galwanometrem.

Późniejszy rozwój EKG związany jest z obserwacją zmian pojawiających się w zapisie i ich powiązaniem z konkretnymi jednostkami chorobowymi.

Historia

• 1819 duński fizyk Hans Christian Ørsted odkrywa elektromagnetyzm.

• 1842 Carlo Matteucci, profesor fizyki, pokazał że prąd elektryczny towarzyszy każdemu uderzeniu serca żaby.

• 1876 Marey użył elektrometru do zapisu aktywności elektrycznej eksponowanego serca żaby.

• 1901 Einthoven skonstruował nowy galwanometr do wykonywania elektrokardiogramu używając drobnej kwarcowej struny pokrytej srebrem. Galwanometr strunowy ważył 272 kg

• 1924 Willem Einthoven otrzymuje nagrodę Nobla za wynalezienie elektrokardiografii

• 1928 pierwsza wersja przenośna ważąca 23kg i zasilana 6V akumulatorem samochodowym.

Historia

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument