Mierniki wzorstu gospodarczego - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Mierniki wzorstu gospodarczego - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (36 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: mierniki wzorstu gospodarczego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

7. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego

WZROST (Zwiększenie produkcji dóbr i usług)

PKB - zestawienie danych z kilku lat pokazuje dynamikę wzrostu PKB obliczane na 3 sposoby:

 Sumowanie wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku  Sumowanie dochodów czynników produkcji (płace, renty, %, zyski)  Sumowanie wydatków na dobra finalne (konsumpcyjne, inwestycyjne)

PKB per capita:  Wysokość rozporządzalnych dochodów (uzyskiwanych przez obywateli w

przeliczeniu na 1 osobę)  Informuje o sytuacji w pozostałych kategoriach społeczno-ekonomicznych. Niskie

dochody/osobę oznaczają: - niską długość życia - wysoką śmiertelność dzieci - wysoki przyrost naturalny - niskie wydatki na naukę i wysoki % analfabetów w społeczeństwie

EVI – Economic Voulnerability Index (Indeks Wrażliwości Ekonomicznej):  Udział przetwórstwa i nowoczesnych usług w PKB  Eksport artykułów przetworzonych  Zmienność produkcji rolniczej (ale roczne wahania +/- 10% to standard)  Niestabilność eksportu dóbr i usług  Wielkość populacji

ROZWÓJ

/PKB nie jest dobrym miernikiem ROZWOJU, bo:  Obserwując wielkość i zmiany globalnej produkcji nie jesteśmy w stanie ocenić stopnia zamożności

obywateli  Wysokie dochody (PKB) mogą łączyć się z niskim poziomem życia mieszkańców (np. Indie, Chiny) i

odwrotnie (Szwecja, Luksemburg)  PKB nie uwzględnia produkcji nie rejestrowanej, czyli: 1) nielegalnej, powstającej w „szarej strefie”, 2)

legalnej, ale wykonywanej domowymi sposobami, na własny użytek  Nie mierzy wartości czasu wolnego  Nie uwzględnia efektów zewnętrznych produkcji /

HDI – Human Development Index (miernik UNDP, w przedziale (0-1)):  Określa element ekonomiczny – rozwój wyrażony wartością realnego dochodu (PPP,

czyli parytet siły nabywczej)  Czynniki pozaekonomiczne:

- przewidywana długość życia w chwili narodzin - poziom alfabetyzacji i liczba lat trwania nauki

HAI – Human Assets Index (miernik ONZ), mierzy elementy społeczne:  wyżywienie (wartość spożywanych kalorii)  zdrowie (śmiertelność dzieci poniżej 5 roku życia)  dostęp do szkolnictwa podstawowego i średniego (% kończący te szkoły)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument