Etepy racjonalnego procesu rozwiązywania problemów - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Etepy racjonalnego procesu rozwiązywania problemów - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (166 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: etepy racjonalnego procesu rozwiązywania problemów; opis i charakterystyka.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

38. Etepy racjonalnego procesu rozwiązywania problemów – opis i charakterystyka.

Etapy procesu rozwiązywania problemów:

1. Określenia problemu – oznacza wybór zagadnienia, które ma być

przedmiotem rozwiazania. W tym wyborze muszą być brane pod uwagę aspekty ekonomiczne i techniczne oraz uwarunkowania

wewnętrzne i w otoczeniu podmiotu gospodarczego, których nie

można pominąć w w ocenie rozwiązania. W tym etapie następuje

analiza i diagnoza stanu istniejącego oraz źródeł powstałego problemu. Diagnoza, polegająca na rozpoznaniu sytuacji istniejącej w

tym zakresie organizacji oraz wyjaśnieniu jej przyczyn, opiera sięna

różnorodnych informacjach zebranych w trakcie badania, które po

analizie są podstawą wniosków diagnostycznych. 2. Poszukiwanie rozwiązania problemu – polega na tym, że w tej

fazie wykorzystuje się ustalenia etapu pierwszego dla określenia i

tworzenia koncepcji rozwiązania problemu. Szczególną jego cechą

jest wykorzystanie technik keurystycznych , stymulujących

rozwijanie twórczych pomysłów. Są to wszelkie reguły, zasady, taktyki, strategie, triki i intuicje, które reguluja przebieg myślenia

produktywnego, lecz które nie gwarantują osiągnięcia planowanego

wyniku. Wykorzystywanie kreatywnego myślenia prowadzi do zmian

w istniejącej sytuacji i rozwiazania problemu. W etapie tym następuje również wstępna ocena i selekcja pomysłów możliwych do

realizacji oraz określenie wariantów rozwiązania problemu.

3. Decyzja – obejmuje ostateczną ocenę wariantów wg przyjętych

mierników, która prowadzi do wyboru wariantu najkorzystniejszego w danych warunkach. Oprócz samego momentu decydowania w

etapie tym przedstawia się sposób przejścia do realizacji projektu

rozwiązującego rozpatrywany problem.

Nieraz wyodrębnia się jeszcze dwa etapy w cyklu postępowania w

rozwiązywaniu problemów decyzyjnych: etap wprowadzenia rozwiązania problemu do praktycznej realizacji w organizacji oraz etap kontroli finalnej

czyli porównania efektów z celami.

Według Piotrowskiego jest 7 faz racjonalnego rozwiązywania problemów:

1) Faza 1 – sformułowanie problemu. W tym etapie należy: a) Ogólnie sformułować sytuację problemową (językiem

dziennikarskim, bez zbytniej precyzji, przedstawiamy to, co

widzimy)

b) Określić społeczny kontekst (tło) sytuacji problemowej i problemu. W tym celu powinniśmy odpowiedzieć na pytania:

- Kto twierdzi, że wystąpiła sytuacja problemowa i

problem?

- Kto odpowiada za rozwiązanie problemu i jego wdrożenie do praktyki?

docsity.com

- Czy podobna sytuacja problemowa wystąpiła już w

przeszłości? A jeżeli tak to: kiedy, kto rozwiązywał

problem, w jaki sposób, z jakimi skutkami, dlaczego z

takimi, kto był sojusznikiem, a kto przeciwnikiem, kto najprawdopodobniej będzie wspierał zmianę,a kto

sprzeciwiał się jej.

c) Należy dokładnie sformułować problem, konkretyzując stan

pożądany d) Określić kluczowe cele, wartości i kryteria, które muszą być

brane pod uwagę

e) Określić warunki brzegowe (ograniczenia) takie jak:

ekonomiczno-finansowe, techniczne, społeczne, polityczne itp.

Nie wolno brać pod uwagę rozwiązań, które:

a) Naruszają obowiązujące przepisy prawne

b) Mogą prowadzić do pogorszenia warunków BHP c) Mogą naruszyć równowagę między organizacją a

środowiskiem przyrodniczym

d) Naruszają normy etyczne

2) Faza 2 – analiza przyczyn problemu. W tej fazie musimy:

a) Konsekwentnie oddzielać skutki, symptomy (przejawy) problemu od jego przyczyn

b) Określić możliwe przyczyny problemu wykorzystując wiedzę

ekspertów i myślenie twórcze

c) Uporządkować przyczyny w logiczne łańcuchy pryczynowo- skutkowe posługując się wiedzą ekspertów i wciąż zadając pytanie

dlaczego? (z jakiej przyczyny?)

d) Należy wskazać przyczyny kluczowe posługując się regułą 20 –

80%. 3) Faza 3 – poszukiwanie wariantów rozwiązań. Rozwiązania te można

znaleźć odwołując się do literatury przedmiotu .

4) Faza 4 – to faza wyboru – podjęcia decyzji. Aby podjąć decyzję

należy:

a) Określić możliwe warianty działania (możliwe rozwiązania) b) Należy określić możliwe skutki realizacji każdego z wariantów

c) Należy określić prawdopodobieństwo wystąpienia tych skutków

(tworząc scenariusze przyszłości:optymistyczny, pesymistyczny i

realistyczny) d) Należy określić wagę każdego skutku ze względu na przyjęte cele,

wartości i kryteria (określone w fazie 1)

e) Należy wybrać wariant relatywnie najlepszy, czyli podjąć decyzję.

5) Faza 5 – to zaplanowanie wdrożenia rozwiązania (zmiany organizacyjne).

6) Faza 6 – to realizacja działań zgodnie z planem . W tej fazie

niezwykle ważne jest:

a) Kontrolowanie zgodności działania z planem b) Podtrzymywanie zaangażowania wykonawców

7) Faza 7 – faza kontrolna.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument