Wytrzymałość materiałów badanie sprężyn - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Wytrzymałość materiałów badanie sprężyn - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (163 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z dziedziny materiałoznawstwa dotyczące wytrzymałości materiałów poprzez badanie sprężyn.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1. Cel ćwiczenia

Celem było zbadanie odkształceń sprężyny śrubowej w celu wyznaczenia jej sztywności oraz modułu sztywności postaciowej materiału sprężyny.

2. Przebieg ćwiczenia

Badana sprężyna przedstawiona jest na rys.1.

Rys.1. Sprężyna śrubowa naciskowa walcowa z drutu okrągłego

Parametry geometryczne badanej sprężyny:

• średnica D = 26,0 F 0 B 10,1 mm, • średnica drutu sprężyny d = 4,0 F 0 B 1,05 mm, • liczba zwojów n = 8.

a) Wyznaczanie sztywności sprężyny k

Ugięcie sprężyny F 06 C jest średnią z ugięć po stronie lewej F 06 Cl i prawej F 06 Cp. Na poniższym wykresie jest przedstawiona charakterystyka sprężyny F=F( F 06 C), z naniesioną linią trendu. Tangens nachylenia tej prostej do osi F 06 C jest równy sztywności sprężyny k.

Rys.2. Charakterystyka badanej sprężyny F=F( F 06 C)

Charakterystyka sprężyny o małym skoku ma ogólną postać:

y = a * x

Po podstawieniu odpowiednich parametrów:

F = k * F 06 C

Sztywność sprężyny k została wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów i wynosi:

k = 27,771 [N/mm]

Błąd bezwzględny F 04 4k=0,0707 N/mm

k = ( 27,771 F0B1 0,227 )[N/mm]

b) Wyznaczanie modułu sztywności postaciowej G materiału sprężyny

Błąd bezwzględny F 04 4G wyznaczony metodą różniczki zupełnej:

G = (122025 F0B1 6817 )[MPa]

3. Wnioski

• Charakterystyka sprężyny śrubowej o małym skoku jest liniowa i ma postać F = k * F 06 C

• Wartość obliczona sztywności postaciowej G różni się od wartości literaturowej (dla stali sprężynowej G = 85000 MPa) o wartość większą niż błąd F 04 4G

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument