Rodzaje stóp procentowych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rodzaje stóp procentowych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse Przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics

PDF (34 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z finansów przedsiębiorstwa: rodzaje stóp procentowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

STOPA PROCENTOWA NOMINALNA, REALNA, EFEKTYWNA

1. Zdeponowano na lokacie bankowej (jeden rok) kwotę 2600 zł. Po jakim czasie otrzyma się odsetki w wysokości 316 zł, jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi 1,25% kwartalnie? (stopa podatku dochodowego wynosi 19%).

2. Wyznacz efektywną roczną stopę procentową, jeżeli nominalna roczna stopa procentowa wynosi 12%, a kapitalizacja jest;

A. kwartalna; B. miesięczna; C. ciągła

3. Wyznaczyć nominalną roczną stopę procentową, jeżeli: a) efektywna roczna stopa procentowa przy kapitalizacji dwumiesięcznej wynosi 10,155%. b) efektywna roczna stopa procentowa przy kapitalizacji ciągłej wynosi 9,144%.

4. Stopa procentowa, według której bank naliczał odsetki od wkładów na rachunkach terminowych wynosiła 5% rocznie. Ile wynosiła realna stopa odsetkowa, jeżeli stopa inflacji w skali rocznej kształtowała się na poziomie 4%?

5. Przedsiębiorstwo korzysta z kredytu obrotowego, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 15%. Jakie jest rzeczywiste obciążenie przedsiębiorstwa kredytem, jeżeli stopa podatku dochodowego wynosi 19%, a inflacja w skali roku 5%?

6. Firma ulokowała zasoby pieniężne w obligacjach, od których oczekuje odsetek w danym roku wynoszących 12% w stosunku do ceny nabycia. Stopa podatku dochodowego wynosi 19%. Oblicz efektywną rentowność inwestycji, jeżeli inflacja wynosiła w tym okresie 6%.

7. Przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z kredytu bankowego, od którego bank pobiera odsetki jednorazowo po zakończeniu roku, wynoszące 18%. Istnieje jednak możliwość-zamiast zaciągania kredytu-zdyskontowania w banku posiadanego weksla. W tym przypadku, bank potrąci od jego kwoty odsetki według stopy 16% rocznie. Jaką decyzję powinno podjąć przedsiębiorstwo?

8. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, istnieje potrzeba zwiększenia stanu gotówki na rachunku bieżącym, oprocentowanym 3% w skali roku. Wymagałoby to odpowiedniego zwiększenia kapitałów przez wspólników (poprzez dopłaty wspólników), ewentualnie istnieje możliwość uzupełnienia stanu rachunku bankowego poprzez zaciągnięcie kredytu w tymże rachunku, oprocentowanego 11% rocznie. Jaką decyzję powinno się podjąć w przedsiębiorstwie, przy założeniu 6% inflacji i 28% podatku dochodowym?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument