Siedem głównych decyzji przed – strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Siedem głównych decyzji przed – strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (220 KB)
3 strony
609Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: siedem głównych decyzji przed – strategicznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Pytanie 31

Siedem głównych decyzji przed – strategicznych – jakie jest ich znaczenie

dla organizacji i dla budowy strategii? Czy powinny być podjęte przez

menedżerów czy zaproponowane przez konsultantów? Czy powinny być projektowane czy „odczytane” z dotychczasowej logiki funkcjonowania

organizacji?

Istnieje jeden sposób, aby zrozumieć jak osiągnąć sukces. Trzeba się uczyć na sukcesach i porażkach innych. „Wszystko już było”. Nie ma potrzeby wyważania dawno otwartych drzwi. Trzeba tylko w inteligentny, czasami innowacyjny sposób skorzystać z doświadczeń.

Jest tylko jeden sposób, aby skutecznie połączyć sprawność i efektywność

bieżącego działania z sukcesem w przyszłości. Jest nim strategia firmy.

Wszystkich obowiązuje ta sama prosta zasada: trzeba zdobyć zasoby, przemienić je w produkt lub usługę i sprzedać. Ten cykl powtarza się w

każdej firmie, on pozwala zrozumieć pewne kluczowe prawdy o

rzeczywistości gospodarczej. Najpierw trzeba je poznać, a potem budować

strategię firmy.

Strategiczne realia są podobne dla firm wielkich i małych, handlowych i

produkcyjnych, lokalnych i globalnych. Dotyczą firmy, jej konkurentów i

nabywców. Siedem decyzji przed – strategicznych pozwala dostrzec te

realia i kreatywnie wyciągać z nich wnioski.

1. Wszyscy wielcy byli kiedyś mali Firmy, które były kiedyś gigantami, zaczynały od małego przedsiębiorstwa. Sukces rodził się powoli i był zasługa również strategii, a nie tylko ciężkiej pracy. Zawsze jest miejsce na rozwój i wzrost, trzeba je tylko znaleźć. Sukces firmy zależy nie tylko od jej wielkości. Firma może być mała, ale powinna być ekspansywna – powinna do czegoś dążyć, powinna chcieć coś osiągnąć w swojej dziedzinie. Jak pokazuje praktyka, małe ale mobilne firmy często odnoszą sukces – i wtedy stają się wielkie.

2. Aby osiągnąć sukces, trzeba umieć marzyć Marzenia są przywilejem dzieciństwa. Jako dorośli żyjemy bez marzeń, codziennością, jesteśmy skuteczni i efektywni w swoich przedsięwzięciach. Pozostaje jednak garstka „marzycieli”, którzy dzięki temu osiągają sukces. Sam Walton marzył, aby przekształcić swoje tanie sklepy w rozległą sieć supermarketów. Rozwijał swój łańcuch sklepów w małych miasteczkach, utrzymywał niskie koszty, które umożliwiły ograniczenie zapasów, szybką rotację i pełne zaopatrzenie sklepów. To, co łączyło wszystkich wspaniałych przedsiębiorców, to skłonność do marzeń. Oni mieli odwagę marzyć o wielkim sukcesie i o podbiciu rynku, na którym panowali już inni. Bez marzeń firmy skazane są na

przeciętność. 3. Firma jest źródłem tworzenia kosztów, a nie zysków Wyniki nie zależą od nikogo w przedsiębiorstwie i od niczego, co się znajduje w zasięgu jego kontroli. Zależą od otoczenia i od rynku. Jest to stwierdzenie trudne do zaakceptowania, ale wystarczy przyjrzeć się bilansowi i rachunkowi wyników, aby stwierdzić, że w organizacji powstają tylko koszty. Każdy wysiłek i inwestycja oznaczają poniesienie kosztów dwojakiego rodzaju:

docsity.com

1. realne koszty działania 2. koszty utraconych możliwości To nabywcy decydują o tym, czy przedsiębiorstwo wykaże nadwyżkę dochodów nad kosztami. Sukces nie zależy od ciężkiej pracy, wysiłku, wysokich kwalifikacji pracowników firmy, jej zasobów materialnych w postaci budynków i maszyn. To wszystko tworzy tylko i wyłącznie koszty. Rynek jest zupełnieobojętny na to, ile wysiłku i kosztów włożono w wyprodukowanie wyrobu. Nabywcę to nie obchodzi i obchodzić nie powinno. 4. Firmą rządzi reguła „80/20” Oznacza to, że 20% zdarzeń decyduje o 80% efektów, podczas gdy reszta zdarzeń tj.

80% przyczynia się do uzyskania pozostałych 20% efektów. W przeciętnej firmie większość czasu i wysiłku pochłaniają działania, które przynoszą marginalne efekty. Setki drobnych ośrodków kosztów rozpraszają uwagę kadry kierowniczej nie pozwalając się skoncentrować na działaniach naprawdę ważnych dla rozwoju firmy. Spojrzenie na firmę w sposób systemowy umożliwia wyeliminowanie ogromnego obszaru działalności zbędnej. 5. Zasoby materialne nie są unikalne. Dziecko, które pierwsze ma w przedszkolu zdalnie sterowany samochód zdobywa podziw i zazdrość swoich kolegów, ale jest to przewaga chwilowa. Zawsze pojawi się następny zdalnie sterowany samochód. Podobna reguła obowiązuje przedsiębiorstwo. Dlatego opieranie koncepcji sukcesu wyłącznie na maksymalizacji materialnych zasobów jest błędem. Skuteczna strategia bazuje na umiejętnej kombinacji zasobów materialnych i niematerialnych, która tworzy konkurencyjną przewagę firmy w dłuższym okresie.

6. Sukces wymaga koncentracji na szansach i silnych stronach firmy. Aby osiągnąć sukces, trzeba umiejętnie wykorzystać nawet nieliczne silne strony firmy i szanse w otoczeniu. Niestety wiele firm nie wykorzystuje tych okazji po to, aby się rozwinąć, ale tylko po to, aby zmaksymalizować zysk i szybko przechodzą z jednego rynku na drugi. Nie daje to ani trwałego udziału w rynku, ani nie utrwala wizerunku w świadomości odbiorców.

7. Ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu rynkoqwego Większość nowych wyrobów na rynkach światowych ponosi klęskę i większość nowych przedsięwzięć inwestycyjnych kończy się niepowodzeniem. Bankructwa są rzeczą normalną, upadają nawet wielkie firmy, tak po prostu jest. Bez ryzyka nie ma dużych wypłat, nie ma sukcesu, jest tylko daremne kręceniem się w kółko. Te siedem wyborów przed – strategicznych wytyczają ogólne kierunki rozwoju, ukazują stan organizacji w momencie podejmowania decyzji. Zadają kluczowe pytania, którymi trzeba się kierować wyznaczając strategię, są fundamentem strategii. Pytania o wielkość kosztów czy słabe strony firmy mogą być bagatelizowane przez menedżerów, a obiektywne spojrzenie specjalistów nie spowoduje wypaczeń w analizie

przedsiębiorstwa. Menedżerowie posiadają jednak niezbędną wiedzę i najlepiej znają własną firmę. Ostateczna odpowiedzialność za decyzje powinna spoczywać również na nich. Dlatego też najlepiej będzie jeśli decyzje będą podejmowali wspólnie konsultanci i menedżerowie. Znajomość aktualnego stanu firmy jest konieczna dla podejmowania tych decyzji, ale opieranie się tylko i wyłącznie na dotychczasowej logice funkcjonowania firmy bez perspektywicznego spojrzenia na otoczenie nie pozwoli osiągnąć sukcesu.(patrz Bytom

docsity.com

S.A. w pyt.1) Z przeszłości możemy odczytać silne i słabe strony naszej organizacji, ale o szansach i zagrożeniach dowiemy się w przyszłości. Ponieważ musimy podejmować ryzyko, musimy zdać się na przyszłość.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument