Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne– menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne– menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (151 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne; typy etnocentryzmu, badanie stereotypu etnicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne

Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny

stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup

(religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący

stosunek do kultury grupy obcej:

- własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną

kontynuacji i naśladowania - kultura obca oceniana jest przez pryzmat własnych standardów

kulturowych , a różnice traktowane są jako odstępstwa od normy

i anomalie

Wszystkie definicje etnocentryzmu są do siebie podobne – kładą nacisk

na jedność pozytywnych postaw wobec własnej kultury i grup oraz

negatywnych wobec obcej

Typy etnocentryzmu:

a) fundamentalizm – ma charakter naturalny i powszechny, wynika z

psychologicznego procesu enkulturacji prowadzącego do psychokulturowej identyfikacji jednostki z własną grupą i jej

wartościami (stają się punktem odniesienia w wysiłkach

zrozumienia świata), brak możliwości całkowitego oderwania się od

świata własnych wartości kulturowych. b) umiarkowany – przede wszystkim afirmatywna postawa względem

własnych wartości z mniejszym uwzględnieniem deprecjacji wzorów

obcych (może wynikać z przekonania o wyższości własnej kultury, z

niewiedzy, z charakteru epoki itd.

c) agresywny – najgroźniejszy, prowadzi zwykle do wykształcenia ruchu ideologicznego, propagującego absolutną hegemonię

własnych wartości i nietolerancją wobec innych norm (może

przejawiać się jako natywizm skrzyżowany z ksenofobią,

dyskryminacją czy segregacją rasową, fanatyzmem religijnym) Skutki etnocentryzmu;

- wzmocnienie identyfikacji z własną grupą, solidaryzm

- wzrost nieufności wobec tego, co inne, obraz świata podzielony na swoich i obcych – wzmacnia to odporność grupy na

zewnętrzne działania innowacyjne,

docsity.com

- utrudnienie komunikacji interetnicznej stanowiące podłoże

różnorodnych konfliktów, sprzyjają temu stereotypy negatywne,

uprzedzenia etniczne, nietolerancja, akty dyskryminacji

Stereotypy narodowe i etniczne to funkcjonujący w świadomości

potocznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz

rzeczywistości, odnoszący się do narodów, grup etnicznych, ras, często

oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o tych obiektach, utrwalony i

nie ulegający zmianom.

Stereotyp ujawnia zakres swej stereotypowości w kontaktach z

obiektywnymi faktami.

Stereotyp etniczny to schematyczny obraz danej grupy etnicznej lub

wyobrażenie cech jej członków związane z ich przynależnością do

danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie i wartościująco.

Uogólnienie dotyczące wielkiej liczby osób posiada ryzyko fałszu

(zwłaszcza jeśli jest zabarwione wartościująco) i pewność fałszu, jeśli

ocenie poddaje się cechę inności.

Stereotyp etniczny powstaje gdy podmiot i przedmiot osiągają pewną

tożsamość kulturową, nie ma między nimi izolacji, ale kontakty nie są

tak ożywione, jak między członkami grupy wewnętrznej – istnieje

pewien dystans.

Stopień, zakres i rodzaj stereotypu etnicznego zależy od

- siły procesów społeczno – gospodarczych wywierających nacisk

na kontakt grup

- reakcji politycznej drugiej strony na inicjatywę nawiązania kontaktów z pierwszej strony

- składu klasowego zbiorowości reprezentujących obie grupy w

kontaktach

docsity.com

Badanie stereotypu etnicznego:

- poznanie obrazu grupy obcej jaki posiada grupa badana

- stwierdzenie co w tym obrazie odbiega od obiektywności spojrzenia na odrębność

- określenie przeszłych i obecnych kontaktów oraz dystansu

- określenie o ile fałszywy obraz grupy obcej wynika z

wartościowania cech inności

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument