Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (154 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
863Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: koncepcja narodu. Naród a etnos; 5 interpretacji narodu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos

Naród – wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia

ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jego członków.

Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym

terytorium, na ruchu pieniądza, towarów itd., na wspólnym

obywatelstwie (naród w tym ujęciu pojawia się po Rewolucji Francuskiej)

Inne koncepcje narodu:

- uwypuklenie czynników kulturowych (patrz: Kłoskowska)

- kształtowanie narodów europejskich trzeba badać od XV wieku - dojrzewanie narodów – wielka rola nacjonalizmu, który oznaczał

centralna kontrolę nad kulturą, co prowadziło do utworzenia

jednego języka, historii, sztuki, tworzenia się praktycznej tradycji

obejmującej wszystkich żyjących na terytorium państwowym. W literaturze polskiej jest 5 interpretacji narodu:

a) wspólnota terytorialno – ekonomiczna

b) wspólnota historyczna

c) wspólnota polityczna d) wspólnota kulturowa

e) wspólnota psychiczna

Naturalistyczna koncepcja narodu wg Turowskiego – naród traktowany

jest jako grupa genetyczna, uwarunkowana biogennie – w pewnym

środowisku geograficznym, zamieszkiwała pewna grupa rasowa i

przekazywała swe właściwości psychofizyczne następującym po sobie

generacjom – jest to echo deterministycznych teorii mówiących o

wpływie środowiska geograficznego czy cech somatycznych na cechy

psychiczne członków danej zbiorowości

Politologiczna koncepcja narodu – naród jako wspólnota polityczna,

wykształcona ze wspólnoty plemiennej przez wykształcenie instytucji

państwowych, które mogą obejmować więcej grup postplemiennych,

przystępuje do tworzenia wspólnego narodu (jednolita kultura, oświata,

gospodarka, oraz poczucie odrębności w stosunku do innych narodów)

docsity.com

Koncepcja kulturowa – kształtowanie się w toku rozwoju historycznego

społeczności, które tworzą własna kulturę (język, sztukę, obyczaje,

działalność gospodarczą, tradycje), a jej członkowie uczestniczą w tej

kulturze – łączy ich wspólnota kultury i wspólna ideologia

Naród to zbiorowość która mniej lub bardziej podporządkowana jest

pewnemu modelowi, typowi idealnemu: Cechy narodu:

- wspólny język

- terytorium to ziemia ojczysta

- dziedzictwo kulturowe traktowane jako własne

- bogata symbolika kulturowa - przeświadczenie o wspólnym pochodzeniu etnicznym

- poczucie wspólnoty między ludźmi z odrębnych klas

- poczucie odrębności, autonomii politycznej

- posiadanie charakteru narodowego (osobowość podstawowa,

cechująca wszystkich członków danego narodu) - wspólny zasób uczuć i myśli

- poczucie wspólnej przeszłości (historia, tradycja)

Etnos – to ogół osób, którym przyznaje się etnonim (nazwę etniczną) i

inwentarz cech związanych z tym określeniem. Charakteryzuje ich

pewna etniczność:

- język

- pochodzenie

- obyczaje

- tradycja

- podział na my i oni - poczucie wspólnoty oparte na wspólnocie obiektywnych cech

kultury

Może odnosić się do grup, niskiego szczebla cywilizacji, jak i

narodów .

Bromley proponuje rozróżnić etnikos jako etnos w węższym

rozumieniu zbliżone do narodowości oraz etnos jako szerszy

organizm zbliżony do narodu i państwa

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument