Przykładowe modlitwy - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Przykładowe modlitwy - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (283 KB)
2 strony
793Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające przykładowe modlitwy - dusza napełniona wdzięcznością za wszystko, co otrzymała od stworzyciela, modlitwa na zakończenie dnia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZYKŁADOWE MODLITWY – DUSZA NAPEŁNIONA WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA WSZYSTKO,

CO OTRZYMAŁA OD STWORZYCIELA, MODLITWA NA ZAKOOCZENIE DNIA

MODLITWA ZA LUDZKIE SERCE. Duchu Święty, pełny łaski i cnoty przyjdź… nawiedź

nasze serca bo są spragnione Twojego pokoju… wlej w nie świętą swą miłośd i zapal je

gorliwością postępowania wg Twej świętej woli, według woli Ojca… Duchu Boży

napełnij nas mocą – mocą wiary, miłości i dobra. Uświęcaj nas aby ziarno życia

nieustannie dojrzewało i przynosiło plon obfity! Tyś jest źródłem życia i świętości

naszych serc a zarazem największym ich pragnieniem! Pocieszycielu drogi, nasyd

nasze serca swą łaską świętą i uzdrów je z wszelkich chorób, które nie pozwalają nam

byd ze Zbawicielem! - Nasz Boski Pośredniku, źródło naszej świętości i życia!! Amen.

Dziękuję za to, że dałeś mi dziś widzied urok tego wszystkiego, co stworzyłeś!

Uwielbion bądź nieskooczony Boże za cud dzisiejszego dnia!

. Ojcze bądź wywyższon za ziemską chwałę i godnośd swoich dzieci! Bądź pochwalony

i błogosławiony Nieskooczony i Wszechmogący Boże za ten nieskooczony cud i

nieskooczone szczęście, którym jest święte życie na tej ziemi, w przepięknym i

wspaniałym ludzkim ciele! Bądź pochwalony za nasze ciała! Prócz tego, że stworzyłeś

pięknego człowieka, to jeszcze dałeś mu braci i siostry! Tobie wszelka chwała i cześd w

Jezusie i Duchu Świętym! Amen.

) Modlitwa na zakooczenie dnia. Błogosławion bądź Ojcze za dzisiejszy dzieo i

wszystko, co mnie dziś spotkało! Bądź pochwalon za Anioła Stróża, który mnie dziś

strzegł oraz za Twą łaskę, która mnie prowadziła! Bądź uwielbion za radośd dnia

dzisiejszego i wszystkie dobrodziejstwa, którymi raczyłeś mnie dziś obdarzyd! Dziękuję

za pokój serca i duszy! Dziękuję za słooce, powietrze, którym oddychałem i ziemię, po

której stąpałem! Dziękuję za każde uderzenie serca i oddech mej piersi! Dziękuję za

to, że mogę Ci dziękowad! Dziękuję za każdego człowieka, którego mogły dzisiaj ujrzed

moje oczy! Dziękuję za ich uprzejmośd (działkowców na ogrodach działkowych) i

prawe serca! Bądź błogosławiony za każdą godzinę, minutę, sekundę i milisekundę

dnia dzisiejszego! Cały ten dzieo Tobie pragnę złożyd w ofierze! Przepraszam za

wszystko, co było z mojej strony niegodziwe i słabe… Amen.

Daj nam Panie poznad Twą dobrod… Jezu Tyś jest Bogiem prawdziwym. Daj proszę

każdemu człowiekowi poznad Twoje dobro i miłośd. Najlepiej je poznad niczym innym,

jak tylko sercem… Dotknij proszę naszego serca i wlej w nie swą łaskę, byśmy

otworzyli swoje oczy i mięli w sobie wiarę żywą. Tylko Ty możesz to uczynid bo

przecież dla Ciebie podobno nie ma rzeczy niemożliwych!

docsity.com

Święty Krzysztofie miej nas w swojej opiece, zachowaj nas od nieszczęśliwych

wypadków i niech czuwa nad nami Twoja święta dłoo! Strzeż każdego, kto znajduje

się na drodze, daj mu czujne oko i rękę, prowadź bezpiecznie po drodze, niech Twoja

pomoc towarzyszy nam zawsze i wszędzie! Spraw byśmy rozważnie i używając

wyobraźni postępowali na drodze oraz na pierwszym miejscu stawiali bezpieczeostwo

własne i innych! Do Ciebie, święty opiekunie kierowców, wznoszę swą modlitwę,

ufając w Twą pomoc i orędownictwo! Czuwaj proszę nad nami i nikogo nie

pozostawiaj bez opieki! Tobie polecam każdego kierowcę, ażebyś kierował nim na

każdym przemierzanym odcinku drogi! Nie wypuszczaj proszę żadnego z nich ze

Swoich rąk i prowadź szczęśliwie do celu! Amen.

Nieśd serce swoje innym,

Dla innych swoje życie poświęcid,

Oto jest Panie głębia Miłości, która pochodzi od Ciebie!

Mied w sobie serdeczne, głębokie i żywe pragnienie niesienia pomocy innym, nie

przekraczając przy

tym fizycznych, psychicznych i czasowych granic swych możliwości…

Wszystko co mam, to ręce gotowe by Ci służyd!

Amen

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument