Na czym polega udokumentowanie kapitału bezosobowego - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Na czym polega udokumentowanie kapitału bezosobowego - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (103 KB)
1 strona
924Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: na czym polega udokumentowanie kapitału bezosobowego?
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Na czym polega udokumentowanie kapitału bezosobowego? Większość posiadanych kapitałów, ich rodzaj powinien zgodnie z interesem przedsiębiorstwa pozostawać pod jego kontrolą.

Kontrola nad tym kapitałem jest ograniczona, gdy tkwi on tylko w głowach

pracowników. Choroba, urlop, emerytura uniemożliwiają korzystanie z

tego kapitału jak i skleroza pracowników.

Stąd też uważa się, że można ograniczyć korzystanie z kapitału intelektualnego przez tworzenie dokumentacji o charakterze opisu:

1. słownego,

2. graficznego,

3. elektronicznego. Np. opis wynalazku, patentu, zapisana receptura. Dotyczy to elementów

wewnętrznych.

Jeśli chodzi o elementy zewnętrzne dotyczące kontaktu z rynkiem, mogą

to być: 1. elementy dotyczące graficznej i opisowej struktury organizacji,

2. regulaminy wewnętrzne,

3. programy komputerowe,

4. schematy obiegu informacji. Tworzy się swoisty rodzaj magazynu, w którym kapitał intelektualny (osobowy) powstaje, gdy pracownik trwale lub chwilowo znajduje się poza przedsiębiorstwem.

W przeciwieństwie do kapitału osobowego intelektualnego własnego,

kapitał bezosobowy - wiedza opłacona i pozyskiwana z zewnątrz podlega ścisłej ewidencji, wycenie.

Jest to pozycja w bilansie: „wartości niematerialne i prawne „.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument