Metody ustalania składki ubezpieczeniowej - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Metody ustalania składki ubezpieczeniowej - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (103 KB)
1 strona
624Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: metody ustalania składki ubezpieczeniowej; zasady.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Metody ustalania składki ubezpieczeniowej:

1. metoda składki repartycyjnej – polega na ustalaniu właściwej

wysokości składki po upływie okresu ubezpieczeniowego

U świadczenia

U ZU

U odszkodowania

ΣO/ liczbę ubezpieczających

Najpierw znamy koszt usługi, a potem dopiero cenę .

2. metoda składki stałej – polega na tym , że wysokość składki

ubezpieczeniowej jest ostatecznie określana w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

3. metoda składki mieszanej – łączy cechy metody repartycyjnej i metody

składki stałej.

ZU pobiera w momencie zawarcia umowy składkę zaliczkową, a gdy okaże się że po zakończeniu umowy koszty są wyższe to pobiera

składkę dodatkową.

Zasada ustalania składki ubezpieczeniowej: 1. zasada równowagi składek i świadczeń. Suma zebranej składki powinna

być równa sumie wypłaconych odszkodowań i świadczeń.

2. zasada proporcjonalności składek i świadczeń – mówi, że wysokość

składki ubezpieczeniowej powinna odpowiadać indywidualnej wielkości ryzyka (wielkość ryzyka należy rozumieć jako wielkość możliwej

szkody). W myśl tej zasady składka ubezpieczeniowa powinna być

zależna od wielkości sumy ubezpieczeniowej.

Stosowanie tej zasady przynosi efekt – wnoszony ciężar w postaci składki ubezpieczeniowej pozostaje w prostym stosunku do

oczekiwanego świadczenia

3. zasada równowartości składek i świadczeń – zastosowanie składki

sprawiedliwej. Istotą tej zasady jest nierównomierne narażenie na

działanie ryzyka. Jeżeli ryzyko jest większe (stopień prawdopodobieństwo realizacji) tym składka powinna być wyższa.

Zakłada różnicowanie składki w zależności od faktycznego zagrożenia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument