Rachunkowść - Notatki - Matematyka, Notatki'z Matematyka. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
bobby_m
bobby_m8 marca 2013

Rachunkowść - Notatki - Matematyka, Notatki'z Matematyka. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (236 KB)
3 strony
557Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu matematyki: zadania z rachunkowości,definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Zadanie 1

Koszt planowany wyroby Y 30zł.szt.

Koszt rzeczywisty wyroby Y 35zł/szt.

Cena sprzedaży netto 40zł/szt.

VAT 23%

Wydano z magazyny na podstawie Fa VAT i WZ 70 szt. wyrobu Y, a na początku miesiąca przyjęto z

produkcji 200 szt.

Zaksięguj przyjęte wyroby i ich sprzedaż oraz oraz ustal wartość bilansową wyrobów oraz wynik na

sprzedaży.

1. PW – przyjęcie wyrobów z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia 200 szt. * 30zł/szt. = 6 000 zł

2. PK – przeksięgowanie rzeczywistego kosztu przyjętych wyrobów gotowych. 200 szt. * 35zł/szt. = 7 000 zł

3. PK – przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na przyjęte wyroby (35 zł/szt. – 30 zł/szt.) * 200 szt. = 1 000zł

4. Fa VAT za sprzedane wyroby gotowe a. Wartość netto 70 szt. * 40 zł/szt. = 2 800zł b. VAT 23% 2 800 zł * 23 % = 644 zł c. Wartość brutto 2 800 zł + 644 zł = 3 444 zł

5. WZ – rozchód sprzedanych wyrobów gotowych po planowanym koszcie wytworzenia 70 szt. * 30 zł/szt. = 2 100 zł

6. PK – narzut odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadających na sprzedane wyroby

docsity.com

Zapas wyrobów gotowych

 po planowanym koszcie wytworzenia

 po rzeczywistym koszcie wytworzenia Wartość rozchodu wyrobów gotowych

 po planowanym koszcie wytworzenia

 po rzeczywistym koszcie wytworzenia Wynik na sprzedaży

Zadanie 2

Oblicz

1. wynagrodzenie do wypłaty dla Jana Kowalskiego 2. składki na ubezpieczenie społeczne, na FP, FGŚP obciążające koszty pracodawcy

 wynagrodzenie zasadnicze 2 800 zł

 premia 25 %

 dodatek funkcyjny 640 zł

 Jan Kowalski nie jest zatrudniony w innej firmie.

 Siedziba firmy znajduje się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika. Jan Kowalski nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę, ani nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu.

 Pan Jan Kowalski opłaca ubezpieczenie PZU w wysokości 50 zł miesięcznie.

1. wynagrodzenie do wypłaty dla Jana Kowalskiego a. przychód ogółem

 płaca podstawowa 2 800 zł

 premia 2 800 zł * 25% = 700 zł

 dodatek funkcyjny 640 zł RAZEM = 4 140 zł

b. składki na ubezpieczenie społeczne

 emerytalne 9,76 % * 4 140 zł = 404,06 zł

 rentowe 1,5 % * 4 140 zł = 62,10 zł

 chorobowe 2,45 % * 4 140 zł = 101,43 złRAZEM = 567,59 zł

c. składki na ubezpieczenie zdrowotne podstawa 4 140 zł – 567,59 zł = 3 572,41 zł

 pobrana 3572,41 zł * 9 % = 321,52 zł

 odliczona 3572,41 zł * 7,75 % = 276,86 zł

d. zaliczka na podatek dochodowy 4 140 zł – 567,59 zł – 139,06 zł = 3 433,35 zł = 3 433 zł

( 3 433 zł * 18 % ) – 46,33 zł = 571,61 zł

571,61 zł – 276,86 zł = 294,75 zł = 295 zł

e. wynagrodzenie do wypłaty 4 140 zł – 567,59 zł – 321,52 zł – 295 zł – 50 zł = 2905,89 zł

2. składki na ubezpieczenie społeczne, na FP, FGŚP obciążające koszty pracodawcy

 emerytalna 9,76 %

 rentowa 6,5 %

 wypadkowa 1,67 %

 FP 2,45 %

 FGŚP 0,1 % RAZEM 20,48 %

docsity.com

4 140 zł * 20,48 % = 847,87 zł

111,25

139,06

46,33

556,02

3091 zł

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument