Czynniki wewnętrzne od strony podaży - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Czynniki wewnętrzne od strony podaży - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (176 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: czynniki wewnętrzne od strony podaży; czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Czynniki wewnętrzne od strony podaży :

 relacja między stopą wzrostu produkcji na eksport a stopą wzrostu produkcji na rynek wewnętrzny

 relacja pomiędzy stopą wzrostu produkcji konkurującej z importem a stopą wzrostu produkcji kierowanej na rynek wewnętrzny

 zmiany udziału importowanych surowców i półfabrykatów w produkcji globalnej Główne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w długim okresie czasu:

1. zmiany poziomu cen krajowych w stosunku do cen zagranicznych – niższe tempo wzrostu cen krajowych niż tempo wzrostu cen zagranicznych sprzyja poprawie konkurencyjności typu cenowego

2. zmiany poziomu realnego kursu walutowego w stosunku do tendencji inflacyjnych w świecie – wzrost poziomu realnego kursu walutowego utrudnia rozwój eksportu towarów i usług ale sprzyja napływowi kapitału zagranicznego i odwrotnie

3. zmiany poziomu i struktury konkurencyjności danego kraju w skali międzynarodowej przy uwzględnieniu skutków postępu technicznego i tendencji rozwojowych popytu światowego – wzrost poziomu struktury międzynarodowej konkurencyjności wpływa na poprawę sytuacji w bilansie płatniczym i odwrotnie

Środki mające wpływ na zewnętrzną równowagę bilansu płatniczego:

1. system i polityka monetarna 2. system i polityka fiskalna 3. system i polityka dochodowa 4. system kształtowania cen i polityka cenowa 5. warunki konkurencyjności 6. środki administracyjno- prawne

Zagraniczna polityka ekonomiczna. Pojęcie, cele, rodzaje, narzędzia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument