Ocena indywidualnych efektów pracy pracownika - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Ocena indywidualnych efektów pracy pracownika - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (166 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: ocena indywidualnych efektów pracy pracownika; procedura i techniki oceny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

OCENA INDYWIDUALNYCH EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKA

PROCEDURA I TECHNIKI OCENY Dobry system oceny buduje się w kilku etapach:

1. analiza treści pracy na różnych stanowiskach w firmie

2. poinformowanie pracowników o tym co będzie oceniane, jaka jest

hierarchia wartości oraz jak należy się przygotować do oceny

3. opracowanie kryteriów oceny (+ standardy wyników) 4. wybór odpowiedniej techniki oceniania i przygotowanie niezbędnej

dokumentacji

5. dokonywanie przez pracowników samooceny

6. przeprowadzenie oceny przez kierowników

7. przeprowadzenie rozmów z pracownikami 8. podsumowanie wyników oceny, podjęcie konkretnych decyzji

personalnych

9. krytyczna ocena samego systemu oceniania

Przykładowa struktura: *wprowadzenie* pozytywy (wyraźnie podkreślić)* negatywy( tylko

zjawiska) *stanowisko oceniającego *wspólne szukanie sposobu poprawy

*pozytywne zakończenie (przemyśleć sprzeczne punkty widzenia)

Kryterium oceny 0 1 2 3 4 5

ocena

 wiedza fachowa  organizacja pracy

 ilościowe wyniki pracy

 jakość pracy

 terminowość

 stosunek do klientów O P I S świadomość kosztów

 sposób myślenia

 motywacja do pracy

 stosunek do zmian postawa wobec firmy

 współpraca z innymi

I. Technika oceny oparta na skalach ocen:

 pracownika ocenia się wg zestawu kryteriów ( wcześniej opracowanych)  posługując się odpowiednią skalą ( parzysta liczba by nie było środka)

 kryteriom oceny można nadać różną rangę i znaczenie ( wagi)

 należy opisać zachowania, efekty dla każdego stopnia skali i każdego

kryterium

 podstawowym narzędziem jest arkusz ocen Konstrukcja. Części.

1.dane personalne, nazwa stanowiska, kategorie zaszeregowania, staż

pracy itp. ( opracowuje dział kadr)

2.arkusz samooceny ( jakie zadania wymagają najwięcej wysiłku, czy Pana kwalifikacje są w pełni wykorzystane, jak można pełniej

docsity.com

wykorzystać, czy jest Pan zadowolony z wyników pracy , co chciałby Pan

robić w firmie w przyszłości, jakie obszary pracy Pana interesują, jakie

zadania chciałby Pan realizować, co zrobić by poprawić zadowolenie z

pracy w przyszłości) 3.tabela-kierownik ocenia podwładnego

4.ocena uzupełniająca

5.wnioski bezpośredniego przełożonego

1.Mocne strony Słabe strony 2.pozostawić na stanowisku TAK / NIE

3.jeżeli TAK / NIE to na jakim

4.zakwalifikowanie do rezerwy kadrowej

5.sposób doskonalenia 6.uwagi systemu oceniania

Wyznaczam termin następnej oceny

na.........................

6.akceptacja oceny przez pracownika 7.zgłoszenie zastrzeżeń ( miejsce...) [jak wypełni to powinna być opinia

instancji odwoławczej]

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument