Szczególne przypadki bilansu energetycznego - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Szczególne przypadki bilansu energetycznego - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (76 KB)
4 strony
974Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z termodynamiki przedstawiające szczególne przypadki bilansu energetycznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Szczególne przypadki bilansu energetycznego

1. Układ zamknięty

(1)

Po podzieleniu stronami równania (1) przez ilość substancji m otrzymujemy

(2)

Postać różniczkowa równania (2)

(3)

2. Idealna maszyna przepływowa Ogólne równanie bilansu energetycznego dla układów przepływowych ma postać

(4)

Dla stanu ustalonego jest

(5)

Strumień energii doprowadzanej do układu

(6)

(7)

Po podstawieniu (5) - (7) do (4) dostajemy

(8)

Równanie (8) przepisujemy w formie analogicznej do (1)

(9)

Dla równanie (9) upraszcza się do postaci

(10)

1

Równanie (9) dzielimy stronami przez strumień substancji otrzymując

(11)

Następnie do (11) podstawiamy za entalpię właściwą i

(12)

a za jednostkową pracę techniczną lt (13)

dostając

(14)

czyli równanie bilansu energii sformułowane dla układu zamkniętego, identyczne jak równanie (2). W analogiczny sposób równanie (2) można przekształcić do postaci (11). Różniczkowa forma równania (11) jest następująca

(15)

Zróżniczkujmy stronami równanie (12)

(16)

i podstawmy otrzymany wynik do równania (15)

(17)

W ten sposób równanie (15) przekształciliśmy w równanie (3).

2

3. Adiatermiczny wymiennik ciepła Zajmiemy się bilansem energii adiatermicznego wymiennika ciepła w stanie ustalonym. Ogólne równanie bilansu energii dla układu przepływowego ma postać (4). Rozpatrzymy trzy przypadki szczególne, zależnie od sposobu poprowadzenia osłony bilansowej. Dla wszystkich rozpatrywanych przypadków, z uwagi na analizę stanu ustalonego, jest

(18)

3.1. Osłona obejmuje kanał z czynnikiem cieplejszym

(19)

(20)

Po podstawieniu do (4) zależności (18) – (20) otrzymujemy

(21)

i po uporządkowaniu

(22)

Strumień ciepła oddawanego przez czynnik gorący jest równy spadkowi strumienia entalpii tego czynnika.

3

3.2. Osłona obejmuje kanał z czynnikiem zimniejszym

(23)

(24)

Po wprowadzeniu do (4) wyrażeń (18), (23) i (24) dostajemy

(25)

i po uporządkowaniu

(26)

Strumień ciepła pobieranego przez czynnik zimny jest równy przyrostowi strumienia entalpii tego czynnika.

3.3. Osłona obejmuje dwa kanały

(27)

(28)

Po podstawieniu do (4) wyrażeń (18), (27) i (28) dostajemy

(29)

i po uporządkowaniu

(30)

Spadek strumienia entalpii czynnika ciepłego jest równy przyrostowi strumienia entalpii czynnika zimnego.

4

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument