Prądy oczkowe - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Prądy oczkowe - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (73 KB)
3 strony
833Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do prądów oczkowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Zadanie 1 W układzie jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów metodą prądów oczkowych

R =31 R =44

E =25V1 E =3V2

E =13V3

R =22

R =15

R =56

R =103

I’1 I’2 I’3

I1 I3

I4I2

I5

     

5 1 4 10 2 3

6

5

4

3

2

1

R R R R R R

VE

VE VE

13 3 25

3

2

1

  

Prądy w gałęziach zewnętrznych są równe prądom oczkowym (z odpowiednim znakiem), a w gałęziach wewnętrznych – sumie (różnicy) sąsiednich prądów oczkowych. I1=I’1 I2=I’1-I’2 I3=-I’2 I4=I’3-I’2 I5=-I’3

325 ' 265

' 3

25 ' 33

' 1543

' 2

13 ' 2321

' 1

)(

)(

)(

EERIRRI ERIRIRRRI

ERIRRRI







     EIR 

  

  

 

  

  

 



32

2

1

655

55433

3321

0

0

EE E

E

RRR RRRRR

RRRR

Metodą wyznaczników obliczamy

  

  

   3'3

2' 2

1' 1 ,, III

macierz rezystancji:

  

  

 

  

  

 



610 11510

01015

5110 1141010

0101023

Obliczamy wyznacznik główny macierzy:

735600151350 01506)10()10()1()1(15)1()10(00)1()10(61515

 

oraz wyznaczniki 321 ,,  ,

2205161506)3()10()1()1(25)1()3(016)1()10(61525 6116 1153

01025 det1



   

  

 

 

147015002402700)3(06)10(2516)1(1516)10(00)1(256)3(15 6160 1310

02515 det2



   

  

 

22051600452503600 0152516)10()10()1()3(15)1()10(250)3()10(161515

1610 31510 251015

det3

 

   

  

 

 

stąd prądy oczkowe:

3 735 2205

2 735

1470

3 735 2205

' 3

' 2

' 1







I

I

I

Z wcześniejszych równań: I1=I’1 I2=I’1-I’2 I3=-I’2 I4=I’3-I’2 I5=-I’3 Czyli:

AI AI

AI AI

AI

3 123

2 123

3

5

4

3

2

1

 

 

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument