Narzędzia relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Narzędzia relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (181 KB)
10 strona
379Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: narzędzia relacji inwestorskich.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Narzędzia relacji inwestorskich na przykładzie Banku PEKAO SA.

2

Wstęp

Przedmiotem mojej pracy są relacje inwestorskie na przykładzie banku PEKAO SA w

Polsce na dzień 18 grudnia 2008 roku. Bank PEKAO SA – (Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna) został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt

notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni później

Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru

handlowego. Obecnie Bank Polska Kasa Opieki SA, jako największy w Polsce bank

uniwersalny, zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych, finansuje

handel zagraniczny i zarządza funduszami powierniczymi. Angażuje się także w bankowość

hipoteczną i doradztwo finansowe. Marka banku jest rozpoznawana w całej Polsce. Misją

Banku jest zapewnienie akcjonariuszom stałego i atrakcyjnego wzrostu wartości Banku,

poprzez umacnianie jego pozycji lidera na rynku krajowym oraz systematyczny rozwój na

rynkach Europy Środkowej, jako uniwersalnej instytucji finansowej będącej rzetelnym

partnerem dla klientów i najlepszym miejscem pracy dla najlepszych ludzi. Jest to ważny

temat w obecnym czasie, ponieważ w polskim środowisku giełdowym zaczynają zachodzić

zmiany – większe możliwości zwiększają także konkurencję na rynku inwestycyjnym.

Efektem jest konieczność stosowania oczywistych na innych rynkach standardów, między

innymi fachowych narzędzi w komunikacji z rynkiem inwestorskim.

Relacje inwestorskie to proces polegający na gospodarowaniu informacjami z zakresu

zarządzania przedsiębiorstwem w szczególności aspekcie takich obszarów jak marketing,

finanse, planowanie, kontrola oraz produkcja, pomiędzy spółka giełdową a inwestorami.

Głównymi celami relacji inwestorskich jest:

 informowanie inwestorów o działalności spółki,

 budowanie zaufania,

 obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki.

3

Rodzaje narzędzi inwestorskich.

Do narzędzi relacji inwestorskich zaliczamy:

Relacje z mediami ( media relations) – zbiór działań i czynników, które skutkuje

świadomym przekazywaniem mediom informacji ważnych dla firmy i jej

otoczenia. Efektywne media relations pozwalają świadomie zarządzać

informowaniem określonych grup docelowych za pośrednictwem mediów.

Raporty analityczne – to publicznie dostępne analizy spółki i rynku, wykonane

przez profesjonalistów. Raporty są bardzo ważne dla inwestorów, którzy skazani

są na szukanie informacji o spółce w różnych publicznych źródłach.

Cyklicznie otwarte spotkania – dla spółki istotne są spotkania z analitykami i

inwestorami, szczególnie po publikacji wyników półrocznych i rocznych, lub przy

okazji ważnych zmian w biznesie spółki. Na spotkaniach spółki właściciele firmy

mogą się w odpowiedni sposób zaprezentować i przekazać najistotniejsze

informacje oraz nawiązać dialog z inwestorami.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy – standardowo odbywają się raz w roku,

najlepiej w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy

uczestnictwo w zgromadzeniu. Często spotkania takie organizowane są w

siedzibie spółki, co daje dodatkową możliwość promocji firmy. Na każde

zgromadzenie powinny zostać przygotowane materiały reklamowe i raport roczny.

Strona internetowa – informacje na niej powinny być ciągle aktualizowana,

nawigacja po stronie powinna być łatwa. Spółka może też wysyłać elektroniczny

biuletyn informacyjny do wszystkich, którzy wyrażają chęć jego otrzymania.

Promowanie marki – to inaczej znak firmowy, fabryczny, znak określający

producenta. Traktowany jest jako rodzaj świadectwa, oznacza, że spółka nie

wstydzi się swojego wyrobu. W krajach rozwiniętych, gdzie znana marka

korzystnie wpływa na wartość firmy, firmy nią dysponujące przyciągają większą

liczbę inwestorów. Spółki notowane dłuższy czas na giełdzie cieszą się relatywnie

większą rozpoznawalnością swojej marki niż prywatne spółki podobnej

wielkości.1

1 http://www.proto.pl/raport_proto/info

4

Specjaliści wymieniają, co najmniej trzy główne korzyści z właściwego prowadzenia

działań relacji inwestorskich dokonywanych za pomocna narzędzi inwestorskich.

Korzyść pierwsza - płynność akcji

Płynność akcji przedsiębiorstwa, na którą wpływają relacje inwestorskie, odgrywa

kluczową rolę w osiągnięciu pełnej wyceny i zmniejszeniu kosztu kapitału. Fakt, że płynność

akcji jest ważną determinantą zdolności firmy do pozyskiwania kapitałów, a także

pozytywnie wpływa na wycenę akcji został potwierdzony badaniami. Korzyści wynikające z

większej płynności akcji powodują, że spółki są chętne do podejmowania starań mających na

celu poprawę sytuacji w tym zakresie Dobrze realizowane relacje inwestorskie pomagają w

przyciąganiu nowych i utrzymywaniu obecnych inwestorów, co bezpośrednio przekłada się

na płynność.

Korzyść druga - koszt kapitału

Profesjonalne relacje inwestorskie mają znaczny wpływ na obniżanie kosztu kapitału

dla spółki, od kiedy zaś biznes jest ostatecznie wyceniany na podstawie różnicy między

kosztem kapitału a zwrotem z kapitału, obniżanie kosztu kapitału jest równie ważne, co

zwiększanie zwrotu z kapitału. Jest to korzystne zarówno dla akcjonariuszy, ponieważ

wpływa na wycenę akcji, jak i dla samych przedsiębiorstw, ponieważ efektywnie rozszerza

zestaw możliwych inwestycji spółki. Korzyścią z lepiej poinformowanych i lojalnych

akcjonariuszy oraz wyższej płynności akcji jest niższy koszt pozyskania kapitału.

Korzyść trzecia - wycena spółki

Najbardziej widocznym efektem profesjonalnych relacji inwestorskich jest

prawidłowa (najczęściej wyższa) wycena spółki. Jest to korzystne zarówno dla akcjonariuszy,

jak i spółek. Firma jest z reguły zainteresowana jak najwyższą ceną swoich akcji. Aby

utrzymać popyt na akcje spółki na wysokim poziomie, należy efektywnie informować

inwestorów o działalności firmy. Przepływ informacji między spółką a jej akcjonariuszami

pozwala im patrzeć na giełdowy kurs, jako na długofalowy trend i nie reagować nerwowo na

doraźne spadki i wzrosty. Przedsiębiorstwa o wysokiej przejrzystości są postrzegane, jako

mniej ryzykowne i przez to są wyżej wyceniane. Ponadto pełniejsza informacja pozwala

dokonać prawidłowej wyceny spółki, dzięki czemu rzadziej dochodzi do niedoszacowania jej

przez rynek.2

5

Analiza relacji inwestorskich w banku PEKAO SA

Bank Pekao S.A. działa od 79 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej pod

względem kapitalizacji rynkowej. Pod względem wysokości kredytów, depozytów i

produktów inwestycyjnych jest liderem rynku w Polsce. Dysponuje drugą co do wielkości

siecią oddziałów (1059 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 3000 bezpłatnych

bankomatów w Polsce i 17000 w całej Europie. Bank Pekao S.A. należy do Grupy UniCredit,

która jest obecna w 22 krajach, zatrudnia 180 tys. osób i obsługuje ponad 40 mln klientów w

ponad 10 300 placówkach. Jest to również bank nowoczesny, wprowadził do serwisu

PEKAO24 nowe usługi. Począwszy od 1 lipca 2007 roku klienci Banku mogą za pomocą

SMS zlokalizować najbliższy bankomat, z którego wypłata kartą Maestro jest bezpłatna. Jest

to pierwszy tego typu serwis bankowy w kraju.

Bank PEKAO SA posiada własną stronę internetową - jest to www.pekao.com.pl.

Strona ta jest bardzo przejrzysta, łatwa w nawigacji. Nie ma tam zakładki nazwanej dosłownie

„relacje inwestorskie”, ale jest zakładka pod nazwą „informacje dla inwestorów”, a w niej

można znaleźć wszystkie informacje, które mogłyby zainteresować inwestora aktualnego, jaki

i przyszłego. Zakładka ta zawiera: aktualności, raporty bieżące, wyniki finansowe, raport

roczny, informacje i prezentacje, regulamin walnych zgromadzeń akcjonariuszy, kalendarz,

spis analityków, akcjonariat oraz informacje o integracji Banku PEKAO i BPH. Strona jest

również dostępna w wersji angielskiej.

Bank Pekao SA przekazuje ważne informacje prasie, robi to na stronie internetowej w

zakładce pod nazwą Biuro Prasowe – tam są komunikaty prasowe, informacje o produktach i

usługach, dane o wynikach finansowych, informacje o zmianach oprocentowania i o innych

wydarzeniach ważnych dla banku np. o zmianie w składzie Zarządu Banku PEKAO SA. Jest

podany kontakt dla mediów oraz są materiały dla mediów: prezentacje, bank w liczbach, są

pokazane budynki banku, karty płatnicze, logotypy, są również umieszczone zdjęcia

pracowników banku, na których widać, że w banku są zatrudniane osoby niepełnosprawne,

np. na wózku inwalidzkim, co moim zdaniem dobrze świadczy o banku. Jest również

archiwum starych komunikatów prasowych z kilku lat. Komunikaty prasowe są

aktualizowane na bieżąco, ostatni komunikat jest z dnia 12 grudnia 2008 roku. Bank Pekao

SA reklamuje się również w telewizji i radio, zachęca do zakupu obligacji państwowych.

Obecnie Bank Pekao SA przygotował specjalną promocję Pożyczki Ekspresowej - kredytu

2 http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16784463,jakie-korzysci-przynosza-relacje-inwestorskie.html

6

gotówkowego dla klientów indywidualnych, którego Bank udziela od ręki, to może być nawet

20 – krotność dochodów, na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli. Akcja obejmująca

telewizję, prasę, Internet i oddziały banku podkreśla, że kredyt ten jest dostępny bez prowizji

i „od ręki”.

W zakładce informacje dla inwestorów są umieszczone raporty roczne od 1999 –

2007 roku. W raporcie rocznym znajdują się dane takie jak: suma bilansowa, wskaźniki

finansowe, wskaźnik inflacji, kurs euro i dolara w danym roku, wynik z tytułu odsetek i

prowizji, wynik z działalności bankowej, zysk netto i brutto, kurs akcji Banku na koniec roku.

W raporcie rocznym jest również spis rady nadzorczej i zarządu Banku, wiadomość do

akcjonariuszy Banku od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawierające podsumowanie

roku.

Raporty bieżące publikowane są na stronie Banku Pekao SA, pierwszy raport jest z

2001 roku a ostatnie jest z 16 grudnia 2008 roku i dotyczy informacji o nabyciu/zbyciu akcji

Banku Pekao S.A. Raport bieżący przedstawiony jest w formie tabeli, w kolumnach są dane z

zakresu informacji oraz pola do uzupełnienia.

W sprawozdaniu rocznym są dane od 1998 roku do III kwartału 2008 roku. Raport

roczny składa się z: podsumowania, zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu rocznego,

skonsolidowane informacje finansowe w układzie porównanym, sprawozdania finansowe i

informacje dodatkowe tj. opis dokonań banku, wydarzenia po dacie bilansu, informacje o

toczących się postępowaniach, czynniki, które będą miały wpływ na wynik, co najmniej

ostatniego kwartału i inne.

Na stronie banku jest wykaz analityków, z którymi bank współpracuje: jest podany

broker (np. Nomura, JP Morgan), imię i nazwisko analityka i jego adres e-mail. Bank Pekao

współpracuje z 16 analitykami, ok. połowa analityków jest z Polski.

Na stronie internetowej w zakładce informacje o Banku Pekao SA jest informacja o

ładzie korporacyjnym:

Zarząd Banku PEKAO SA

Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu Banku, CEO

Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

Paolo Iannone - Wiceprezes Zarządu Banku

Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku

7

Katarzyna Niezgoda - Wiceprezes Zarządu Banku

Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku

Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący

Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady

Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczący

Paweł Dangel

Fausto Galmarini

Oliver Greene

Leszek Pawłowicz

Enrico Pavoni

Krzysztof Pawłowski

Podany jest regulamin zarządu i rady nadzorczej Banku Pekao SA w plikach pdf.

W zakładce informacji dla inwestorów jest podany regulamin walnego zgromadzenia

akcjonariuszy, według którego obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanych dalej "WZ"),

odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa

Opieki S A (zwanego dalej "Statutem Banku"), Prawa o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w

Spółkach Publicznych. Obrady WZ otwiera Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący

Rady, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady.

W informacjach dla inwestorów jest zakładka akcjonariat, w którym są dane o kapitale

akcyjnym Banku Pekao SA. Z danych w niej zawartych wynika, że kapitał akcyjny wynosi

262 212 629 zł.

Akcjonariat Banku Pekao SA

Liczba akcji

Udział w kapitale akcyjnym (%)

Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)

UniCredito Italiano S.p.A.

155 433 755 59,28 155 433 755 59,28

Pozostali inwestorzy

106 778 874 40,72 106 778 874 40,72

Razem 262 212 629 100,00 262 212 629 100,00

8

W kalendarzu są przedstawione terminy publikowanych skonsolidowanych raportów

kwartalnych, półrocznych i rocznych. (Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki

dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim

państwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa

stanowiła jedną jednostkę).3

1. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy 7 maja 2008 I kwartał 2008 1 sierpnia 2008 II kwartał 2008 12 listopada 2008 III kwartał 2008 20 lutego 2009 IV kwartał 2008

2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy 23 września 2008 I półrocze 2008

3. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy 12 marca 2009 za rok 2008

4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:

Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy 12 marca 2009 za rok 2008

W informacjach dla inwestorów jest zakładka – informacje i prezentacje, zawiera ona

transmisje wyników Banku po 3 kwartale 2008r. (transmisja w j. angielskim) oraz prezentację

tych wyników w postaci wykresów. Wykresy są przedstawione w języku polskim, w sposób

bardzo czytelny, zrozumiały, bardzo pomysłowo zostało to przygotowane.

Bank Pekao SA promuje swoją markę sponsorując różnego rodzaju imprezy np. co

roku Bank Pekao SA sponsoruje wybrany koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia

Amadeus, WOŚP, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Podczas takich imprez widoczne jest

logo sponsora, co można traktować jako promocję firmy. Promuje się również przez prasę,

telewizję, radio i Internet. W prasie o Banku Pekao SA w ubiegłym roku ukazało się 340

przekazów, w tym większość neutralnych (282) i 16 negatywnych. Wśród dziennikarzy

najczęściej piszących na temat banków był Piotr Utrata piszący dla dziennika Parkiet, a także

Krzysztof Pączkowski z Gazety Prawnej oraz Jacek Iskra z Gazety Wyborczej. Informacje na 3 http://www.newtrader.pl/fundamental_1,22.php

9

ten temat najczęściej publikowano w takich dziennikach jak Parkiet, Rzeczpospolita oraz Puls

Biznesu. O banku pisano najczęściej w kontekście wyników finansowych oraz udzielanych

przez niego kredytów. Wielokrotnie publikowano wypowiedzi analityków, pracowników

banków i prezesów.

Na stronie internetowej banku i w Internecie nie znalazłam żadnych informacji na

temat cyklicznie otwartych spotkaniach w Banku Pekao SA, które odgrywają dużą rolę

szczególnie po opublikowanym półrocznym i rocznym raporcie.

W zakładce inwestorskiej podany jest kontakt do biura relacji inwestorskich, podane

są numery telefonów, fax, ogólny e-mail i e-maile do poszczególnych pracowników

zajmujących się relacjami inwestorskimi wraz z ich imionami i nazwiskami. 4

4 www.pekao.com

10

Zakończenie

Podsumowując stwierdzam, że relacje inwestorskie w banku PEKAO SA są

prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na stronie internetowej można znaleźć wszystkie

interesujące dla inwestora informacje. Są one przedstawione w sposób czytelny, prosty i

bardzo profesjonalny. Dane są aktualizowane na bieżąco.

Uważam, że bank PEKAO SA słusznie został ogłoszony najlepszą polską spółką w

zakresie relacji inwestorskich w 2006 roku, jego stronie internetowej nie można niczego

zarzucić, jest prowadzona na profesjonalnym poziomie.

Bank PEKAO SA w swoich relacjach inwestorskich wykorzystuje prawie wszystkie

narzędzia relacji inwestorskich, czyli: relacje z mediami, raporty analityczne, walne

zgromadzenia akcjonariuszy, stronę internetową i promowanie marki. Nie wykorzystuje

natomiast cyklicznie otwartych spotkań.

Bank ten bardzo dobrze funkcjonuje, np. w 2007 roku Grupa Banku PEKAO SA

zaraportowała wynik netto przypadający na akcjonariuszy w wysokości 2155, 5 mln zł, o 20%

wyższy w warunkach porównywalnych niż w 2006 roku.

Bank Pekao SA został nagrodzony w ósmej edycji konkursu IR Magazine Continental

Europe Awards za najlepsze europejskie praktyki w dziedzinie relacji inwestorskich.

Efektywnie prowadzone relacje inwestorskie przez specjalistów Banku Pekao SA

pozytywnie wpływają na wizerunek spółki, urzeczywistniają jej wycenę rynkową i w efekcie

obniżają koszt kapitału spółki. Budowanie dobrych relacji z inwestorami wymaga czasu,

przemyślanej strategii i sporego wysiłku ze strony spółki, jednak takie działania na pewno

przynoszą korzyści. Dzięki nim budowane jest zaufanie między spółką a akcjonariuszami i

potencjalnymi inwestorami. Z przedstawionych w pracy informacji wynika, że Bank PEKAO

SA posiada dobre relacje z inwestorami oraz ich zaufanie, dzięki czemu tak dobrze

funkcjonuje na rynku. Bank PEKAO SA jest wzorem do naśladowania dla innych banków nie

tylko w Polsce, ale i zagranicą. Uważam, że możemy być dumni, że mamy w Polsce taki bank

i ludzi którzy nim zarządzają w taki sposób.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument