Rekrutacja na studia w WIIZ - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Rekrutacja na studia w WIIZ - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

PDF (304 KB)
13 strona
550Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do rekrutacji na studia w WIIZ pokazujące diagramy przepływu danych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - Założenia Rekrutacja na studia.doc

REKRUTACJA NA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA WIIZ

Funkcje główne: 1. Automatyzacja postępowania rekrutacyjnego

Funkcje pomocnicze: 1. Dostęp do danych o kandydatach 2. Modyfikacja danych o kandydatach 3. Tworzenie raportów o różnych zapytaniach

Założenia: 1. System działa na platformie Windows 2. System działa na wielu stanowiskach i jest współdzielony 3. System korzysta z bazy danych kandydatów umieszczonej na wspólnym serwerze 4. Dane kandydatów są wprowadzane do bazy danych na dwa sposoby: przesyłane

formularzem umieszczonym na stronie internetowej oraz skanowane specjalnym czytnikiem ze standaryzowanych podań

5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wprowadzane do systemu przez komisje rekrutacyjne

6. Ze względu na organizację pracy, administracyjne prawa dostępu do systemu ma tylko jedna osoba

Ograniczenia: 1. Rozporządzenie rektora w sprawie postępowania rekrutacyjnego 2. Limity na dany kierunek określone są przez radę wydziału 3. Ustawa o ochronie danych osobowych

Wejścia: 1. Dane kandydatów 2. Limity studiów 3. Warunki postępowania kwalifikacyjnego 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 5. Sale egzaminacyjne wraz z ilością miejsc 6. Wzory zawiadomień dla kandydatów

Wyjścia: 1. Lista przydzielenia kandydatów do sal na egzaminy pisemne 2. Lista przydzielenia kandydatów do sal na rozmowy kwalifikacyjne 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na dany kierunek studiów 4. Ranking ze względu na ilość punktów 5. Zawiadomienia

Diagramy Przepływu Danych

Zawiadomienie o egzaminie Zawiadomienie o decyzji

Rekrutacja na studia

1

Kandydat

Dane kandydatów

Sale egzaminacyjne

Wzory zawiadomień

Komisja rekrutacyjna

Administrator

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Podanie

Dane kandydata Raporty

Dane kandydata Wyniki egzaminów Kryteria przyjęcia Zapytania SQL

Przydzielenie sal

Operacje na danych Raporty

Operacje na danych Limity przyjęć

Pojemność i dostępność sal Wzory zawiadomień

Zapytania SQL Wczytane podania

Dane kandydatów

Operacje na bazie danych kandydatów

Dane do zapytań SQL

Operacje na bazie danych zawiadomień

Operacje na bazie danych wyników

Operacje na bazie danych sal

Operacje na bazie danychOperacje na bazie danych

Operacje kandydata

1.1

Operacje komisji

rekrutacyjnej

1.2

Operacje administratora

1.3

Kandydat Komisja rekrutacyjna Administrator

Dane kandydatów

Sale egzaminacyjne

Wzory zawiadomień

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Dane osobowe Dane o ukończonej szkole

Dane o przedmiocie na egzamin

Dane o wybranym kierunku studiów

Sprawdzone dane kandydata Wyniki postępowania

kwalifikacyjnego Decyzja o przyjęciu

kandydata Przydzielenie sal na egzamin

Zapytania SQL

Operacje na bazie danych Zapytania SQL

Limit przyjęć Wczytanie podań

Dane kandydata Raporty

Dane kandydata Dane o salach

Dane o zawiadomieniach Raporty

Zawiadomienie o egzaminie Zawiadomienie o decyzji

Dane osobowe Dane o szkole

Dane o ocenach na świadectwie

Przedmioty na egzamin Kierunek studiów

Operacje na bazie danych

Dane o kandydatach Raporty

Dane ze świadectwa

Id Osoby Wybrany przedmiot Ocena z egzaminu

Operacje na bazie danych Operacje na bazie danych

Decyzja

DFD Poziom 1

DFD Operacje Kandydata

Wypełnienie podania

1.1.1

Kandydat

Podanie na studia Weryfikacja danych Dane osobowe

Dane o szkole Dane o świadectwie

Kierunek Przedmioty na egzamin

Przesłanie podania

1.1.2

Wypisane podanie

Dane kandydata

Dane o kandydacie

Wzór podania

DFD Operacje Administratora

Administrator

Modyfikacja zawartości

1.3.1

Definiowanie zapytań

1.3.3

Dane kandydatów

Wzory zawiadomień

Sale egzaminacyjne

Dodawanie danych

1.3.2

Kryteria do wykonania raportu

Nowe dane

Zapytanie SQL Edycja zawiadomień

Dodawanie nowych wzorów zawiadomień

Edycja listy i pojemności sal egzaminacyjnych

Edycja danych o kandydatach

Dane z podania

Dane do modyfikacji

Raporty

Odpowiedź na zapytanie

DFD Operacje Komisji Rekrutacyjnej

Kryterium Lista

Id osoby

Id osoby

Komisja Rekrutacyjna

Weryfikacja danych kandydata

1.2.1

Dodanie wyników egzaminów

1.2.2

Podjęcie decyzji o przyjęciu

kandydata 1.2.3

Przydzielenie sal na egzamin

1.2.4

Definiowanie zapytań

1.2.5

Drukowanie zawiadomień

1.2.6

Wygenerowanie standardowych list

kandydatów 1.2.7

Dane kandydatów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Sale egzaminacyjne Wzory

zawiadomień

Końcowa ilość punktów Ocena z egzaminu

Decyzja

Id osoby Przedmiot

Zapytania SQL Zestawienia

Rodzaj zawiadomienia Dane kandydata

Rezerwacja Data

Godzina Przedmiot

Lokalizacja Pojemność

Id osoby Rodzaj KorespondencjaseryjnaId osoby

Ocena Decyzja Id osoby Punkty

Zapytanie SQL Zestawienia

Zapytanie SQL zestawienia

Zapytanie SQL Zestawienia

Zapytanie SQL Zestawienia

Specyfikacja procesu

Proces: 1.2.3 Nazwa: Wyliczenie liczby punktów za świadectwo Dane wejściowe: wczytane wybrane oceny ze świadectwa Danewyjściowe: ranking kandydatów ze względu na liczbę punktów ze

świadectwa

OPEN baza danych z podaniami kandydatów FOR i=1 To Ilość Kandydatów STEP 1

FIND Kandydat o numerze i N1=(O1+ O2+ O3+ O4+ O5+ O6+ O7)/7 N2=O8 N3=O9 N4=O10 N5=O11 IF (N1, N2, N3, N4, N5) < >0 THEN

NK=(N1+ N2+ N3+ N4+ N5)*100 Zapisz wynik

ELSE Komunikat o błędzie

END IF NEXT i PRINT ranking ocen za świadectwo CLOSE baza danych z podaniami kandydatów

Diagramy UML – diagram klas

+dodajDane() +zmieńDane() +zmianaStatusu() +wyszukajDane()

+pesel : Integer +nazwisko : String +imię : String +drugieImię : String +adres : Single +kod : String +miasto : String +wku : String -niepełnosprawność : Boolean +dataUrodzenia : Date +miejsceUrodzenia : String +płeć : String +narodowość : String +kraj : String +szkoła

Kandydat

+idSzkoły +nazwa +adres +kod +miasto #typSzkoły

Szkoła

+zmianaStatusu()

#numer +oryginał : Boolean +wydawcaŚwiadectwa +właścicielŚwiadectwa

Świadectwo

+idMiejsca +adres +sala +ilośćMiejsc

MiejsceEgzaminów

+idOsoby +NrŚwiadectwa +ocenaPrzedmiot1 +ocenaPrzedmiot2 +ocenaPrzedmiot3 +ocenaPrzedmiot4 +ocenaPrzedmiot5 +ocenaPrzedmiot6 +ocenaPrzedmiot7 +ocenaPrzedmiot8 +ocenaPrzedmiot9 +ocenaPrzedmiot10 +ocenaPrzedmiot11

OcenyŚwiadectwo

+idWKU +adres +kod +miasto

WKU

-zliczPunktyPrzedmiotowe() -zliczPunktyEgzaminowe() -zliczSumę() +uporzadkujWyniki()

PrzelicznikPunktów

+przydzielMiejsce() +przydzielGodzinę() +wybierzPrzedmiot()

+idOsoby +przedmiot1 +przedmiot2 +idMiejsca +godzina

PrzydziałEgzaminu

+idOsoby +ocenaPrzedmiot1 +ocenaPrzedmiot2 +maturaŁączona

OcenyEgzamin

+sprawdźZawartość() +uzupełnijZawartość()

+świadectwo : Boolean +zaświadczenieLekarskie : Boolean +potwierdzenieZapłaty : Boolean +zdjęcia : Boolean +podanie : Boolean

KompletDokumentów

-przeprowadźRozmowę() +określStatusRozmowy()

RozmowaKwalifikacyjna

+weryfikujDokumenty() -przeprowadźRozmowę() -przeprowadźEgzamin() +wpiszWyniki() +przyjmijKandydata()

KomisjaRekrutacyjna

+stwórzRaport() +podajKryteriaRaportu() +drukujRaport()

Raporty

+idOsoby +status +kierunek

Decyzja

1 1

1

1

1 1

1

*

1

1..*

1

0..1

1..*

1

1..*

1 1

1..*

1 1..*

1..*

1..*

1

0..11

0..*

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1 1

Uczęszcza do

Sprawdza

W ys

ta w

ia

Zawiera

Podlega

Składa

Pobiera

P ob

ie ra

P os

ia da

Ma P

rz ek

az uj

e

P od

ej m

uj e

Przeprowadza

Ma

Przydziela

W pi

su je

G en

er uj

e

D ob

ie ra

Diagram klas

+dodajDane() +zmieńDane() +zmianaStatusu() +wyszukajDane()

+pesel : Integer +nazwisko : String +imię : String +drugieImię : String +adres : Single +kod : String +miasto : String +wku : String -niepełnosprawność : Boolean +dataUrodzenia : Date +miejsceUrodzenia : String +płeć : String +narodowość : String +kraj : String +szkoła

Kandydat {persistent}

+idSzkoły +nazwa +adres +kod +miasto #typSzkoły

Szkoła {persistent}

+zmianaStatusu()

#numer +oryginał : Boolean +wydawcaŚwiadectwa +właścicielŚwiadectwa

Świadectwo {persistent}

+idMiejsca +adres +sala +ilośćMiejsc

MiejsceEgzaminów {persistent}

+idOsoby +NrŚwiadectwa +ocenaPrzedmiot1 +ocenaPrzedmiot2 +ocenaPrzedmiot3 +ocenaPrzedmiot4 +ocenaPrzedmiot5 +ocenaPrzedmiot6 +ocenaPrzedmiot7 +ocenaPrzedmiot8 +ocenaPrzedmiot9 +ocenaPrzedmiot10 +ocenaPrzedmiot11

OcenyŚwiadectwo {persistent}

+idWKU +adres +kod +miasto

WKU {persistant}

+przydzielMiejsce() +przydzielGodzinę() +wybierzPrzedmiot()

+idOsoby +przedmiot1 +przedmiot2 +idMiejsca +godzina

PrzydziałEgzaminu {persistent}

+idOsoby +ocenaPrzedmiot1 +ocenaPrzedmiot2 +maturaŁączona

OcenyEgzamin {persistent}

+idOsoby +status +kierunek

Decyzja {persistent}

1

1

1 1

1

*

1

0..1

1..*

1

1..* 1..*

1

0..*

1

1

Diagram klas do bazy danych

1

1..*

Diagramy UML – diagram przypadków użycia

Kandydat

Komisja rekrutacyjna

System

Złóż dokumenty

Wylicz punkty za świadectwo

Wylicz punkty za egzamin

Wylicz punkty końcwe

Przydziel salę ______________

sprawdź przedmiot

Zrób ranking

Wybierz kierunek

Wybierz przedmiot

Określ sposób rekrutacji ________________________

sprawdź kierunek

Wylicz punkty za rozmowę

Generuj zawiadomienia _____________________

sprawdź decyzję

Rekrutacja

1 1..*

System

1..* 1

<<include>>

<<include>>

Wpisz dane __________

pobierz dokumenty

«extends»

«extends»

1 1..*

«extends»

Kandydat

1 1

System

Wylicz punkty _____________

sprawdź sposób rekrutacji

«extends»

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

1 1..* 1..* 1..*

System Kandydat

1 1..*

Wpisz decyzję «extends»

1..* *

Diagram przypadków użycia 1

Komisja rekrutacyjna

Wpisz oceny ___________

sprawdź sposób rekrutacji

Wpisz decyzję _____________

sprawdź ilość punktów

Sprawdź poprawność danych

Przeprowadź egzamin Przeprowadź rozmowę

Określ sposób rekrutacji

Rekrutacja

System

<<include>>

«extends»

<<include>>

1..* 1

1 * * 1

Komisja rekrutacyjna

1 1..* 1..* 1

System

Komisja rekrutacyjna System

1 1..*

Zrób ranking

«extends»

Diagram przypadków użycia 2

Diagramy UML – diagram przebiegu

:Kandydat :System :Komisja rekrutacyjna

*[ilość kierunków] złóż(Dokumenty)

zapisz(Dane)

*[ilość kandydatów] prześlij(Dane)

zapisz(Poprawione dane) sprawdź(Dane)

określ(sposób rekrutacji)

przeprowadź(egzamin)zapisz(Wyniki)

[egzamin, rozmowa] skieruj(Egzamin]

wylicz(Punkty za świadectwo)

wylicz(Punkty końcowe)

generuj(Ranking)

podejmij(Decyzja)wpisz(Limit)

przyjmij(Limit, Ranking)podaj(Wynik)

odbierz(Decyzja) generuj(Raport)

podpisz(Raport)

Diagram przebiegu (diagram sekwencji)

Diagramy UML – diagram czynności

Komisja rekrutacyjnaSystemKandydat

Złóż dokumenty

Wprowadź dane do bazy

Sprawdź decyzję

*[ilość kierunków]

Określ sposób rekrutacji

[świadectwo] [rozmowa] [świadectwo i pisemny]

Wylicz punkty za świadectwo

Wpisz ocenę z egzaminu

Przydziel salę

Przydziel salę

Sprawdź dane

Wylicz punkty za świadectwo

Drukuj listę przydziału do sal

Przeprowadź egzamin

Wylicz punkty

Wykonaj ranking Podejmij decyzję

Wpisz limitDokonaj automatycznego przyjęcia

Generuj listy

Diagram czynności z odpowiedzialnością (diagram aktywności)

Sposób liczenia punktów na diagramie DC2

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument