Kazus z prawa handlowego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka10 maja 2013

Kazus z prawa handlowego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

RTF (38 KB)
2 strony
340Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające kazusa z prawa handlowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kazus z prawa handlowego - spółka partnerska

Przyjaciele A. Ziemba, M. Nowak , J. Kowalski uzgodnili ,że zawrą umowę spółki partnerskiej w celu prowadzenia kancelarii adwokackiej . J. Kowalski i A. Ziemba byli znanymi i cenionymi na rynku adwokatami , natomiast M. Nowak był aplikantem adwokackim . W KRS odmówiono rejestracji spółki , podając za przyczynę , to iż M . Nowak nie wykonuje wolnego zawodu . Ostatecznie spółka została zarejestrowana , a partnerami zostali w niej A .Ziemba i J. Kowalski .Partnerzy w celu prowadzenia działalności wynajęli lokal , zakupili meble oraz samochód . Postanowili , że samochód zarejestrują na powstałą spółkę partnerską .Na początku działalności firma dobrze prosperowała . A . Ziemba zaciągnął więc kredyt w banku , w celu rozwoju działalności na kwotę 100.000 zł.W związku ze zmianami na rynku , radykalnym zmniejszeniem popytu na oferowane przez partnerów usługi , a do tego w pobliżu powstała konkurencyjna kancelaria, która przejęła część stałej klienteli .W krótkim czasie okazało się ,że spółka partnerska A. Ziemby i J. Kowalskiego popadła w długi , a spłata reszty kredytu i odsetek przerosła ich możliwości finansowe. Ogłoszono upadłość spółki. PYTANIA 1. Czy rzeczywiści KRS mógł odmówić wpisu do rejestru , podając za podstawę brak uprawnień 2. Czy odmowa wpisu na podstawie w/w przyczyny musi oznaczać dla M. Nowaka brak możliwości działania w spółce partnerskiej jaka ostatecznie powstała. 3. Jak kształtuję się odpowiedzialność za dług kancelarii zaciągnięty przez A. Ziembe Kogo może pozywać kredytodawca 4. Czy zakupiony samochód może być zarejestrowany na spółkę 5. Kto zostanie wpisany w rubrykę Właściciel , jak kształtuję się prawo poszczególnych osób do wspomnianego pojazdu ODPOWIEDZI 1. Tak , na mocy art. 932 2. Nie. Faktycznie M. Nowak nie może być partnerem , gdyż nie wykonuję wolnego zawodu . Po ukończeniu przez niego aplikacji może zostać partnerem , ale wymogiem jest tu zmiana aktu notarialnego umowy spółki , podanie tych zmian do KRS.W obecnej sytuacji może on zostać zatrudniony na podstawie KP : umowa o pracę , umowa zlecenie , umowa o dzieło . 3. Nie ma zastosowania art. 95 KSH , gdyż nie mamy tu doczynienia z odpowiedzialnością zindywidualizowaną związaną bezpośrednio z wolnym zawodem wykonywanym , przez wspólnika czy osoby nim kierowane . Jest to zobowiązanie zawarte w związku z działalnością spółki .Zastosowanie ma tu przepis z art. 31KSH- subsydiarna odpowiedzialność wspólników .Odpowiada więc spółka i wspólnicy, właściwie od kredytodawcy zależy od kogo pierwotnie będzie dochodził swych roszczeń czy od spółki , czy od wspólnika( art. 312 KSH) 4. Nie , gdyż art. 73 USTAWY Prawo o ruchu drogowym , wskazuje że ustawa ta dotyczy obywateli polskich i polskich osób prawnych ( wyjątek Policja i siły zbrojne),a spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej ( o której mowa w art. 33 KC). Nie istnieje przepis stwierdzający ,że spółka partnerska posiada osobowość prawną , a contraria przyjąć należy ,że jej nie ma , a więc nie może zostać wpisana w rubryce właściciel .

5. Mamy tu doczynienia , ze współwłasnością łączną ( nazywana do niepodzielnej ręki ) występującą między wspólnikami , mającą na celu umożliwienie wspólnikom realizację zamierzonego celu .

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument