Ekosystem i biologia - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Ekosystem i biologia - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Bialystok

PDF (81 KB)
1 strona
635Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z biologii: ekosystem i biologia,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Biocenoza – to wszystkie organizmy powiązane ze sobą różnymi zależnościami i  żyjące na określonym obszarze. Biotop – to środowisko nieożywione, którym  organizmy funkcjonują. Ekosystem – tworzą biocenoza i biotop, czyli funkcjonalną  całość  w której zachodzi nieustanna przemiana materii i przepływ energii.   Ekosystem ulega Sukcesji czyli powolnym zmianom bioce i biotopu, które ją tworzą.  Sukcesja pierwotna ‐  występuje gdy ekosystem rozwija się w miejscu gdzie  wcześniej nie było organizmów. Sukc.wtórna ‐  rozwija się na obszarze gdzie  wcześniej istniał inny ekosystem. Producenci – wytwarzają materie organiczną ze  związków nieorganicznych. Konsumenci – pobierają potrzebne związki organiczne  wraz z pożywieniem. Łańcuch pokarmowy – szereg organizmów ustawionych w taki  sposób, że każdy poprzedzająca grupa stanowi pokarm dla organizmów z  następnego ogniwa. Krążenie materii – Jest to proces przemieszczania się wielkich  substancji, wchodzących w skład organizmów, między środowiskiem a organizmami.  Przepływ energii – Jest to zjadanie jednych organizmów przez inne z wyższych  poziomów pokarmowych . Produkcja pierwotna – to ilość materii organicznej  wytworzonej przez producentów. Produkcja wtórna – to ilość materii zgromadzonej  przez konsumentów. Produ. Wtórna jest zawsze mniejsza z powodu strat energii na  każdym poziomie pokarmowym. Biom ‐ rozległy obszar o podobnym klimacie,  charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym.        Obieg węgla‐ Pewna część  dwutlenku węgla jest zawarta w wodzie. Rośliny  wykorzystują go w procesie fotosyntezy do produkcji związków organicznych.  Konsumenci pobierają te związki wraz z pożywieniem, a destrumenci rozkładają je  do prostych związków nie organicznych i dwutlenek węgla wraca do środowiska.  Obieg azotu ‐  Pod wpływem wyładowań atmosf. i pewnych baterii azot przyjmuje  postać związków, które producenci mogą pobrać i wytworzyć niego białka. Next  trafia on do konsum, którzy wykorzystują go do syntezy własnych białek. Odchody  zwierząt, w których znajduje się azot są przetwarzane do azotów niezbędnych  roślinom.    

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument