Projekt integrowanej technologii produkcji pszenicy - Notatki - Geologia, Notatki'z Geologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Projekt integrowanej technologii produkcji pszenicy - Notatki - Geologia, Notatki'z Geologia. University of Bialystok

PDF (204 KB)
6 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z zakresu geologii: projekt integrowanej technologii produkcji pszenicy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

`4wPROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI az Pszenica zwyczajna Kierunek użytkowania Ziarno technologiczne jakościowe Planowany poziom plonu 3,5 t/ha Gleba (kompleks przydatności rolniczej) 4

Zawartość przyswajalnych form

składników:

P2O5 Niska K2O Średnia pH 5,8

Miejsce w zmianowaniu:

1. Bobik samokończący 2. pszenica ozima 3. pszenżyto ozime

Jako przedplon dla pszenicy zastosowano bobik samokończący, taki przedplon zapewniał zmniejszenie porażenia przez choroby i szkodniki płodozmianowe.

Odmiana: Rywalka Uzasadnienie Jest to odmiana przydatna na cele młynarsko-piekarnicze. Mrozoodporność dobra. Odporność na choroby przeciętna jedynie na mączniaka mała. Rośliny średniej wielkości o dość dużej odporności na wyleganie, termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Masa tysiąca ziaren dość duża. Wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypu dość duża, liczba opadania bardzo duża, zawartość białka dość duża, zawartość glutenu duża, a jego jakość wyrażona indeksem – dobra do bardzo dobrej. Szklistość ziarna średnia. Wydajność ogólna mąki dobra, wartość technologiczna dobra – grupa jakościowa (A). Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Jest to forma ozima.

Uprawa roli:

Jesień: podorywka → brona → orka siewna → siew agregatem uprawowo siewnym

Uzasadnienie: Po zbiorze bobiku zastosowano podorywkę w celu przykrycia pociętej słomy i pozostałych resztek pożniwnych, oraz w celu ograniczenia parowania. Kolejnym zabiegiem było zastosowanie brony w celu zniszczenia nowowzeszłych chwastów. Dziesiątego września wykonano orkę siewną a 20 września wykonano siew z użyciem agregatu uprawowo siewnego składającego się z brony aktywnej, siewnika i wału strunowego.

Siew (masa, termin, sposób technika): Termin – 20 września, siewnik rzędowy, 600 ziarniaków na m2, masa wysiewu – 265 kg/ha Uzasadnienie: Masa wysiewu = (Obsada ziarniaków [szt/m2 ]* masa ziaren [g])/ wartość użytkową [%] Masa wysiewu = (600 * 42)/95 Masa wysiewu =265 kg/ha Wartość użytkowa = (czystość [%] * zdolność kiełkowania [%]) / 100 WU = (98 * 97)/100 WU = 95% Przyjęty termin siewu był optymalnym dla terenu na którym znajdowała się uprawa. Przyjęto obsadę 600 ziarniaków na m 2 co przy MTZ = 42 g i wartości użytkowej ziaren 95% przyjęto normę wysiewu 270 kg/ha (rozstawa międzyrzędzi 9 cm odległość między ziarniakami w rzędzie 1,9 cm). Siew wykonano przy użyciu agregatu uprawowo siewnego na głębokość 3 cm. W celu ułatwienia dalszych zabiegów zakładano ścieżki technologiczne co 18 metrów. Nawożenie (dawki, sposób, technika):

N 65 K2O 90

P2O5 330 Inne Uzasadnienie

Pobranie poszczególnych składników z plonem 3,5 t/ha N 25,0 * 3,5 = 87,5 kg/ha P 5,0 * 3,5 = 17,5 kg/ha K 20,0 * 3,5 = 70 kg/ha Pozostałości z resztek pożniwnych (bobik samokończący, plon 3,05 t/ha) N = 10,0 * 3,05 = 30,5 kg/ha P2O5 = 4,7 * 3,05 t/ha = 14,3 kg/ha P = 14,3 * 0,436 = 6,23 kg P /ha K2O = 18,0 * 3,05 t/ha = 54,9 kg/ha K = 54,9 kg/ha *0,830 = 45,56 kg/ha Potrzeby nawożenia mineralnego: Azot PN = ((WN-(A+B+C)*100)/a WN = 87,5; A = 30,5 kg/ha; B = 15 kg; C = 3 kg; a = 60 PN = ((87,5-(30,5+15+3)*100)/60 PN = 65 kg/ha Fosfor PP = WP * φ – OP - RP WP = 17,5 kg/ha; φ = 2; OP = 0; RP = 6,23 kg/ha PP = 17,2*2-6,23 PP = 28,77 kg P/ha PP = 28,77 / 0,436 = 65,98 kg P2O5/ha

Potas PK = WK * φ – OK – RK WK = 70 kg/ha; φ = 1,0; OK = 0; RK = 45,56 kg/ha PK = 70 * 1 – 45,56 = 24,44 kg K/ha K2O = 24,44 / 0,830 = 29,44 kg K2O/ha Nawożenie organiczne – brak Zastosowane nawozy:  sól potasowa 40% K2O 24,44 – 33,2% K X -- 100% X = 73,61 kg K/ha / 0,830 = 88,68 kg K2O/ha Sól potasowa 40% - 90 kg/ha  superfosfat potrójny granulowany 28,77 kg – 20,1% X - 100% X = 143,13 kg P/ha / 0,436 = 328,2 kg P2O5/ha Superfosfat potrójny granulowany P2O5 –330 kg /ha Azot

Nawożenie azotowe ze względu na małe potrzeby względem tego pierwiastka zastosowano wiosną w jednej dawce Saletra amonowa N – 34% 65 kg — 34% X — 100% X = 191 kg/ha

Saletra amonowa 190 kg/ha Nawozy fosforowe i potasowe stosowano jesienią przykrywając je orką siewną wysiew nawozów azotowych przeprowadzono pogłównie przed ruszeniem wegetacji roślin. Regulacja zachwaszczenia (metoda, sposób, technika):

W fazie trzech liści Po wznowieniu wegetacji

Uzasadnienie: W gospodarstwie do regulacji nie używano zabiegów mechanicznych. Wykonano jedynie zabiegi chemiczne z użyciem środków:  Patrol 500 SC w fazie trzech liści  Chwastrox Extra 300 SL po wznowieniu wegetacji. Zabieg miał na celu

zniszczenie chwastów dwuliściennych. Ochrona przed chorobami (metoda, sposób,

Zaprawa Funaben T Fuzarioza liści pszenicy Betanal

Fuzarioza kłosów

technika):

Uzasadnienie: Zabezpieczając sięprzed wystąpieniem takich chorób jak śnieć cuchnąca, czy zgożel siewek, mączniak prawdziwy zastosowano zaprawianie nasion [Funaben T]. W późniejszym okresie wystąpiły jeszcze: Fuzarioza liści pszenicy przeciw której zastosowano środek chemiczny o nazwie Betanal, oraz Fuzarioza kłosów do zwalczania, której zastosowano Alert 375 SC

Ochrona przed szkodnikami (metoda, sposób, technika): Mszyca zbożowa Bi 58 Nowy Uzasadnienie: Pojawienie się Mszycy zbożowej wymusiło konieczność zastosowania preparatu Bi 58 Nowy. Zabieg wykonano w okresie pojawu szkodnika tj. w okresie kwitnienia pszenicy.

Inne zabiegi Agrosol Uzasadnienie: Dolistnie zastosowano łącznie z zabiegiem ochrony roślin dokarmianie roślin środkiem o nazwie Agrosol, zabieg ten miał na celu dostarczenie roślinom niezbędnych mikroelementów, szczególnie magnezu.

Zbiór (sposób, technika):

Zbiór jednoetapowy kombajnem zbożowym Bizon Rekord Z-058

Zbiór wykonano w fazie dojrzałości pełnej Uzasadnienie:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek: Rolnictwo Jednolite Studia Magisterskie Grupa: II

PROJEKT INTEGROWANEJ PRODUKCJI

PSZENICY ZWYCZAJNEJ

Wykonała: Iwona Pogorzelska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek: Rolnictwo Jednolite Studia Magisterskie

Grupa: II

PROJEKT ZINTEGROWANEJ PRODUKCJI

PSZENICY ZWYCZAJNEJ

Wykonał: Krzysztof Sokołowski

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument