Przykład budowy strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Przykład budowy strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (283 KB)
4 strony
784Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: przykład budowy strategii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pytanie 5 Przykład budowy strategii jako powstawania wzorca na styku strategii planistycznych i samorzutnych w realnej firmie. Proszę wskazać elementy zaplanowane (deliberate) i samorzutne i pokazać ich dynamikę. Dlaczego szkoła ewolucyjna wykorzystuje metafory?

Proszę ocenić adekwatność metafor szkoły ewolucyjnej. Krytyka i ocena szkoły ewolucyjnej w kontekście studium przypadku Gazety Wyborczej. (opr. Artur Piątek tel. 644-04-28, 0-604-605-345)

Dla przypomnienia:

Podstawowe zasady

szkoły planistycznej:

Podstawowe zasady szkoły ewolucyjnej:

1. budowa planów

strategicznych jako

podstawa kształtowania przyszłości formy

1. menedżerowie stale zbierają informację o

tym co się dzieje w firmie (kanały formalne i

nieformalne),

2. „przewodnia rola”

kierownictwa w budowie

staregii ;)

2. menedżerowie trzymają rękę na pulsie

całej organizacji od samego dołu, ale

koncertuje się na wybranych sprawach,

które wymagają jego osobistego zaangażowania,

3. budowa strategii jest

procesem

sformalizowanym

3. menedżerowie jako sprawni politycy

wydają decyzje, które mogą być

zaakceptowane przez najważniejsze ośrodki

władzy formalnej i nieformalnej w firmie; w tym celu wypuszczają próbne balony, unikają starć i nacisków  znalezienie

„korytarza względnej obojętności”

4. strategia to dokument

mówiący co, kto i jak ma robić

4. menedżerowie są nieprecyzyjni ponieważ

niemożliwe jest ustalenie precyzyjnych celów strategicznych w dynamicznym otoczeniu  precyzyjne cele tylko dla innych

graczy np. akcjonariatu; strategie powstają

ewolucyjnie z całej masy decyzji operacyjnych tworząc wzorzec regulujący

działanie organizacji

5. menedżerowie „tkają strategię z kawałków

organizacyjnej rzeczywistości” czyli z analiz

sprawozdań i z zasłyszanych plotek, jednak proces ten jest celowy i logiczny  znacząca

rola planowania formalnego

Przykład rzeczywistej firmy (zgadnijcie jakiej!!!)

Dział serwisowy (12 osób + szef, własny budżet, kierownictwo, prawie SBU ale silnie związane z resztą organizacji) pewnej firmy komputerowej

zmienia koncepcję działania tzn. planuje zwiększyć znacząco ilość

rutynowych i planowych wizyt u klientów i zredukować przez to liczbę

awarii i potrzebnych w takich przypadkach kosztownych szybkich reakcji. Wszyscy wiedzą, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

docsity.com

Aby zrealizować ten plan potrzeba większych mocy przerobowych czyli

większej liczby inżynierów serwisowych, opracowania dokładnego

harmonogramu działań profilaktycznych (trzeba tutaj wziąć pod uwagę

szereg czynników wew. i zewn. np. urlopy, liczbę nieplanowanych awarii czy PR20001). Oczywiście niezbędny jest również plan finansowy ponieważ

trzeba określić czy dodatkowe środki wydane na profilaktykę spowodują

oszczędności w postaci redukcji kosztów usuwania nagłych awarii,

lepszego samopoczucia klientów. Te „twardsze” elementy planu są jego podstawą. Z drugiej strony firma boryka się z kilkoma problemami: brak

inżynierów serwisowych i nawet kandydatów!!!, brak miejsca gdzie można

by „posadzić” nowych pracowników (mimo, że inżynierowie zazwyczaj

pracują w terenie u klienta to muszą mieć możliwość przygotowania się do pracy np. czytają instrukcje, przygotowują oprogramowanie),

jednocześnie firma ma trudności lokalowe czyt. pęka w szwach bo czeka

na ukończenie budowy nowego biurowca i przeprowadzkę. Powstał

również problem z wdrażaniem tego nowego systemu serwisowania ponieważ wyjazdy inżynierów w związku PR2000 spowodowały opóźnienia

w regularnych wyjazdach. Efektem jest zarzynanie się inżynierów i ich

narzekania: „A gdzie osobisty rozwój?”

Cała ta dosyć skomplikowana sytuacja jest jednak bardzo prosto

rozwiązywana, mianowicie inżynierowie mogą się dowolnie dzielić i wymieniać między sobą dyżurami (jedyne ograniczenia dotyczą „dużych”

klientów). Dodatkowo pełna łączność pozwala na szybką zmianę czy

zamianę dyżurów. Oczywiście wszystkie te przesunięcia są

przeprowadzane za pełną aprobatą przełożonego. Co więcej to on zasugerował taki sposób pracy.

Brak miejsc do pracy rozwiązuje się przez siadanie w wolnych miejscach,

do których nie są przypisani określeni pracownicy (nazwę je

„ogólnodostępne”). Pozwala na to budowa sieciowa tzn. każdy inżynier ma swojego notebooka’a i może się podłączyć do sieci w każdym miejscu w

firmie i poza nią. Również przełożony sugeruje, że można usiąść „np.

tam”.

Ciekawe jest to, że taka sytuacja nie wywołuje konfliktów pomiędzy

inżynierami. Myślę, że jest to spowodowane bardzo wysokim wynagrodzeniem jakie otrzymują – to ułatwia wymianę, czy odstępowanie

dyżurów. Dodatkowo sytuację ułatwia postawa przełożonego i „męska”

atmosfera panująca w serwisie. Np. tylko tam (w całej firmie) jest

włączone przez prawie cały czas radio.

Elementy zaplanowane: harmonogram, budżet, rekrutacja, szkolenia,

plan wdrożenia.

Elementy samorzutne: przesunięcia w dyżurach, „organizacja” nowych miejsc.

1 Problem Roku 2000

docsity.com

Jeżeli chodzi o dynamikę elementów samorzutnych to była ona

doskonała tzn. przed wywieszeniem oficjalnego harmonogramu już

nastąpiły przesunięcia dyżurów z powodu nagłej awarii.

Dlaczego metafory:

Szkoła ewolucyjna ma charakter opisowy czyli skupia się na studium

przypadku. To nie zadowala nas / menedżerów, którzy nie mamy ochoty

powielać czegoś co mimo, że przyniosło sukces innej firmie to u nas może się po prostu nie sprawdzić. Metafory służą do przedstawienia dyrektyw

praktycznych, czyli jak powinna wyglądać teoria ewolucyjna w praktyce.

Np. metafora uprawiania ogrodu czyli likwidowanie tych roślinek (idei),

które są niebezpieczne i pielęgnowanie innych. Roślinki (idee) rodzą / sieją się samorzutnie i rozwinąwszy się tworzą właśnie wzór czy wzorzec. Te

strategie mogą nawet zastąpić planowe strategie. Nowe strategie

samorzutne powstają zwłaszcza w okresach niestabilności.

Ocena adekwatności metafor w praktyce:

Zwróćcie uwagę jak ta metafora pasuje do przykładu!!! Ale ujawniają się

niebezpieczeństwa stosowania metafor:

1. Czy nie macie wrażenia, że ktoś to wszystko zaplanował – przełożony?

Czyli powstaje pytanie na ile jest to ewolucja a na ile zmiana sterowana przez przełożonego. Jak inaczej mógłby odróżnić roślinki pożyteczne od

chwastów – przesunięcia w dyżurach mogłyby przecież wprowadzić

całkowity chaos i dezorganizację. Moja osobista myśl: specyfika pracy

inżyniera serwisowego wymusza taki jej charakter, a poza tym przecież zawsze zamieniamy się obowiązkami i dzielimy nimi jeżeli przynosi to

nam korzyści (jeżeli wiecie o co mi chodzi ;)

2. Znowu jak we wszystkich przykładach teorii ewolucyjnej mamy tutaj

(przysięgam, że mimowolnie) z przykładem pozytywnej ewolucji strategii. A co z przypadkami, które zakończyły(by) się klapą –

wyobraźcie sobie dział serwisowy w którym działa 1000 inżynierów

serwisowych i taki system wymiany obowiązków!

Krytyka i ocena szkoły ewolucyjnej - Gazeta Wyborcza (patrzcie: „Biblia” str. 93) (plusy to zgodność z teorią ewolucyjną, minusy niezgodności) + potwierdzenie braku długofalowego planu działania - początek związany z wyborami, nikt nie przewidywał takiego sukcesu, + wykorzystywanie szans w otoczeniu – wybory w 1989, ogłoszenia, + waga wewnętrznych wartości i norm – „pochodzenie gazety”, kultura organizacyjna, luz, mówienie po imieniu, ubieranie się, + rzeczywistość nie jest do końca racjonalna i uporządkowana – oddolne inicjatywy dodatków lokalnych, zebrania na korytarzach, obsesja wydawania najlepszej gazety, + koncepcja wzorca (układ połączeń i zależności w siatce zdarzeń i procesów) – kompilacja profesjonalizmu, kultury organizacyjnej, reputacji, lojalności, + trwałość wzorca – brak „zdrapek” i innych kiepskich konkursów, świadczy o trwałości wzorca i skuteczności jego działania, – nie wszystkie firmy mogą odnieść sukces w ten sam sposób – unikalny przypadek na

skalę Europy,

docsity.com

– metafory są adekwatne ale „ogród był uprawiany” w określonym celu! – zawsze jest główny cel: wydawanie najlepszej gazety, zatem istnieje element planu strategicznego,

– znowu! mamy pozytywny przykład, – ciężko jest uogólniać wnioski opracowane na postawie jednostkowego studium

przypadku – czy inne gazety powinny iść śladem GW?, czy jest to w ogóle możliwe?, – gazeta ewoluowała ale w ściśle określonym celu! – znowu mamy do czynienia z celem

czyli elementem planu strategicznego, – wzorzec był zbudowany stosunkowo szybko i skutecznie a nie długo i często

niecelowo jak to w naturze – czyli znowu cele, Powinno jeszcze być coś o uczeniu się organizacji i o ograniczeniach procesu uczenia się ale w przypadku GW nie widzę zastosowania:

– uczenie się (skracanie horyzontu czasowego, wykorzystywanie informacji z najbliższego otoczenia, zmniejszanie różnorodności przetwarzanych informacji).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument